Szemináriumok

Szemináriumok

A szeminárium a magyar alkotmány- és jogtörténet tananyag alaposabb elsajátítására szolgáló kiscsoportos oktatási forma. A hallgatók a szemináriumon jogforrásokat elemeznek, jogeseteket dolgoznak fel, történeti-igazságügyi szituáció-szerepeket gyakorolnak. A szemináriumon rendszeres számonkérés zajlik, mely segíti a tantárgy folyamatos tanulmányozását. A szemináriumi és az előadások tananyagára vonatkozó számonkérés elválik egymástól, ennek megfelelően a jogszabályok értelmében a szemináriumok matériája is más (főként részletezőbb, a gyakorlatba átvezető) az előadás elsősorban elméleti anyagával szemben.

A szeminárium felvétele nappali tagozatos jogász hallgatók számára heti két órában kötelező mind az első, mind pedig a második félévben. A szemináriumok tananyagát a szemináriumvezetők határozzák meg. A szeminárium tananyagának számonkérése és értékelése írásbeli zárthelyi dolgozatok alapján, ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az írásbeli számonkérés időpontját (időpontjait) a szemináriumvezető határozza meg. A szemináriumot a tanszék közalkalmazott oktatói, tiszteletbeli tanárai és PhD-hallgatói vezetik. A szemináriumok konkrét időpontjáról és a szeminárium vezetőjéről a tanulmányi tájékoztatóból, a Kari honlapról, a NEPTUN-ról és a tanszék által a hallgatók rendelkezésére bocsátott tájékoztatóból szerezhetnek információkat a hallgatók.

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi Hivatal engedélyezheti, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell járnia valakinek).

A tanszék által meghirdetett szemináriumok a 2018/2019-es tanév I. félévében

Magyar jogtörténet 20:01

hétfő 16-18

A/8 gyakorló

Mezey Barna

Magyar jogtörténet 20:02

hétfő 14-16

A/8 gyakorló

Mezey Barna

Magyar jogtörténet 20:03

szerda 8-10

A/8 gyakorló

Mezey Barna

Magyar jogtörténet 20:04

szerda 8-10

B/1 gyakorló

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 20:05

hétfő 8-10

B/1 gyakorló

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 20:06

csütörtök 8-10

A/9 gyakorló

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 20:07

péntek 10-12

A/4 gyakorló

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 20:08

csütörtök 18-20

A/9 gyakorló

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 20:09

csütörtök 16-18

A/6 gyakorló

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 20:10

csütörtök 14-16

A/6 gyakorló

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 20:11

szerda 8-10

B/2 gyakorló

Képes György

Magyar jogtörténet 20:12

csütörtök 12-14

B/2 gyakorló

Képes György

Magyar jogtörténet 20:13

csütörtök 14-16

B/2 gyakorló

Képes György

Magyar jogtörténet 20:14

kedd 14-16

B/2 gyakorló

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 20:15

szerda 14-16

B/2 gyakorló

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 20:16

kedd 16-18

B/2 gyakorló

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 20:17

szerda 16-18

B/2 gyakorló

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 20:18

csütörtök 14-16

B/13 gyakorló

Völgyesi Levente

Magyar jogtörténet 20:19

csütörtök 8-10

B/2 gyakorló

Völgyesi Levente

Magyar jogtörténet 20:20

csütörtök 12-14

B/13 gyakorló

Völgyesi Levente