Szemináriumok

Szemináriumok

A szeminárium a magyar alkotmány- és jogtörténet tananyag alaposabb elsajátítására szolgáló kiscsoportos oktatási forma. A hallgatók a szemináriumon jogforrásokat elemeznek, jogeseteket dolgoznak fel, történeti-igazságügyi szituáció-szerepeket gyakorolnak. A szemináriumon rendszeres számonkérés zajlik, mely segíti a tantárgy folyamatos tanulmányozását. A szemináriumi és az előadások tananyagára vonatkozó számonkérés elválik egymástól, ennek megfelelően a jogszabályok értelmében a szemináriumok matériája is más (főként részletezőbb, a gyakorlatba átvezető) az előadás elsősorban elméleti anyagával szemben.

A szeminárium felvétele nappali tagozatos jogász hallgatók számára heti két órában kötelező mind az első, mind pedig a második félévben. A szemináriumok tananyagát a szemináriumvezetők határozzák meg. A szeminárium tananyagának számonkérése és értékelése írásbeli zárthelyi dolgozatok alapján, ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az írásbeli számonkérés időpontját (időpontjait) a szemináriumvezető határozza meg. A szemináriumot a tanszék közalkalmazott oktatói, tiszteletbeli tanárai és PhD-hallgatói vezetik. A szemináriumok konkrét időpontjáról és a szeminárium vezetőjéről a tanulmányi tájékoztatóból, a Kari honlapról, a NEPTUN-ról és a tanszék által a hallgatók rendelkezésére bocsátott tájékoztatóból szerezhetnek információkat a hallgatók.

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi Hivatal engedélyezheti, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell járnia valakinek).

A tanszék által meghirdetett szemináriumok a 2020/2021-es tanév I. félévében

Magyar alkotmánytörténet 01

szerda 8-10

 

Képes György

Magyar alkotmánytörténet 02

péntek 8-10

 

Mezey Barna

Magyar alkotmánytörténet 03

szerda 16-18

 

Mezey Barna

Magyar alkotmánytörténet 04

szerda 8-10

 

Mezey Barna

Magyar alkotmánytörténet 05

csütörtök 8-10

 

Megyeri-Pálffi Zoltán

Magyar alkotmánytörténet 06

péntek 8-10

 

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar alkotmánytörténet 07

péntek 10-12

 

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar alkotmánytörténet 08

szerda 12-14

 

Gosztonyi Gergely

Magyar alkotmánytörténet 09

szerda 10-12

 

Gosztonyi Gergely

Magyar alkotmánytörténet 10

csütörtök 12-14

 

Gosztonyi Gergely

Magyar alkotmánytörténet 11

csütörtök 10-12

 

Gosztonyi Gergely

Magyar alkotmánytörténet 12

csütörtök 8-10

 

Képes György

Magyar alkotmánytörténet 13

csütörtök 12-14

 

Megyeri-Pálffi Zoltán

Magyar alkotmánytörténet 14

kedd 14-16

 

Képessy Imre

Magyar alkotmánytörténet 15

kedd 12-14

 

Képessy Imre

Magyar alkotmánytörténet 16

szerda 12-14

 

Képes György

Magyar alkotmánytörténet 17

szerda 14-16

 

Képessy Imre

Magyar alkotmánytörténet 18

csütörtök 10-12

 

Képessy Imre

Magyar alkotmánytörténet 19

csütörtök 14-16

 

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar alkotmánytörténet 20

szerda 14-16

 

Bódiné Beliznai Kinga