Demonstrátorok

Demonstrátorok

Demonstrátorok

A demonstrátorok a tanszékkel együttműködő azon hallgatók, akik a dékán megbízása alapján, ösztöndíjas vagy tiszteletbeli státuszban, a tanszékvezető irányításával, az ELTE ÁJK Demonstrátori Szabályzatában foglaltak szerint látják el közreműködő tevékenységüket, feladataikat. A demonstrátorokat – a benyújtott pályázatuk és a személyes szakmai meghallgatás után – a tanszék vezetője választja ki. A tanszékvezető a kiválasztás során figyelembe veszi a tanszék oktatóinak és egyéb munkatársainak, illetve a korábbi demonstrátoroknak a véleményét. A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje minden év szeptemberére esik. A demonstrátorok is képviselik a tanszéket a hallgatóság (elsősorban az elsőévesek) és a külvilág irányába. Alapvető információk a demonstrátorokról és a TDK-ról letölthetők innen.

2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás demonstrátorok megbízásról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon

Lehetőségeik és kötelezettségeik

 • A tanszéki tudományos és szakmai munka segítése
 • A tudományos diákkör (TDK) munkájában és szervezésében való részvétel
 • A tanszék adminisztrációjában való részvétel (ún. heti készenléti idő)
 • Saját, önálló tudományos kutatómunka (levéltár, könyvtár) végzése egy tanszéki tutor oktató segítségével
 • Kötelező szakmai részvétel a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) programjában
 • Részvétel a tanszéki programokban (pályázatok, konferenciák, rendezvények, kutatások, kiadványok, nemzetközi kapcsolatok)
 • Rendszeres szereplés diákköri konferenciákon és pályázatokon
 • Éves beszámoló a tanszékvezető számára az adott évben elvégzett szakmai munkáról
 • Az oktatók kutatómunkájának támogatása és segítése
 • A tanszéki könyvtár kezelésének segítése
 • Önálló vagy oktatóval közös szakmai vagy egyéb publikációk megjelentetése (JoghistóriaJunge Ungarische RechtshistorikerJogtörténeti Szemle, egyéb kiadványok)

Demonstrátori pályázati felhívás

A tanszék jelenlegi demonstrátorai

 

Deme Dorián

Deme Dorián vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem másodéves joghallgatója. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a sikeres felvételt követően a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék munkáját segíthetem, mint demonstrátor. Már általános és gimnáziumi tanulmányaim során is a történelem érdekelt a legjobban. Örülök, hogy egyetemi éveim alatt is tovább mélyíthetem a tudásomat ezen a területen. A nyár folyamán lehetőségem volt előadni a VI. Horvát-Magyar Jogtörténeti konferencián, amelyet követően biztossá vált bennem, hogy demonstrátor szeretnék lenni a MÁJT tanszéken. Csakúgy, mint a konferencia, számomra ez a pozíció nem csak megtiszteltető, hanem egy lehetőség is, hogy különböző témákban tudjak kutatni és másokat segíteni. Bízom benne, hogy demonstrátorként eltöltött időm termékeny lesz mind szakmai fejlődésben, mind új kapcsolatokban.

Egyed Márton

Egyed Márton vagyok, az ELTE ÁJK másodéves jogász szakos hallgatója. Gyerekkorom óta érdekel a történelem, így tanulmányaim során gyakran vettem részt történelemversenyeken. 12. osztályban az OKTV-n a nemzetiségi kérdéssel kezdtem el foglalkozni, pályamunkámat Eötvös József nemzetiségpolitikai koncepciói az 1860-as évek Magyarországán címmel írtam meg. Itt kerültem először komolyabb kapcsolatba a jogtörténettel, amin belül aztán az előbbi nemzetiségi témát vittem tovább az ÚNKP „Tehetséggel fel!” pályázat keretében, elsősorban az 1868-as nemzetiségi törvény jogtörténeti vonatkozásaira fókuszálva. A pályázat, illetve a jog- és alkotmánytörténeti tárgyak hatására is döntöttem úgy, hogy demonstrátorként továbbra is szeretnék a jogtörténettel foglalkozni, elsősorban a nemzetiségek helyzetével a 19. századi Magyarországon. Emellett érdeklődöm a középkori és újkori alkotmánytörténeti kérdések iránt is.

Hégen-Szénás Henrietta

Hégen-Szénás Henrietta vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem harmadéves joghallgatója. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék pozitívan bírálta el a demonstrátori pályázatomat. Egyetemi tanulmányom első éve alatt a magyar alkotmány-, illetve a magyar jogtörténet tárgyakat tanultam a legszívesebben. A szemináriumi órák során a magyarországi boszorkányperek társadalmi és jogi hátteréről tartottam referátumot. Második szemeszterben felvettem a német-magyar német nyelvű büntetőjogi-szemináriumot, aminek keretén belül lehetőségem nyílt arra, hogy a "Das erste moderne ungarische Strafgesetz vom Jahr 1878, der Csemegi-Kodex" címmel elkészítsem szemináriumi dolgozatomat, majd azt német nyelven prezentáljam. Fontosnak tartom, hogy az egyetem mellett társadalmilag hasznos tevékenységekre is időt szánjak, ezért részt veszek a KórházSuli, valamint az ELTE ÁJK Felvételi Előkésztő Bizottság programjában. Bízom benne, hogy demonstrátorként segíteni tudom majd az egyes tanszéki projekteket.

