Elnyert és folyó pályázatok

Elnyert és folyó pályázatok

Elnyert pályázatok

 • MKM K+F 1994: Magyar állam- és jogtörténet c. stúdium tananyagának megújítása és kiegészítése új képzési iránnyal (330.000 Ft; 3105/93)
 • MKM K+F 1994-1995: Recepció és önállóság - Büntetőjogi kodifikációk Közép-Európában (német-magyar összehasonlító jogtörténeti kutatások) 300.000 Ft; 3102/94
 • AMFK 1995: Magyar alkotmánytörténeti tananyag kidolgozása (100.000 Ft; 761/95)
 • Pro Renovanda - Tudomány az oktatásban: Szöveggyűjtemény az alkotmány és jogtörténet köréből (200.000 Ft; 996/102)
 • IM1996: Magyar jogtörténeti tankönyv megjelentetése (100.000 Ft)
 • OTKA 1995-1997: A magyar börtönügy és a büntetés-végrehajtási jog történeti gyökerei (1.600.000 Ft; T 018586)
 • OTKA 1998-2000: A magyar büntetés-végrehajtási jog fejlődése 1945-1963 (2.800.000 Ft; T 026216)
 • Programfinanszírozási pályázat 1998 A magyar állam- és jogtörténet stúdiumának fejlesztése – írott tansegédletek készítése P106/98
 • OKTK 1998: Magyar állam- és jogtörténeti bibliográfia és szöveggyűjtemény összeállítása (300.000 Ft; A.1355/III.a)
 • MKM Magyar Millenium Emlékbizottság 1998: Jog – politika – fegyverek: Polgári átalakulás Magyarországon 1848/49-ben emlékülés és tudományos konferencia megszervezése (300.000 Ft)
 • OM FKFP 1999-2001 A magyar büntetőjog és Európa (Az eurőpai büntetőjog kölcsönhatásának történeti elemzése) 0586/1999
 • Pro Renovanda – Tudomány az oktatásban: A büntető anyagi, eljárási és büntetés-végrehajtási jog történetének illusztrációs oktató anyaga elkészítése – ösztöndíj 240.000 Ft; Pandula Attila TUDOKT 2002/19.
 • OTKA Konferencia-szervezés 2002 100.000 Ft SZ041206
 • Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága – Levéltári Szakmai Kollégium 2003 – Magyarország századai c. Könyv – 2231/03030; 3.500.000 Ft
 • Apertus Közalapítvány 2003 JogtörtéNET K2122/2002 3.000.000 Ft
 • NKÖM Deák-pályázat 2003 500.000 Ft.
 • OTKA 2003-2007A jogi műveltség a 18-19. században

Nem témavezetőként

 • OTKA 1992-1995: A magyar parlament 1848-1994 (témavezető: Kukorelli István; 1.600.000 Ft; T 4810)
 • OTKA 1997-2000: Európai parlamentarizmustörténet (T 022356; 2.000.000 Ft)
 • Pro Renovanda – Tudomány az oktatásban: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – ösztöndíj 300.000 Ft; Szente Zoltán – TUDOKT 02001/24

Dr. Mezey Barna

 • Széchenyi Ösztöndíj – 1998-2001

Dr. Horváth Attila

 • MTA Bólyai János Kutatási Ösztöndíj 1999

Dr. Völgyesi Levente

 • Universitas Győr Alapítvány, Ph.D. kutatási ösztöndíj, 1998. szeptember-1999. június
 • SOROS Alapítvány, Belföldi kutatási ösztöndíj, 2000. szeptember-december
 • ELTE Pelegrinatio II. külföldi kutatási ösztöndíj, Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium), 2001. október-november