Demonstrátorok

Demonstrátorok

A demonstrátorok a tanszékkel együttműködő azon hallgatók, akik a dékán megbízása alapján, ösztöndíjas vagy tiszteletbeli státuszban, a tanszékvezető irányításával, az ELTE ÁJK Demonstrátori Szabályzatában foglaltak szerint látják el közreműködő tevékenységüket, feladataikat. A demonstrátorokat – a benyújtott pályázatuk és a személyes szakmai meghallgatás után – a tanszék vezetője választja ki. A tanszékvezető a kiválasztás során figyelembe veszi a tanszék oktatóinak és egyéb munkatársainak, illetve a korábbi demonstrátoroknak a véleményét. A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje minden év szeptemberére esik. A demonstrátorok is képviselik a tanszéket a hallgatóság (elsősorban az elsőévesek) és a külvilág irányába. Alapvető információk a demonstrátorokról és a TDK-ról letölthetők innen.

2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás demonstrátorok megbízásról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon

Lehetőségeik és kötelezettségeik

 • A tanszéki tudományos és szakmai munka segítése
 • A tanszék adminisztrációjában való részvétel (ún. heti készenléti idő)
 • Saját, önálló tudományos kutatómunka (levéltár, könyvtár) végzése egy tanszéki tutor oktató segítségével
 • Kötelező szakmai részvétel a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) programjában
 • Részvétel a tanszéki programokban (pályázatok, konferenciák, rendezvények, kutatások, kiadványok, nemzetközi kapcsolatok)
 • Rendszeres szereplés diákköri konferenciákon és pályázatokon
 • Éves beszámoló a tanszékvezető számára az adott évben elvégzett szakmai munkáról
 • Az oktatók kutatómunkájának támogatása és segítése
 • A tanszéki könyvtár kezelésének segítése
 • Önálló vagy oktatóval közös szakmai vagy egyéb publikációk megjelentetése (JoghistóriaJunge Ungarische RechtshistorikerJogtörténeti Szemle, egyéb kiadványok)
 • A tudományos diákkör (TDK) szervezésében való részvétel

Demonstrátori pályázati felhívás

A tanszék jelenlegi demonstrátorai

Bálits Panna

Sziasztok! Bálits Panna vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának másodéves hallgatója és az idei szemesztertől a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora. A történelem már a gimnázium eleje óta az érdeklődésem középpontjában áll, mivel általa könnyebben értem meg és látom át a jelenünk összefüggéseit. Ez az érdeklődés a gólyaév alatt sem csökkent, különösen miután részt vettem a IV. Horvát-Magyar Jogtörténeti Konferencián a polgári házasság megszűnéséről szóló dolgozatommal. A legizgalmasabbnak a két világháború közötti Magyarország történetét tartom az emberi jogok tiszteletben tartásának és a családjogi viszonyok változásának összefüggésében, továbbá szívesen foglalkoznék a második világháború utáni nőjogi változásokkal a családjog és a munkajog területén belül. Szabadidőmben – már ha akad ilyen – úszom, önkénteskedem, olvasok, és néhány éve varrok is.

Gera Anna

Gera Anna vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának harmadéves, jogász szakos hallgatója, a Bibó István Szakkollégium tagja és a Középiskolások Szabadegyeteme Egyesületnek önkéntese. Nagy öröm számomra, hogy az idei évben immár másodszor segíthetem demonstrátorként a tanszék munkáját, ugyanis az első egyetemi évemben az alkotmány- és jogtörténeti tanulmányaim voltak azok, amelyek hatására a legtöbbet fejlődtem, és amelynek köszönhetően a legtöbbet tanulhattam meg a jog s összességében a történelmünk mába futó fejlődésének természetéről. Úgy gondolom, e tudományterület megismerése változatlanságában is mindig aktuális és releváns tudással ruház fel, megértése pedig egy olyan szemléletmódot ad, amelyet talán a tudatos vissza-, és a nyugodt előretekintés művészeteként lehet jellemezni. Ezzel összefüggésben a jogtörténeten belül különösen érdekelnek a korszakokon átívelő folyamatok és az egyes intézmények kialakulásának és átalakulásának vizsgálata, illetve az, hogy a történelem során jelentkező egyes, jogon kívüli változók hogyan hatottak a jogfejlődésre. Szintén érdekesnek és különösen fontosnak tartom annak elemzését, hogy a múlt történései hogyan jelennek meg napjaink jogi kultúrájában, különös tekintettel a jogszabályokra és a jogi érvelésre. Jelenleg ennek kapcsán az Új Nemzeti Kiválóság Program által is támogatott kutatásomban a történeti alkotmányunk vívmányainak alaptörvényi megjelenésével, és e fordulat értelmezési lehetőségeivel és perspektíváival foglalkozom. Célom, hogy diákéveim alatt a jogtudományt a lehető legtöbb oldaláról ismerjem meg, illetve, hogy kipróbáljam magam olyan helyzetekben, amelyek elmélyült tudást és biztos fellépést kívánnak, hogy aztán ezt követően kihívásokkal teli és az engem körülvevő világot építő és jobbá tevő munkát végezhessek.

