Segédanyagok

Segédanyagok

A letölthető előadásvázlatok és tanulási segédanyagok használatáról a tanszék oktatói adnak részletes tájékoztatást.

Távoktatási anyagok a tanszék kötelező előadásaihoz

MÁJT, 2020-03-24: Mezey Barna - A magyar polgári jogrend kialakulása és fejlődése (pdf)
MÁJT, 2020-03-31: Képes György - A modern magyar magánjog alapvonalai [kereskedelmi jog nélkül] (pdf)
MÁJT, 2020-04-07: Bódiné Beliznai Kinga - A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. A Csemegi-kódex (1878. évi V. tc.) (pdf)
MÁJT, 2020-04-14: Mezey Barna - A magyar polgári büntetőjog fejlődés (A Btk. novellái) (pdf)
MÁJT, 2020-04-21: Horváth Attila, Képes György - A magyar kereskedelmi jog történetének vázlata (pdf)
MÁJT, 2020-04-28: Bódiné Beliznai Kinga: Egyházpolitikai törvényhozás Magyarországon – Polgári házasság és anyakönyvezés (pdf)
MÁJT, 2020-05-05: Gosztonyi Gergely: Polgári eljárás a polgári Magyarországon (pdf)
MÁJT, 2020-05-09: Völgyesi Levente: Büntetőperes eljárás a polgári Magyarországon (pdf)
MÁJT, 2020-05-09: Horváth Attila: A szovjet típusú jog Magyarországon (video)

 

Az európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet ppt-it moodle rendszeren keresztül tesszük elérhetővé.

 

Előadásvázlatok a tanszék kurzusaihoz

Gosztonyi Gergely

 • EAP: Horda, törzs, állam (alapfogalmak) (ppt)
 • MÁJT: Erdély és Horvátország a magyar feudális történelemben (ppt)
 • MÁJT: Önkormányzatok a polgári korban (ppt)
 • MAKT: Az országgyűlés szerkezete és működése 1848-1944 (ppt)
 • MAKT: A népképviseleti választójog története Magyarországon (ppt)

Képes György

Mezey Barna

 • MÁJT: A magyar alkotmányfejlődés tendenciái a kezdetektől (ppt)
 • MÁJT: A magyar rendi országgyűlés (ppt)
 • MÁJT: A feudális-rendi jog rendszere (ppt)
 • MÁJT: A magyar polgári jogrend kialakulása és fejlődése (ppt)

Völgyesi Levente

Tanulási segédanyagok a tanszék kurzusaihoz

Bódiné Beliznai Kinga

 • Rendi országgyűlés - rendi képviselet (pdf)
 • A bíráskodási szervezet 1848 előtt (pdf)

Firneisz Miklós

 • A pécsi egyetem és a magyar jogi oktatás útja (ppt)
 • A magyar iskolaügy kezdetei (doc)

Gosztonyi Gergely

 • Követek és képviselők jogállása (ppt)
 • Perjogok (statika és dinamika) (pdf)
 • A feudális központi bíráskodás kialakulása (jpg)
 • Az 1723. évi bírósági reform (jpg)

Képes György

 • Abszolutizmusok (pdf)
 • A Magyar jogtörténet forrásai (forrásmutató) (doc)
 • A magyar választójog története európai kitekintéssel (kronológia) (pdf)
 • A magyar választójog története európai kitekintéssel (jogforrások) (pdf)
 • A magyar választójog története európai kitekintéssel (irodalom) (pdf)