TDK

TDK

Tudományos Diákkör (TDK)

Tudományos Diákkör (TDK)

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (TDK) immár több mint 30 éve működik. A diákkör Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár által vezetett Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék patronálásával tevékenykedik. Megalakulása óta mindvégig érdekes és tanulságos programokkal, színvonalas előadásokkal járul hozzá az egyetem életéhez. A diákkör tagjai a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) rendszeresen kiválóan szerepelnek.

A TDK a hallgatóság autonóm szerveződése, amely a tanszék tudományos és szakmai támogatása mellett önkormányzattal és önállóan kialakított programmal rendelkező szervezet. Diákköri titkárát maga választja a demonstrátorok közül. A TDK heti rendszerességgel tart üléseket, amelyeket - a szakvezető oktató felügyelete mellett - a TDK-titkár és a tanszék demonstrátorai szerveznek. Ezek elsősorban előadások, de emellett olyan speciális programok is színesítik a képet, mint például börtönlátogatás, igazságügyi boncoláson való részvétel, filmklub, múzeumlátogatás vagy jogtörténeti jelentőségű intézmények meglátogatása (Parlament, Országos Levéltár, Terror Háza stb).

Az előadások tematikája illeszkedik a tananyaghoz és az adott félév jelentős évfordulóihoz. Az előadásokat egyrészt a témában jártas meghívott neves előadók, másrészt a TDK tagjai tartják. Előadásokat tartanak még a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék oktatói, valamint más tanszékek, így például a Polgári Jogi, a Büntetőjogi, a Közigazgatási Jogi tanszékek oktatói is, akiknek megismerése a további tanulmányok szempontjából is nagy jelentőséggel bír. Az oldott hangulatú üléseken lehetőség nyílik az előadók személyes megismerésére és a velük való kötetlen kommunikációra. Ezek a programok olyan plusz információkhoz segítik a diákköri tagokat, amelyek további tanulmányaik során vagy akár későbbi elhelyezkedésükkor is segítségükre lehetnek.

A Tudományos Diákkör funkciója nem csak az ismeretterjesztésre terjed ki, hanem az első- és másodéves hallgatóknak alternatívát nyújt a tömegképzés korában egy szűkebb, baráti csoportban való részvételre, ahol a felsőévesek tapasztalataik és információk átadásával segítik őket, amelyekkel könnyebb eligazodni az egyetemi életben. A TDK az egyetemi képzést kiegészítve előmozdítja a diákok tudományos és szakmai fejlődését, az egyes kutatási területek mélyebb megismerését. A TDK bátorítja és segíti a lelkes, új diákokat egy-egy területtel való elmélyültebb foglalkozásra, s lehetőséget biztosít nekik, hogy gondolataikat a TDK előadóiként is ismertessék. A TDK keretein belül lehetőség nyílik külföldi vendégprofesszorok előadásainak hallgatására, illetve különböző jogtörténeti témákban a legjobb TDK dolgozatokkal nemzetközi konferenciákon való részvételre. A diákkör emellett lehetőséget nyújt a dolgozatok publikálására is.

Davidovics Krisztina 2003-as írása a TDK-ról a Jogtörténeti Szemlében (2003/1. szám). Pafféri Zoltán írása a TDK-ról a Jogtörténeti Szemlében (2005/1. szám). Hirdetés a Jurátusban (2010. november 1.) Letölthető TDK szórólap. Alapvető információk a demonstrátorokról és a TDK-ról letölthetők innen.

A TDK titkára(i)

  • Karsai Dóra, II. évfolyam
  • Vincze Zsombor, III. évfolyam

A TDK pályázatfelelőse(i)

  • Varga Kíra, II. évfolyam

Joghistória szerkesztő(i)

  • Vincze Zsombor, III. évfolyam

Szakvezető oktató

TDK szórólap

Írj nekünk

Minden érdeklődőt szeretettel várunk üléseinken!