Kovács Ákos Tibor

Kovács Ákos Tibor vagyok, ötödéves joghallgató. Immár negyedik éve tevékenykedem a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként, a tavalyi évtől pedig Tudományos Diákköri titkárként. Demonstrátorként lehetőségem nyílt a Joghistória szerkesztőségében is részt venni, először a TDK hírek és a Jog- és kultúra rovat szerkesztőjeként, majd szintén az idei évtől a folyóirat társ-főszerkesztőjeként. Tanszéki munkám során igyekszem segíteni az oktatók munkáját, valamint ötleteimmel és szervezői munkámmal lebonyolítani a Tudományos Diákkör programjait. A Joghistória vonatkozásában főszerkesztő társammal szeretnénk publikációs lehetőséget biztosítani a tudományos kutatómunka, valamint alkotói tevékenység iránt érdeklődő hallgatóknak. Jogtörténeti kutatásaim során foglalkoztam egyházjoggal és büntetőjog-történettel, míg a hatályos jog területén főként a polgári jog és a polgári eljárásjog érdekel. Diplomám megszerzése után ügyvédi pályára készülök. Szabadidőmben szeretek sportolni, több mint tíz éve teniszezek, illetve három évig lovagoltam, továbbá rendszeresen futok. Szívesen olvasok, főként történelmi regényeket és politikai témájú könyveket forgatok, de a jogi krimiket is nagyon kedvelem. Rendszeresen járok színházba és moziba, érdekel a gasztronómia és a borászat is.Kovács Ákos Tibor vagyok, ötödéves joghallgató. Immár negyedik éve tevékenykedem a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként, a tavalyi évtől pedig Tudományos Diákköri titkárként. Demonstrátorként lehetőségem nyílt a Joghistória szerkesztőségében is részt venni, először a TDK hírek és a Jog- és kultúra rovat szerkesztőjeként, majd szintén az idei évtől a folyóirat társ-főszerkesztőjeként. Tanszéki munkám során igyekszem segíteni az oktatók munkáját, valamint ötleteimmel és szervezői munkámmal lebonyolítani a Tudományos Diákkör programjait. A Joghistória vonatkozásában főszerkesztő társammal szeretnénk publikációs lehetőséget biztosítani a tudományos kutatómunka, valamint alkotói tevékenység iránt érdeklődő hallgatóknak. Jogtörténeti kutatásaim során foglalkoztam egyházjoggal és büntetőjog-történettel, míg a hatályos jog területén főként a polgári jog és a polgári eljárásjog érdekel. Diplomám megszerzése után ügyvédi pályára készülök. Szabadidőmben szeretek sportolni, több mint tíz éve teniszezek, illetve három évig lovagoltam, továbbá rendszeresen futok. Szívesen olvasok, főként történelmi regényeket és politikai témájú könyveket forgatok, de a jogi krimiket is nagyon kedvelem. Rendszeresen járok színházba és moziba, érdekel a gasztronómia és a borászat is.

Kún Hanga

Kún Hanga vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar másodéves joghallgatója. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a Magyar Állam- és Jogtörténeti tanszék demonstrátori pályázatomat pozitívan bírálta el, így idéntől tevékenyen hozzájárulhatok a tanszéki munkához, emellett magam is mélyebbre merülhetek a jogtörténet tudományában. Már gimnáziumban egyre nagyobb élvezetet találtam a kutatásban, a forrásokból összerakott tanulmányok elkészítésében, történelmi folyamatok és összefüggések feltárásában, kinyomozásában. Ez irányú érdeklődésemet az egyetemen a magyar alkotmány- és jogtörténet erősítette. Bízom benne, hogy a demonstrátori megbízatás keretében hatékonyan tudom majd a tanszéki projekteket segíteni, és a szerzett tudást a későbbiekben széles körben sikerül felhasználnom.

Maschefszky Emese

Sziasztok! Maschefszky Emesének hívnak, harmadéves hallgató vagyok és a tavalyi tanévben lettem demonstrátor a tanszéken. Mindig is vonzott a történelem, középiskolásként több versenyen is indultam, már akkor is szívesen mélyültem el történelmünk egyes korszakaiban. Ezért elsőévben megtetszett először az alkotmánytörténet, majd a jogtörténet, és tudtam, hogy szeretnék majd a jövőben foglalkozni ezzel a sokoldalú tárggyal és a demonstrátorságot is megpróbálni. Kedvenc korszakom a dualizmus, a békebeli Magyarország időszaka. Ezen belül is az emberi jogok fejlődését, a nők egyenjogúságért folytatott harcát szeretném majd kutatni, míg a 20. század vonatkozásában a fogyatékkal élők jogainak fejlődése érdekel. Angolul, németül és latinul tudok. Szabadidőmben szívesen járok színházba, különösen az Operettszínházba, és sportolni is nagyon szeretek.

