Szemináriumok

Szemináriumok

Szemináriumok

A szeminárium a magyar alkotmány- és jogtörténet tananyag alaposabb elsajátítására szolgáló kiscsoportos oktatási forma. A hallgatók a szemináriumon jogforrásokat elemeznek, jogeseteket dolgoznak fel, történeti-igazságügyi szituáció-szerepeket gyakorolnak. A szemináriumon rendszeres számonkérés zajlik, mely segíti a tantárgy folyamatos tanulmányozását. A szemináriumi és az előadások tananyagára vonatkozó számonkérés elválik egymástól, ennek megfelelően a jogszabályok értelmében a szemináriumok matériája is más (főként részletezőbb, a gyakorlatba átvezető) az előadás elsősorban elméleti anyagával szemben.

A szeminárium felvétele nappali tagozatos jogász hallgatók számára heti két órában kötelező mind az első, mind pedig a második félévben. A szemináriumok tananyagát a szemináriumvezetők határozzák meg. A szeminárium tananyagának számonkérése és értékelése írásbeli zárthelyi dolgozatok alapján, ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az írásbeli számonkérés időpontját (időpontjait) a szemináriumvezető határozza meg. A szemináriumot a tanszék közalkalmazott oktatói, tiszteletbeli tanárai és PhD-hallgatói vezetik. A szemináriumok konkrét időpontjáról és a szeminárium vezetőjéről a tanulmányi tájékoztatóból, a Kari honlapról, a NEPTUN-ról és a tanszék által a hallgatók rendelkezésére bocsátott tájékoztatóból szerezhetnek információkat a hallgatók.

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi Hivatal engedélyezheti, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell járnia valakinek).

A tanszék által meghirdetett szemináriumok a 2022/2023-as tanév II. félévében

Magyar jogtörténet 01

hétfő 12-14

A/4

Mezey Barna

Magyar jogtörténet 02

szerda 8-10

B/1

Heil Kristóf

Magyar jogtörténet 03

szerda 12-14

B/5

Heil Kristóf

Magyar jogtörténet 04

szerda 8-10

A/8

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 05

csütörtök 10-12

B/2

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 06

péntek 8-10

B/2

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 07

péntek 10-12

A/7

Bódiné Beliznai Kinga

Magyar jogtörténet 08

szerda 12-14

A/4

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 09

szerda 14-16

A/4

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 10

csütörtök 12-14

A/14

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 11

csütörtök 14-16

A/14

Gosztonyi Gergely

Magyar jogtörténet 12

szerda 8-10

B/5

Képes György

Magyar jogtörténet 13

csütörtök 10-12

B/5

Képes György

Magyar jogtörténet 14

csütörtök 12-14

B/5

Képes György

Magyar jogtörténet 15

kedd 12-14

B/1

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 16

kedd 16-18

B/1

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 17

szerda 14-16

B/2

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 18

szerda 16-18

B/2

Képessy Imre

Magyar jogtörténet 19

csütörtök 10-12

B/2

Megyeri-Pálffi Zoltán

Magyar jogtörténet 20

csütörtök 12-14

B/2

Megyeri-Pálffi Zoltán