Segédanyagok

Segédanyagok

A letölthető előadásvázlatok és tanulási segédanyagok használatáról a tanszék oktatói adnak részletes tájékoztatást.

Előadásvázlatok a tanszék kurzusaihoz

Gosztonyi Gergely

 • EAP: Horda, törzs, állam (alapfogalmak) (ppt)
 • MÁJT: Erdély és Horvátország a magyar feudális történelemben (ppt)
 • MÁJT: Önkormányzatok a polgári korban (ppt)
 • MÁJT: Polgári eljárás a polgári Magyarországon (ppt)
 • MAKT: Az országgyűlés szerkezete és működése 1848-1944 (ppt)
 • MAKT: A népképviseleti választójog története Magyarországon (ppt)

Képes György

 • EAP: A Frank Birodalom (ppt)
 • EAP: Középkori angol alkotmány (ppt)
 • EAP: Középkori skandináv alkotmány (ppt)
 • EAP: Az északi periféria (ppt)
 • MÁJT: Államfő az 1848 előtti Magyar Királyságban (ppt)
 • MÁJT: Bűnök és büntetések a középkorban és a kora újkorban (ppt)
 • MÁJT/MAKT: Az államfő jogállása a polgári korban (ppt)
 • MAKT: Alkotmánytörténeti alapfogalmak (ppt)
 • MAKT: Kormány és közigazgatás a polgári korban (ppt)

Máthé Gábor

 • MÁJT: A közjogtörténeti alapok folytonossága (pdf)

Mezey Barna

 • MÁJT: A magyar alkotmányfejlődés tendenciái a kezdetektől (ppt)
 • MÁJT: A magyar rendi országgyűlés (ppt)
 • MÁJT: A feudális-rendi jog rendszere (ppt)
 • MÁJT: A magyar polgári jogrend kialakulása és fejlődése (ppt)

Völgyesi Levente

Tanulási segédanyagok a tanszék kurzusaihoz

Bódiné Beliznai Kinga

 • Rendi országgyűlés - rendi képviselet (pdf)
 • A bíráskodási szervezet 1848 előtt (pdf)

Firneisz Miklós

 • A pécsi egyetem és a magyar jogi oktatás útja (ppt)
 • A magyar iskolaügy kezdetei (doc)

Gosztonyi Gergely

 • Követek és képviselők jogállása (ppt)
 • Perjogok (statika és dinamika) (pdf)
 • A feudális központi bíráskodás kialakulása (jpg)
 • Az 1723. évi bírósági reform (jpg)

Képes György

 • Abszolutizmusok (pdf)
 • A Magyar jogtörténet forrásai (forrásmutató) (doc)
 • A magyar választójog története európai kitekintéssel (kronológia) (pdf)
 • A magyar választójog története európai kitekintéssel (jogforrások) (pdf)
 • A magyar választójog története európai kitekintéssel (irodalom) (pdf)