Sall Zsófia

Sziasztok! Sall Zsófiának hívnak, negyedéves joghallgatóként immár harmadik éve vagyok a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora. Eredetileg azért jelentkeztem erre a posztra, mert ez a tantárgy állt legközelebb hozzám – ez azóta sem változott. Ezen kívül szerettem volna valami pluszt csinálni, a tanuláson kívül is kipróbálni magamat valamiben, része lenni egy közösségnek, ahol egymást segítjük, fejlesztjük. Ezen elképzeléseimnek tökéletesen meg is felelt a tanszéken töltött két év, részt vehettem több érdekes előadáson, konferencián és olyan nagytudású professzorokat hallgathattam meg, akik csak még inkább megerősítették bennem a jogtörténet iránti szeretetemet. Ezt megelőzőleg a fiatalkorúak büntetőjogának változásait és Széchenyi István műveit kutattam, ezen témákkal voltak kapcsolatosak a Joghistóriába írt cikkeim is, amelybe ezeken kívül kulturális témájú ajánlókat is írtam. Remélem továbbra is része lehetek ennek a közösségnek, segíthetem a tanszéket és bővíthetem tudásomat.

Schlaffer Daniella

Schlaffer Daniella vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar másodéves joghallgatója. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem nyílt a tanszéken való demonstrátori pozíció betöltésére, hiszen már az első félév elején nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a magyar állam- és jogtörténet kedvenc tárgyaim egyik lesz. Személyes érintettségem következtében is, az általam leginkább érdekelt terület a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak helyzete, hiszen én is élvezhetem ennek mai előnyeit, illetve vívmányait – ugyanis horvát nemzetiségű vagyok. Szívesen kutatnám a magyarok és nemzetiségek közös múltját, helyzetét – legyen akár szó anyanyelvhasználathoz-, oktatáshoz-, illetve önkormányzatisághoz való jogukról. Bízom benne, hogy nem csak tudásomat mélyíthetem el ezáltal, hanem egy olyan közösségnek is tagja lehetek, amely meghatározó lesz majd egyetemi éveim során.

Zanócz Gréta

Zanócz Gréta vagyok, ötödéves joghallgató. Immár negyedik alkalommal töltöm be a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyik demonstrátori posztját. Demonstrátori jelentkezésem során választásom azért is esett Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékre, mert az érdeklődésem már a gimnáziumi éveim során is a történelem irányába fordult. Az egyetemen pedig egyre inkább a jogtörténet és az alkotmánytörténet irányába orientálódtam. Eddigi kutatásaim során elsősorban a magánjog egyes jogintézményeinek jogtörténeti hátterével foglalkoztam. Köszönhetően a tanszék nemzetközi kapcsolatainak két alkalommal is részt vehettem és angol nyelven előadhattam kutatásaim eredményét az évente megrendezésre kerülő horvát-magyar konferencián. Több publikációm is megjelent a Tanszék Tudományos Diákkörének folyóiratában, a Joghistóriában, amelynek a 2018/19-es tanévtől főszerkesztőtársa lettem. Továbbá több angol nyelvű írásomat publikáltam a Sic Itur ad Astra folyóiratban. Az előző tanév tavaszi szemeszterében Erasmus mobilitás keretében egy félévet az Universitá degli Studi di Firenzén folytattam tanulmányaimat. Úgy gondolom, hogy megtiszteltetés a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátorának lenni, hiszen már hallgatóként lehetőségünk nyílik tudományos konferenciákon való részvételre, tudásunk bővítésére, az oktatók munkájának a segítésére, publikálásra, valamint nemzetközi kapcsolatok kialakítására.

A tanszék korábbi demonstrátorai

 • 2019/2020-as tanév: Bálits Panna Laura, Gera Anna, Kovács Ákos Tibor, Kún Hanga Cecília, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Schlaffer Daniella, Zanócz Gréta
 • 2018/2019-es tanév: Gera Anna, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Sziládi Péter Sándor, Vuncs Rajmund, Zanócz Gréta
 • 2017/2018-as tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Erdősi Rebeka, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Papp Eszter, Sall Zsófia, Szabó András, Szabó Patrik, Sziládi Péter Sándor, Vántus Boglárka, Zanócz Gréta
 • 2016/2017-es tanév: Angeli Rita, Barkóczi Dávid, Bartuszek Lilla, Boros Árpád, Kovács Ákos Tibor, Szabó András, Sziládi Péter Sándor, Zanócz Gréta
 • 2015/2016-os tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fábián Áron, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Nagy Virág Eszter, Romsics Richárd, Sziládi Péter Sándor, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2014/2015-ös tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Losonczi Eszter, Nagy Virág Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2013/2014-es tanév: Karácson Zita, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanett, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna
 • 2012/2013-as tanév: Barta Áron, Bocsi Bernadett, Ihász Péter, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Orbán András, Palguta Virág, Zanathy Anna
 • 2011/2012-es tanév: Barta Áron, Ihász Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Palguta Virág, Szeredi Kristóf, Szabó Anna
 • 2010/2011-es tanév: Andriska Zsófia, Ihász Péter, Joó Barbara, Madocsai Kinga, Mireisz Tímea, Necz Dániel, Nikula István, Szabó András, Szabó Anna, Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
 • 2009/2010-es tanév: Andriska Zsófia, Horváth Edit, Joó Barbara, Koller Kármen Csenge, Szabó András, Vincze Nóra, Völler Viktória