Karsai Dóra

Karsai Dóra vagyok, harmadéves hallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon. A történelem az iskolai tanulmányaim során a legkedvesebb tantárgyam volt és örömmel láttam, hogy első évben ilyen témájú órán vehetünk részt jogi aspektusból. Mégis leginkább akkor lettem biztos abban, hogy szeretnék a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken demonstrátori feladatot ellátni, amikor lehetőségem nyílt az V. Horvát-Magyar Jogtörténeti konferencián részt venni és annak keretei között egy publikációban foglalkozni a női választójoggal. Ezáltal ismerhettem meg még jobban a tanszéket, az oktatóit mind szakmai, mind emberi oldalról. Számomra ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy immár második éve segíthetem a Tanszék munkáját. Továbbá lehetőség is, mivel ezzel alkalmam nyílik további kutatásokat végezni izgalmasnál izgalmasabb témákban, például már a feljebb említett női választójogban is szívesen elmerülnék még alaposabban. Remélem a tudományos tevékenység mellett lesz alkalmam új szakmai és emberi kapcsolatok kialakítására is, melyek részesei lesznek az egyetemi éveimnek. Rendkívül fontosak nekem a közösségi programok, melyet az is bizonyít, hogy a szabadidőmben a sportolás mellett legszívesebben a barátaimmal töltök időt.

Nagy Krisztina Réka

Nagy Krisztina vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem harmadéves joghallgatója. A történelem mint tantárgy mindig is kedves volt számomra, így elsőéves tárgyaim közül is leginkább a magyar alkotmány-, illetve jogtörténet fogott meg. A 2020/21-es tanév második szemeszterében lehetőségem nyílt a Zágrábi Egyetem Jogtörténeti Tanszéke és az ELTE Magyar Állam-és Jogtörténeti Tanszéke által 5. Croatian-Hungarian Summer School címmel szervezett kutatási programjában részt venni, mely keretein belül résztanulmányt készítettem "Nemzetiségi politika és nyelvkérdés a kiegyezés hajnalán" címmel. A tanulmány elkészítése döbbentett igazán rá, hogy a történelem jogi aspektusból való vizsgálata milyen új mélységekbe engedhet betekintést, ezért is nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az idei tanévtől a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként bővíthetem a tudásom e téren, illetve segíthetem a tanszék munkáját.

Kenéz Bence Kende

Kenéz Kende vagyok, harmadéves hallgató az ÁJK-n. Habár a történelem számomra is különösen sokat jelentett középiskolai tanulmányaim során, demonstrátori megbízatásom alatt nem a MÁJT, hanem az Infokommunikációs és Technológia Jogi TDK mellett működve fogom segíteni a Tanszék szakmai munkáját. E vonatkozásban jelentkezésem legközvetlenebb személyes motivációját az adta, hogy a tavalyi évben lehetőségem volt részt venni a Monroe E. Price nemzetközi médiajogi perbeszédversenyen a Gosztonyi Gergely tanár úr által felkészített ELTE-csapat tagjaként. Demonstrátorként ennek megfelelően – a tanszéki munka segítése mellett – az idén megírni kívánt OTDK-dolgozatom elkészítésére fogok koncentrálni, amelyben a közösségi médiabeli gyűlöletbeszéd jogi vonatkozásait kutatom. Megtiszteltetésnek tartom, hogy a Tanszék pozitívan bírálta el pályázatomat, és remélem, hogy hasznos munkával járulhatok majd hozzá az egyetem szellemi életéhez.

Vajda Violetta Veronika

Vajda Violetta vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem másodéves joghallgatója. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora lehetek. Gimnáziumi tanulmányaim alatt a történelem lett a kedvenc tantárgyam, ezért nagyon vártam a magyar állam- és jogtörténeti szemináriumokat, amik felülmúlták az elvárásaimat. Amikor először hallottam a VI. Horvát-Magyar Jogtörténeti Konferenciáról, elhatároztam, hogy szívesen kutatnék jogtörténelmi témakörökről, így februárban el is kezdtem írni egy tanulmányt az 1848-as magánjogi változásokról. A zágrábi konferencia élményei után egyértelművé vált számomra, hogy szeretnék jelentkezni a MÁJT tanszékhez demonstrátornak. A demonstrátori pozíció mellett a Mentorprogram mentoraként és a Külügyi Kör elnökeként is tevékenykedem a karon. Bízom benne, hogy a demonstrátori pozíció nagyon sok kihívást és lehetőséget tartogat számomra, amelynek hatására szakmailag és emberileg is sokat fejlődhetek.

