Tanszéki könyvtár

Tanszéki könyvtár

Tanszéki könyvtár

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék könyvtárát – Magyarország legjelentősebb magyar jogtörténeti szakkönyvtárát – Eckhart Ferenc professzor alapította. A közel 3000 kötetes Eckhart-hagyaték a könyvtár legjelentősebb különgyűjteményét alkotja. A régi anyagot gyarapítja még Csizmadia Andor professzor könyvtárának számos jelentős darabja is. Az elmúlt évtizedekben a könyvtári állomány számos hányattatáson ment keresztül: könyvtárösszevonások és -szétválasztások, könyvtárkezelők és -használók hanyagsága nyomán jelentős, ma már többnyire rekonstruálhatatlan károkat szenvedett.

A könyvtár fejlesztésére önálló pénzügyi keret nem áll rendelkezésre, az utóbbi években – ajándékozás és kiadványcsere mellett – néhány egyszeri (így 2009-ben az ELTE JTI-től származó) pénzösszeg adott lehetőséget szerény állománygyarapításra. A tanszék ad helyet az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportnak, amelynek akadémiai támogatása a könyvtár esetenkénti kismértékű fejlesztését is lehetővé tette. 

A hiányok pótlása oktatási és kutatási szempontból is fontos lenne, ez jelenleg szinte kizárólag a digitalizálás (e-könyv) révén látszik megvalósíthatónak. A tanszék és a könyvtár tervezi a legfontosabb jogtörténeti tan- és szakkönyvek, folyóiratok digitalizált formában való elkészítését. A tanszéki és a kutatócsoporti kiadványok szkennelése 2009-ben – az MTA támogatásából vásárolt könyvszkenneren – elkezdődött; a Jogtörténeti Szemle 1986–2008 közötti számai, a Jogtörténeti Bibliográfiák és a Rechtsgeschichtliche Vorträge / Lectures on Legal History kötetei honlapunkról .pdf formátumban letölthetők.

Elhelyezés, gyűjtőkör

A 87 négyzetméteres Eckhart-szemináriumban és a tanszék egyéb helyiségeiben elhelyezett könyvtár gyűjtőköre elsődlegesen a magyar és az európai alkotmánytörténetre, jogtörténetre, történelmi forráskiadványokra és feldolgozásokra terjed ki. Állománya mintegy 21000 könyvtári egység (könyv, periodika, folyóirat, CD-ROM, illetve DVD) – kb. 305 folyóméter könyv és kb. 30 folyóméter folyóirat. A könyvtár különleges értékei a 16–19. századi jogtörténeti és történeti hungarikák, többek között a Corpus Juris Hungarici, a Tripartitum, a Quadripartitum, az Approbatae Constitutiones, a Planum Tabularekötetei, régi országgyűlési jegyzőkönyvek és nyomtatványok, illetve a magyar történelem és művelődéstörténet fontos kiadványai, például Bél Mátyás Notitia Hungariae novae historico-geographica című műve.

A könyvtár ritkaságaiból, könyvészetileg-könyvművészetileg kiemelkedő darabjaiból válogatás található a Digitális könyvtár menüpontban.

A pénzügyi feltételek hiánya miatt a könyvtár csak a legfontosabb folyóiratokat tudja megrendelni: Állam- és Jogtudomány, Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Börtönügyi Szemle, Magyar Tudomány, Századok, Történelmi Szemle, História, Rubicon, Múltunk.

A könyvtár használata

A könyvtár szervezetileg az ELTE Könyvtári Hálózatához tartozó ÁJK Kari Könyvtár része, így az állomány döntő részének könyvészeti adatai az ELTE Egyetemi Könyvtár számítógépes katalógusából érhetők el (MJ + katalógusszám jelzettel). A könyvtár régebbi állományában az Eckhart-szemináriumban elhelyezett szerzői betűrendes cédulakatalógusban lehet keresni. A 16–19. századi régi nyomtatványok (Eckhart- és Csizmadia-hagyaték) jelentős részének könyvészeti azonosítása és katalogizálása még nem történt meg.

A könyvtár állománya csak helyben olvasható, könyvet kölcsönözni nem lehet. Külön szolgáltatások: korlátozott oldalszámban fénymásolás.


Tanszéki könyvtáros:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Nyitvatartási idő:
Minden hétfőtől csütörtökig 10.00-14.00