Szemináriumok

Szemináriumok

A szeminárium a magyar alkotmány- és jogtörténet tananyag alaposabb elsajátítására szolgáló kiscsoportos oktatási forma. A hallgatók a szemináriumon jogforrásokat elemeznek, jogeseteket dolgoznak fel, történeti-igazságügyi szituáció-szerepeket gyakorolnak. A szemináriumon rendszeres számonkérés zajlik, mely segíti a tantárgy folyamatos tanulmányozását. A szemináriumi és az előadások tananyagára vonatkozó számonkérés elválik egymástól, ennek megfelelően a jogszabályok értelmében a szemináriumok matériája is más (főként részletezőbb, a gyakorlatba átvezető) az előadás elsősorban elméleti anyagával szemben.

A szeminárium felvétele nappali tagozatos jogász hallgatók számára heti két órában kötelező mind az első, mind pedig a második félévben. A szemináriumok tananyagát a szemináriumvezetők határozzák meg. A szeminárium tananyagának számonkérése és értékelése írásbeli zárthelyi dolgozatok alapján, ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az írásbeli számonkérés időpontját (időpontjait) a szemináriumvezető határozza meg. A szemináriumot a tanszék közalkalmazott oktatói, tiszteletbeli tanárai és PhD-hallgatói vezetik. A szemináriumok konkrét időpontjáról és a szeminárium vezetőjéről a tanulmányi tájékoztatóból, a Kari honlapról, a NEPTUN-ról és a tanszék által a hallgatók rendelkezésére bocsátott tájékoztatóból szerezhetnek információkat a hallgatók.

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi Hivatal engedélyezheti, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell járnia valakinek).

A tanszék által meghirdetett szemináriumok a 2017/2018-as tanév II. félévében

Magyar jogtörténet 20:01 szerda 8-10 A/4 gyakorló Mezey Barna
Magyar jogtörténet 20:02 szerda 14-16 A/8 gyakorló Mezey Barna
Magyar jogtörténet 20:03 hétfő 18-20 A/7 gyakorló Losonczi Eszter
Magyar jogtörténet 20:04 szerda 8-10 B/13 gyakorló Bódiné Beliznai Kinga
Magyar jogtörténet 20:05 csütörtök 10-12 B/1 gyakorló Bódiné Beliznai Kinga
Magyar jogtörténet 20:06 péntek 8-10 B/2 gyakorló Bódiné Beliznai Kinga
Magyar jogtörténet 20:07 péntek 10-12 B/2 gyakorló Bódiné Beliznai Kinga
Magyar jogtörténet 20:08 csütörtök 14-16 B/2 gyakorló Gosztonyi Gergely
Magyar jogtörténet 20:09 csütörtök 16-18 B/2 gyakorló Gosztonyi Gergely
Magyar jogtörténet 20:10 csütörtök 18-20 B/2 gyakorló Gosztonyi Gergely
Magyar jogtörténet 20:11 szerda 8-10 A/5 gyakorló Képes György
Magyar jogtörténet 20:12 csütörtök 12-14 A/6 gyakorló Képes György
Magyar jogtörténet 20:13 csütörtök 14-16 A/6 gyakorló Képes György
Magyar jogtörténet 20:14 kedd 14-16 B/1 gyakorló Képessy Imre
Magyar jogtörténet 20:15 kedd 16-18 B/1 gyakorló Képessy Imre
Magyar jogtörténet 20:16 szerda 14-16 B/2 gyakorló Képessy Imre
Magyar jogtörténet 20:17 szerda 16-18 B/2 gyakorló Képessy Imre
Magyar jogtörténet 20:18 szerda 8-10 B/14 gyakorló Völgyesi Levente
Magyar jogtörténet 20:19 szerda 14-16 B/14 gyakorló Völgyesi Levente
Magyar jogtörténet 20:20 csütörtök 12-14 B/14 gyakorló Völgyesi Levente