Varga Kíra

Varga Kíra vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem harmadéves joghallgatója. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy immár második éve segíthetem a tanszéki munkát. Már a gimnáziumban is a történelem érdekelt a legjobban, mert érdekesnek találtam, hogy mennyit tanulhatunk belőle. Amikor az első magyar alkotmánytörténet órán ültem tudtam, hogy ezzel mélyebben szeretnék foglalkozni. Emiatt döntöttem úgy, hogy szeretném ezt tovább folytatni és segíteni a tanszéki munkát, valamint a kutatásokat. Bízom benne, hogy az itt megszerzett tudást fel tudom majd a későbbiekben használni, és nagyon sok érdekes emberrel fogok találkozni, amely meghatározó az egyetemi évek alatt.

Wisznovszky Tamás

Jelenleg harmadéves egyetemi tanulmányaimat végzem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az elmúlt években egyre tevékenyebben vehettem részt a tudományos életben. A kutatási témáim alapvetően két fő irányvonalat képviselnek. Kutatási témáim közé tartozik a Grassalkovich és Esterházy famíliák kapcsolata, és a nemesség befolyása a XVIII. és XIX. század során. Jelentős munkát sikerült folytatni a XX. század történelmét illetően is, ugyanis számos új eredményre jutottam a cserkészet és a Horthy korszak kapcsolatát illetően, ami az egyik legszerteágazóbb témám, így a téma jeles szakértőivel egy könyv is megjelent 2020-ban a Magyar Cserkészszövetség finanszírozásában, amelynek megírásában társíróként vehettem részt. Ezenkívül aktívan foglalkozok művészettörténettel is, így a középiskolás éveim során háromszor értem el dobogós helyezést  történelemből és művészettörténetből az OKTV-n, valamint sikerült kvalifikálni magam a XXXV. OTDK-ra is a kutatási témámmal. Az egyetemen töltött első évem során elkezdtem az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a jogtörténeti vizsgálódásaim is, aminek célja a hitbizományok történetének feltárása hazánkban. Remélem, hogy az elkövetkező időszakban a történeti kutatómunka mellett még aktívabban tudok részt venni a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék munkájában és folytathatom a jogtörténeti vizsgálódásaim is.

 

A tanszék korábbi demonstrátorai

 • 2022/2023-as tanév: Deme Dorián, Egyed Márton, Hégen-Szénás Henrietta, Karsai Dóra, Kenéz Bence Kende, Nagy Krisztina Réka, Vajda Violetta Veronika, Varga Kíra, Wisznovszky Tamás
 • 2021/2022-es tanév: Csanádi Ferenc, Hégen-Szénás Henrietta, Karsai Dóra, Nagy Krisztina Réka, Varga Kíra, Vincze Zsombor, Wisznovszky Tamás
 • 2020/2021-es tanév: Csanádi Ferenc, Kún Hanga, Schlaffer Daniella, Vincze Zsombor
 • 2019/2020-as tanév: Bálits Panna Laura, Gera Anna, Kovács Ákos Tibor, Kún Hanga Cecília, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Schlaffer Daniella, Zanócz Gréta
 • 2018/2019-es tanév: Gera Anna, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Sziládi Péter Sándor, Vuncs Rajmund, Zanócz Gréta
 • 2017/2018-as tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Erdősi Rebeka, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Papp Eszter, Sall Zsófia, Szabó András, Szabó Patrik, Sziládi Péter Sándor, Vántus Boglárka, Zanócz Gréta
 • 2016/2017-es tanév: Angeli Rita, Barkóczi Dávid, Bartuszek Lilla, Boros Árpád, Kovács Ákos Tibor, Szabó András, Sziládi Péter Sándor, Zanócz Gréta
 • 2015/2016-os tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fábián Áron, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Nagy Virág Eszter, Romsics Richárd, Sziládi Péter Sándor, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2014/2015-ös tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Losonczi Eszter, Nagy Virág Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2013/2014-es tanév: Karácson Zita, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanett, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna
 • 2012/2013-as tanév: Barta Áron, Bocsi Bernadett, Ihász Péter, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Orbán András, Palguta Virág, Zanathy Anna
 • 2011/2012-es tanév: Barta Áron, Ihász Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Palguta Virág, Szeredi Kristóf, Szabó Anna
 • 2010/2011-es tanév: Andriska Zsófia, Ihász Péter, Joó Barbara, Madocsai Kinga, Mireisz Tímea, Necz Dániel, Nikula István, Szabó András, Szabó Anna, Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
 • 2009/2010-es tanév: Andriska Zsófia, Horváth Edit, Joó Barbara, Koller Kármen Csenge, Szabó András, Vincze Nóra, Völler Viktória