Demonstrátorok

Demonstrátorok

A demonstrátorok a tanszékkel együttműködő azon hallgatók, akik a dékán megbízása alapján, ösztöndíjas vagy tiszteletbeli státuszban, a tanszékvezető irányításával, az ELTE ÁJK Demonstrátori Szabályzatában foglaltak szerint látják el közreműködő tevékenységüket, feladataikat. A demonstrátorokat – a benyújtott pályázatuk és a személyes szakmai meghallgatás után – a tanszék vezetője választja ki. A tanszékvezető a kiválasztás során figyelembe veszi a tanszék oktatóinak és egyéb munkatársainak, illetve a korábbi demonstrátoroknak a véleményét. A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje minden év szeptemberére esik. A demonstrátorok is képviselik a tanszéket a hallgatóság (elsősorban az elsőévesek) és a külvilág irányába. Alapvető információk a demonstrátorokról és a TDK-ról letölthetők innen.

2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás demonstrátorok megbízásról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon

Lehetőségeik és kötelezettségeik

 • A tanszéki tudományos és szakmai munka segítése
 • A tanszék adminisztrációjában való részvétel (ún. heti készenléti idő)
 • Saját, önálló tudományos kutatómunka (levéltár, könyvtár) végzése egy tanszéki tutor oktató segítségével
 • Kötelező szakmai részvétel a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) programjában
 • Részvétel a tanszéki programokban (pályázatok, konferenciák, rendezvények, kutatások, kiadványok, nemzetközi kapcsolatok)
 • Rendszeres szereplés diákköri konferenciákon és pályázatokon
 • Éves beszámoló a tanszékvezető számára az adott évben elvégzett szakmai munkáról
 • Az oktatók kutatómunkájának támogatása és segítése
 • A tanszéki könyvtár kezelésének segítése
 • Önálló vagy oktatóval közös szakmai vagy egyéb publikációk megjelentetése (JoghistóriaJunge Ungarische RechtshistorikerJogtörténeti Szemle, egyéb kiadványok)
 • A tudományos diákkör (TDK) szervezésében való részvétel

A tanszék jelenlegi demonstrátorai

Gera Anna

Gera Anna vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának másodéves, jogász szakos hallgatója és a Középiskolások Szabadegyeteme Egyesületének önkéntese. Nagy öröm számomra, hogy idén először demonstrátorként segíthetem a tanszék munkáját, ugyanis az első egyetemi évemben az alkotmány- és jogtörténeti tanulmányaim voltak azok, amelyek hatására a legtöbbet fejlődtem, és amelynek köszönhetően a legtöbbet tanulhattam meg a jog s összességében a történelmünk mába futó fejlődésének természetéről. Úgy gondolom, e tudományterület megismerése változatlanságában is mindig aktuális és releváns tudással ruház fel, megértése pedig egy olyan szemléletmódot ad, amelyet talán a tudatos vissza-, és a nyugodt előretekintés művészeteként lehet jellemezni.

Ezzel összefüggésben a jogtörténeten belül különösen érdekelnek a korszakokon átívelő folyamatok és az egyes intézmények kialakulásának és átalakulásának vizsgálata, illetve az, hogy a történelem során jelentkező egyes, jogon kívüli változók hogyan hatottak a jogfejlődésre. Szintén érdekesnek és különösen fontosnak tartom annak elemzését, hogy a múlt történései hogyan jelennek meg napjaink jogi kultúrájában, különös tekintettel a jogszabályokra és a jogi érvelésre, jelenleg ennek kapcsán a történeti alkotmányunk vívmányainak alaptörvényi megjelenésével, és e fordulat értelmezési lehetőségeivel és perspektíváival foglalkozom.

Célom, hogy diákéveim alatt a jogtudományt a lehető legtöbb oldaláról ismerjem meg, illetve, hogy kipróbáljam magam olyan helyzetekben, amelyek elmélyült tudást és biztos fellépést kívánnak (eddigi tanulmányaim során többször indultam tanulmányi versenyeken, amelyek közül a legkiemelkedőbb eredményeim az OKTV dráma első, nyelvtan második, latin hatodik és irodalom huszonnegyedik, illetve az Okosabb vagy, mint Ulpianus? római jogi vetélkedőn való második helyezés), hogy aztán ezt követően kihívásokkal teli és az engem körülvevő világot építő és jobbá tevő munkát végezhessek.

