Demonstrátorok

Demonstrátorok

A demonstrátorok a tanszékkel együttműködő azon hallgatók, akik a dékán megbízása alapján, ösztöndíjas vagy tiszteletbeli státuszban, a tanszékvezető irányításával, az ELTE ÁJK Demonstrátori Szabályzatában foglaltak szerint látják el közreműködő tevékenységüket, feladataikat. A demonstrátorokat – a benyújtott pályázatuk és a személyes szakmai meghallgatás után – a tanszék vezetője választja ki. A tanszékvezető a kiválasztás során figyelembe veszi a tanszék oktatóinak és egyéb munkatársainak, illetve a korábbi demonstrátoroknak a véleményét. A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje minden év szeptemberére esik. A demonstrátorok is képviselik a tanszéket a hallgatóság (elsősorban az elsőévesek) és a külvilág irányába. Alapvető információk a demonstrátorokról és a TDK-ról letölthetők innen.

2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás demonstrátorok megbízásról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon

Lehetőségeik és kötelezettségeik

 • A tanszéki tudományos és szakmai munka segítése
 • A tanszék adminisztrációjában való részvétel (ún. heti készenléti idő)
 • Saját, önálló tudományos kutatómunka (levéltár, könyvtár) végzése egy tanszéki tutor oktató segítségével
 • Kötelező szakmai részvétel a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) programjában
 • Részvétel a tanszéki programokban (pályázatok, konferenciák, rendezvények, kutatások, kiadványok, nemzetközi kapcsolatok)
 • Rendszeres szereplés diákköri konferenciákon és pályázatokon
 • Éves beszámoló a tanszékvezető számára az adott évben elvégzett szakmai munkáról
 • Az oktatók kutatómunkájának támogatása és segítése
 • A tanszéki könyvtár kezelésének segítése
 • Önálló vagy oktatóval közös szakmai vagy egyéb publikációk megjelentetése (JoghistóriaJunge Ungarische RechtshistorikerJogtörténeti Szemle, egyéb kiadványok)
 • A tudományos diákkör (TDK) szervezésében való részvétel

Demonstrátori pályázati felhívás

A tanszék jelenlegi demonstrátorai

Csanádi Ferenc

Sziasztok! Csanádi Ferenc vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem másodéves joghallgatója. Amióta az eszemet tudom, mindig is vonzott a történelem, és ez a "vonzalom" az egyetem első éve alatt is fennmaradt, így nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora lehetek. Érdeklődésem középpontjában a magyar országgyűlés és képviselők jogállásának története és fejlődése áll, amit szívesen összevetnék a különböző eszmék és korszakok európai tendenciáival. Ezen kívül szívesen foglalkoznék még a trianoni békediktátum után kialakult kettős birtokrendszer történetével, valamint a szokásjog mai szerepével. Bízom benne, hogy demonstrátori munkásságom során nemcsak szakmailag fejlődhetek, hanem számos érdekes embert is megismerhettek, és ezáltal pedig olyan kapcsolatokat építhettek, amelyek meghatározóak lesznek az egyetemi éveim során.

Kún Hanga

Kún Hanga vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar harmadéves joghallgatója. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátori pályázatomat idén is pozitívan bírálta el, így már második éve tevékenyen hozzájárulhatok a tanszéki munkához, emellett magam is mélyebbre merülhetek a jogtörténet tudományában. Már gimnáziumban egyre nagyobb élvezetet találtam a kutatásban, a forrásokból összerakott tanulmányok elkészítésében, történelmi folyamatok és összefüggések feltárásában, kinyomozásában. Ez irányú érdeklődésemet az egyetemen a magyar alkotmány- és jogtörténet erősítette. Bízom benne, hogy a demonstrátori megbízatás keretében a továbbiakban is hatékonyan tudom majd a tanszéki projekteket segíteni, és a szerzett tudást a későbbiekben széles körben sikerül felhasználnom.

