Szemináriumok

Szemináriumok

Szemináriumok

A szeminárium a magyar alkotmány- és jogtörténet tananyag alaposabb elsajátítására szolgáló kiscsoportos oktatási forma. A hallgatók a szemináriumon jogforrásokat elemeznek, jogeseteket dolgoznak fel, történeti-igazságügyi szituáció-szerepeket gyakorolnak. A szemináriumon rendszeres számonkérés zajlik, mely segíti a tantárgy folyamatos tanulmányozását. A szemináriumi és az előadások tananyagára vonatkozó számonkérés elválik egymástól, ennek megfelelően a jogszabályok értelmében a szemináriumok matériája is más (főként részletezőbb, a gyakorlatba átvezető) az előadás elsősorban elméleti anyagával szemben.

A szeminárium felvétele nappali tagozatos jogász hallgatók számára heti két órában kötelező mind az első, mind pedig a második félévben. A szemináriumok tananyagát a szemináriumvezetők határozzák meg. A szeminárium tananyagának számonkérése és értékelése írásbeli zárthelyi dolgozatok alapján, ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az írásbeli számonkérés időpontját (időpontjait) a szemináriumvezető határozza meg. A szemináriumot a tanszék közalkalmazott oktatói, tiszteletbeli tanárai és PhD-hallgatói vezetik. A szemináriumok konkrét időpontjáról és a szeminárium vezetőjéről a tanulmányi tájékoztatóból, a Kari honlapról, a NEPTUN-ról és a tanszék által a hallgatók rendelkezésére bocsátott tájékoztatóból szerezhetnek információkat a hallgatók.

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi Hivatal engedélyezheti, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell járnia valakinek).

A tanszék által meghirdetett szemináriumok a 2023/2024-es tanév I. félévében

Magyar jogtörténet 01

Mezey Barna

hétfő 12-14

Navratil Ákos terem

Magyar jogtörténet 02

Heil Kristóf

szerda 16-18

A/6. gyak.

Magyar jogtörténet 03

Heil Kristóf

szerda 8-10

A/6. gyak.

Magyar jogtörténet 04

Bódiné Beliznai Kinga

hétfő 8-10

A/7. gyak.

Magyar jogtörténet 05

Bódiné Beliznai Kinga

szerda 8-10

III. tanterem

Magyar jogtörténet 06

Bódiné Beliznai Kinga

csütörtök 8-10

Navratil Ákos terem

Magyar jogtörténet 07

Bódiné Beliznai Kinga

péntek 8-10

A/3. gyak.

Magyar jogtörténet 08

Képes György

szerda 8-10

A/14. gyak.

Magyar jogtörténet 09

Képes György

csütörtök 10-12

A/4. gyak.

Magyar jogtörténet 10

Képes György

csütörtök 12-14

A/5. gyak.

Magyar jogtörténet 11

Gosztonyi Gergely

szerda 12-14

III. tanterem

Magyar jogtörténet 12

Gosztonyi Gergely

szerda 14-16

III. tanterem

Magyar jogtörténet 13

Gosztonyi Gergely

csütörtök 10-12

Büntetőjogi gyakorló

Magyar jogtörténet 14

Gosztonyi Gergely

csütörtök 12-14

A/4. gyak.

Magyar jogtörténet 15

Képessy Imre

hétfő 12-14

A/7. gyak.

Magyar jogtörténet 16

Képessy Imre

hétfő 14-16

A/7. gyak.

Magyar jogtörténet 17

Képessy Imre

hétfő 16-18

A/7. gyak.

Magyar jogtörténet 18

Képessy Imre

kedd 16-18

Szenátusi terem

Magyar jogtörténet 19

Megyeri-Pálffi Zoltán

csütörtök 10-12 

PhD szoba

Magyar jogtörténet 20

Megyeri-Pálffi Zoltán

csütörtök 12-14

Navratil Ákos terem