Kárász Marcell

Kárász Marcell vagyok, harmadéves jogász szakos hallgató, de már másodéves korom óta a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátori csapatának tagja vagyok. A történelem, azon belül is a 19-20. századi történelem iránti vonzódásom már a gimnáziumban is nyilvánvaló volt, éppen ezért nem ért meglepetésként, hogy elsőévesként is a magyar alkotmány- és jogtörténet volt a kedvenc tárgyam. Hiszem, hogy az alkotmány és a jogrendszer fejlődésének történeti aspektusból történő vizsgálatának nagyon fontos szerepe van abban, hogy az állam és a jogrendszer mai működését is megértsük, éppen ezért nagyon fontosnak tartom az alkotmány- és jogtörténet oktatását és művelését. Az érdeklődésem középpontjában elsősorban az alkotmánytörténet, kiváltképp a parlamentarizmustörténet áll; így például foglalkozom a két világháború közötti felsőház felépítésével és működésével. Elsőéves koromban a Tanszék által szervezett YOU MÁJT WIN 8 tanulmányi versenyen első helyezést értem el, több alkalommal publikáltam a tanszék Joghistória című kiadványába, illetve 2018 nyarán részt vettem a tanszék és az Augsburgi Egyetem által közösen szervezett német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumon is.

Kovács Ákos Tibor

Kovács Ákos Tibor vagyok, negyedéves joghallgató. Immár harmadik éve tevékenykedem a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként, az idei évtől pedig Tudományos Diákköri titkárként. Demonstrátorként lehetőségem nyílt a Joghistória szerkesztőségében is részt venni, először a TDK hírek és a Jog- és kultúra rovat szerkesztőjeként, majd szintén az idei évtől a folyóirat társ-főszerkesztőjeként. Tanszéki munkám során igyekszem segíteni az oktatók munkáját, valamint ötleteimmel és szervezői munkámmal lebonyolítani a Tudományos Diákkör programjait. A Joghistória vonatkozásában főszerkesztő társammal szeretnénk publikációs lehetőséget biztosítani a tudományos kutatómunka, valamint alkotói tevékenység iránt érdeklődő hallgatóknak. Jogtörténeti kutatásaim során foglalkoztam egyházjoggal és büntetőjog-történettel, míg a hatályos jog területén főként a polgári jog és a polgári eljárásjog érdekel. Diplomám megszerzése után ügyvédi pályára készülök. Szabadidőmben szeretek sportolni, több mint tíz éve teniszezek, illetve három évig lovagoltam, továbbá rendszeresen futok. Szívesen olvasok, főként történelmi regényeket és politikai témájú könyveket forgatok, de a jogi krimiket is nagyon kedvelem. Rendszeresen járok színházba és moziba, érdekel a gasztronómia és a borászat is.

Maschefszky Emese

Sziasztok! Maschefszky Emesének hívnak, másodéves hallgató vagyok és a mostani szemeszterben lettem demonstrátor a tanszéken. Mindig is vonzott a történelem, középiskolásként több versenyen is indultam, már akkor is szívesen mélyültem el történelmünk egyes korszakaiban. Ezért elsőévben megtetszett először az alkotmánytörténet, majd a jogtörténet, és tudtam, hogy szeretnék majd a jövőben foglalkozni ezzel a sokoldalú tárggyal és a demonstrátorságot is megpróbálni. Kedvenc korszakom a dualizmus, a békebeli Magyarország időszaka. Ezen belül is az emberi jogok fejlődését, a nők egyenjogúságért folytatott harcát szeretném majd kutatni, míg a 20. század vonatkozásában a fogyatékkal élők jogainak fejlődése érdekel. Angolul, németül és latinul tudok. Szabadidőmben szívesen járok színházba, különösen az Operettszínházba, és sportolni is nagyon szeretek.

Sall Zsófia

Sziasztok! Sall Zsófiának hívnak, harmadéves joghallgatóként immár második éve vagyok a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora. Eredetileg azért jelentkeztem erre a posztra, mert ez a tantárgy állt legközelebb hozzám – ez azóta sem változott. Ezen kívül szerettem volna valami pluszt csinálni, a tanuláson kívül is kipróbálni magamat valamiben, része lenni egy közösségnek, ahol egymást segítjük, fejlesztjük. Ezen elképzeléseimnek tökéletesen meg is felelt a tanszéken töltött első év, részt vehettem több érdekes előadáson, konferencián és olyan nagytudású professzorokat hallgathattam meg, akik csak még inkább megerősítették bennem a jogtörténet iránti szeretetemet. Ezt megelőzőleg a fiatalkorúak büntetőjogának változásait és Széchenyi István műveit kutattam, ezen témákkal voltak kapcsolatosak a Joghistóriába írt cikkeim is, amelybe ezeken kívül kulturális témájú ajánlókat is írtam. Remélem továbbra is része lehetek ennek a közösségnek, segíthetem a tanszéket és bővíthetem tudásomat.

Sziládi Péter Sándor

Sziládi Péter Sándor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jelenleg végzős jogász szakos hallgatója. Gimnáziumi éveiben (2006-2014) a Cegléd Rádió "Suli Rádió" című műsorának, a Ceglédi Club Tv-nek, valamint a saját alapítású Local FM-nek volt műsorvezetője. Ezen felül a KEBA tőkepiaci versenyén ért el csapatban II. és III. helyezést, továbbá számtalan városi, kistérségi, megyei és országos szavaló-, illetve prózamondó versenyen vett részt. 2012-ben pedig első ízben szerezte meg az "Év diákja" címet.