Schlaffer Daniella

Schlaffer Daniella vagyok, harmadéves joghallgató. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy már második alkalommal is a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora lehetek. Az elmúlt egy évnek köszönhetően számos lehetőség nyílt meg előttem, amelyről egyetemi éveim elkezdésekor még csak álmodni sem mertem. Érdeklődésemnek megfelelően publikációkat is készíthettem, melyeket aztán megoszthattam másokkal is a tanszéki folyóiratban. A második félévtől kezdve e folyóirat, nevezetesen Joghistória szerkesztője is lettem, mely szintén megtiszteltetésként ért engem. A Magyar Állam- és Jogtörténet iránti érdeklődésem továbbra sem apadt el, és a kutatásaimat támogató oktatók következtében úgy gondolom, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy az általam leginkább érdekelt területek mélyére áshassak.

Vincze Zsombor

Vincze Zsombor vagyok, jelenleg másodéves egyetemi tanulmányaimat végzem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Már az általános- és a középiskolai évek alatt is a történelem állt érdeklődésem középpontjában, mert mindig is úgy gondoltam, hogy általa könnyebben megérthetők a mai társadalmi, politikai, jogi folyamatok. Egyetemi tanulmányaim első éve alatt a magyar alkotmány- illetve a magyar jogtörténet tárgyakat tanultam a legnagyobb érdeklődéssel. Mindezek mellett lehetőségem nyílt, hogy a horvát-magyar jogtörténeti szemináriumra elkészíthessem dolgozatomat a horvát-magyar közjogi viszony és Fiume témájában. Ezen tapasztalatok birtokában úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha nem szakadnék el a jogtörténettől, és demonstrátorként segíthetném a tanszéki kutatásokat. Fontosnak és lényegesnek vélem, hogy az egyetemi éveket minél tartalmasabban töltsük el, így ilyen szempontból is külön öröm és rendkívül megtisztelő, hogy demonstrátor lehetek ezen a tanszéken. Amennyire szabadidőm engedi, sportolok, az egyetemi vízilabda-csapat edzéseit látogatom, illetve szívesen koptatom az egyetem környéki vendéglátó egységek ülő alkalmatosságait barátaim, ismerőseim társaságában.

A tanszék korábbi demonstrátorai

 • 2021/2022-es tanév:
 • 2020/2021-es tanév: Csanádi Ferenc, Kún Hanga, Schlaffer Daniella, Vincze Zsombor
 • 2019/2020-as tanév: Bálits Panna Laura, Gera Anna, Kovács Ákos Tibor, Kún Hanga Cecília, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Schlaffer Daniella, Zanócz Gréta
 • 2018/2019-es tanév: Gera Anna, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Maschefszky Emese, Sall Zsófia, Sziládi Péter Sándor, Vuncs Rajmund, Zanócz Gréta
 • 2017/2018-as tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Erdősi Rebeka, Kárász Marcell, Kovács Ákos Tibor, Papp Eszter, Sall Zsófia, Szabó András, Szabó Patrik, Sziládi Péter Sándor, Vántus Boglárka, Zanócz Gréta
 • 2016/2017-es tanév: Angeli Rita, Barkóczi Dávid, Bartuszek Lilla, Boros Árpád, Kovács Ákos Tibor, Szabó András, Sziládi Péter Sándor, Zanócz Gréta
 • 2015/2016-os tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fábián Áron, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Nagy Virág Eszter, Romsics Richárd, Sziládi Péter Sándor, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2014/2015-ös tanév: Barkóczi Dávid, Boros Árpád, Fuchsné Vastag Alexandra, Gagó-Kilbinger András, Losonczi Eszter, Nagy Virág Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Vígh Márta, Zanathy Anna
 • 2013/2014-es tanév: Karácson Zita, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanett, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna
 • 2012/2013-as tanév: Barta Áron, Bocsi Bernadett, Ihász Péter, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Orbán András, Palguta Virág, Zanathy Anna
 • 2011/2012-es tanév: Barta Áron, Ihász Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Palguta Virág, Szeredi Kristóf, Szabó Anna
 • 2010/2011-es tanév: Andriska Zsófia, Ihász Péter, Joó Barbara, Madocsai Kinga, Mireisz Tímea, Necz Dániel, Nikula István, Szabó András, Szabó Anna, Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
 • 2009/2010-es tanév: Andriska Zsófia, Horváth Edit, Joó Barbara, Koller Kármen Csenge, Szabó András, Vincze Nóra, Völler Viktória