Jelenleg az ELTE Bibó István Szakkollégium keretei között a Civilisztiai Tudományok Műhelyében végzi szakmai munkáját. Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén ösztöndíjas demonstrátor, a Tudományos Diákkör titkára, s rendszeres előadója. Az augsburgi és a jénai egyetem gondozásában nemzetközi konferencián előadóként szerepelt, emellett németül, angolul, s magyarul is publikál. Az ELTE Felvételi Előkészítő Bizottság munkájából történelemtanítással veszi ki a részét, míg 2016-17-ben a szervezet történelem frakcióvezetői feladatait is ellátta.

2017-18-ban tanulmányait a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ösztöndíjas hallgatójaként folytatta. Kiemelkedő tanulmányi és tudományos teljesítménye alapján többször Köztársasági, Nemzeti Felsőoktatási és az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjában is részesült. 2017-ben a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának Magyar Állam- és Jogtörténet I. tagozatában "Kossuth, a bukott monarcha vagy a "respublica" őre?" című dolgozatával (Konzulens: Prof. Dr. Mezey Barna) II. helyezést ért el.

Vuncs Rajmund

Vuncs Rajmund vagyok, egyetemünk másodéves hallgatója. 2018-ban jelentkeztem először a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátori pályázatának felhívására, amelynek során jelentkezésem sikeres elbírálásban részesült. Eddigi tanulmányaim során érdeklődésemet legjobban a történelem keltette fel, azonban nem annak háborús konfliktusai, hanem az ellentétek békés, a jog által megoldott módszerei. Az elsőéves tanulmányaim során a magyar alkotmány- és jogtörténetet kedveltem meg igazán, amelynek keretében elmélyíthettem tudásomat az érdeklődésem középpontjában álló korszakokat illetően, mint a kiegyezés kora illetve a Horthy-korszak. A demonstrátorság kiváló lehetőség számomra, hogy tanulhassak a tanszéken tanító szaktekintélyektől és munkámmal segíthessem a tanszék eredményes munkáját.

Zanócz Gréta

Zanócz Gréta vagyok, negyedéves joghallgató. Immár harmadik alkalommal töltöm be a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyik demonstrátori posztját. Demonstrátori jelentkezésem során választásom azért is esett Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékre, mert az érdeklődésem már a gimnáziumi éveim során is a történelem irányába fordult. Az egyetemen pedig egyre inkább a jogtörténet és az alkotmánytörténet irányába orientálódtam. Eddigi kutatásaim során elsősorban a magánjog egyes jogintézményeinek jogtörténeti hátterével foglalkoztam. Köszönhetően a tanszék nemzetközi kapcsolatainak két alkalommal is részt vehettem és angol nyelven előadhattam kutatásaim eredményét az évente megrendezésre kerülő horvát-magyar konferencián. Több publikációm is megjelent a Tanszék Tudományos Diákkörének folyóiratában, a Joghistóriában, amelynek az idei tanévtől főszerkesztőtársa lettem, és ahova szeretettel várjuk minden publikálni vágyó hallgató, jogtörténeti vonatkozású tudományos kutatásainak az eredményeit.
Úgy gondolom, hogy megtiszteltetés a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátorának lenni, hiszen már hallgatóként lehetőségünk nyílik tudományos konferenciákon való részvételre, tudásunk bővítésére, az oktatók munkájának a segítésére, publikálásra, valamint nemzetközi kapcsolatok kialakítására.

Demonstrátori pályázati felhívások

A tanszék korábbi demonstrátorai

 • 2018/2019-es tanév: Gera Anna, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Sziládi Péter Sándor, Vuncs Rajmund, Zanócz Gréta
 • 2017/2018-as tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Erdősi Rebeka, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Papp Eszter, Sall Zsófia, Szabó András, Szabó Patrik, Sziládi Péter Sándor, Vántus Boglárka, Zanócz Gréta
 • 2016/2017-es tanév: Angeli Rita, Barkóczi Dávid, Bartuszek Lilla, Boros Árpád, Kovács Ákos Tibor, Szabó András, Sziládi Péter Sándor, Zanócz Gréta
 • 2015/2016-os tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fábián Áron, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Nagy Virág Eszter, Romsics Richárd, Sziládi Péter Sándor, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2014/2015-ös tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Losonczi Eszter, Nagy Virág Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2013/2014-es tanév: Karácson Zita, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanett, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna
 • 2012/2013-as tanév: Barta Áron, Bocsi Bernadett, Ihász Péter, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Orbán András, Palguta Virág, Zanathy Anna
 • 2011/2012-es tanév: Barta Áron, Ihász Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Palguta Virág, Szeredi Kristóf, Szabó Anna
 • 2010/2011-es tanév: Andriska Zsófia, Ihász Péter, Joó Barbara, Madocsai Kinga, Mireisz Tímea, Necz Dániel, Nikula István, Szabó András, Szabó Anna, Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
 • 2009/2010-es tanév: Andriska Zsófia, Horváth Edit, Joó Barbara, Koller Kármen Csenge, Szabó András, Vincze Nóra, Völler Viktória