OTDK

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Állam- és Jogtudományi Szekció

OTDK-n nyertes, helyezett és díjazott hallgatóink

XXXVI. OTDK, 2023, Győr

Harmadik helyezés: Egyed Márton: Nemzetiségi egyenjogúság az 1868. évi XLIV. tc. előtt és után (Magyar Állam- és Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Heil Kristóf

Különdíj: Bálint János: Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében (Infokommunikációs Jogi Tagozat) Témavezető: Gosztonyi Gergely

XXXV. OTDK, 2021, Debrecen

Második helyezés: Kún Hanga Cecilia: Illésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kontextusa (Magyar Jogtörténeti Tagozat) Témavezető: Horváth Attila és Képessy Imre

Különdíj: Pap Péter: A bírósági végrehajtás során tapasztalható jogalkalmazási hibák Tolna vármegyében az 1920-as években (Magyar Jogtörténeti Tagozat) Témavezető: Képessy Imre és Losonczi Eszter

Különdíj: Gera Anna: Dzsuang Dszi álma az Alkotmánybíróságról - Az Alaptörvény történetisége, valamint történeti alkotmányunk vívmányai a jogtudományban, illetve az alkotmányértelmezési és jogalkotási gyakorlatban (Alkotmányjogi I. Tagozat) Témavezető: Gosztonyi Gergely és Szentgáli-Tóth Boldizsár

Különdíj: Huszár Daniella: Freedom of Expression az algoritmusok világában (Infokommunikációs Jogi Tagozat) Témavezető: Gosztonyi Gergely

XXIV. OTDK, 2019, Budapest

Második helyezés: Kárász Marcell: A felsőház szerepe a két világháború közötti közjogi berendezkedésben (Magyar Állam- és Jogtörténet II. Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

Második helyezés: Tatár Attila: A tárhelyszolgáltatók körében felmerülő felelősségi kérdésekről (Médiajog Tagozat) Témavezető: Gosztonyi Gergely

Különdíj: Kovács Ákos Tibor: A párbaj története Magyarországon 1867 és 1914 között, különös tekintettel a párbaj társadalmi vonatkozásaira (Magyar Állam- és Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Bódiné Beliznai Kinga

XXXIII. OTDK, 2017, Miskolc

Második helyezés: Sziládi Péter Sándor: Kossuth, a bukott monarcha vagy a "respublica" őre? (Magyar Állam- és Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

XXXII. OTDK, 2015, Budapest

Második helyezés: Gagó-Kilbinger András: Hungária Egyesült Földek – egy skizoid pszichopata álom: a nyilas állam (Magyar Állam- és Jogtörténet Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

Harmadik helyezés: Papp Dorottya: A közegészségügyi igazgatás intézményesülése a XX. század első feléig, különös tekintettel az Országos Közegészségügyi Intézet létrejöttére és működésére (Magyar Állam- és Jogtörténet Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

Harmadik helyezés: Zanathy Anna: Képmás – másképp. A képmáshoz való jog szabályozása és az internet (Infokommunikáció és Médiajog Tagozat) Témavezető: Gosztonyi Gergely és Székely László

XXXI. OTDK, 2013, Szeged

Második helyezés: Barta Áron: A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi-szabadságharc hadseregében (Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

Különdíj: Mireisz Tímea: A nem vagyoni kártérítés fejlődése a magyar jogtörténetben, különös tekintettel a XX. század első harmadának bírói gyakorlatára (Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Horváth Attila és Lábady Tamás

XXX. OTDK, 2011, Pécs

Második helyezés: Tóth Boldizsár: Irínyi József munkásságának közjogi vonatkozásai. Gondolatok a magyar polgári állam kialakulásáról egy elfeledett reformkori politikus munkásságának tükrében (Magyar Jogtörténet Tagozat) Témavezető: Révész T. Mihály

Különdíj: Sándor Dávid: A magyar konföderáció mint nemesi köztársaság (Magyar Jogtörténet Tagozat) Témavezető: Képes György

XXIX. OTDK, 2009, Budapest

Első helyezés: Klein Tamás: Az elektronikus sajtó szabályozásának kezdetei Magyarországon (Telekommunikáció és Média Jogi Tagozat) Témavezető: Révész T. Mihály

Különdíj: Szakács Bence: Gondolatok Erdélyország XVII. századi államiságáról Bocskai István politikai végrendeletének tükrében (Magyar Állam- és Jogtörténet Tagozat I.) Témavezető: Horváth Attila

XXVIII. OTDK, 2007, Balatonfüred

Második helyezés: Bathó Gábor: Az obstrukció elméletben és gyakorlatban (1872–1912) (Jogtörténeti és Római Jogi Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

Különdíj: Képessy Imre: "Pravda zvit'ezi" – "az igazság győz?" A benes-dekrétumok egyes kérdéseiről történészi és jogászi szemmel, különös tekintettel az ezen szabályok körüli máig tartó fontosabb vitákra, és kitekintéssel a szlovák és magyar nézőpont közti különbségekre (Jogtörténeti és Római Jogi Tagozat) Témavezetők: Mezey Barna és Horváth Attila

XXVII. OTDK, 2005, Győr

Első helyezés: Kiss Bernadett: A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei a kezdetektől napjainkig (Magyar Állam- és Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Völgyesi Levente

Első helyezés: Mohácsi Barbara: A büntetőtörvénykezés és a büntetés-végrehajtás Debrecenben a 18-20. században, különös tekintettel a Debreceni Királyi Törvényszéki Fogház működésére (Magyar Állam- és Jogtörténet II. Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

Különdíj: Lovas Lilla Júlia: A személyhez fűződő jogok a két világháború közötti magyar szerzői jogban (Magyar Állam- és Jogtörténet I. Tagozat) Témavezető: Révész T. Mihály

Különdíj: Ábel Csaba: Cum viribus unitis. Integrációs törekvések a közép-európai alkotmánytörténetben (Egyetemes Jogtörténet és Római Jog Tagozat) Témavezető: Képes György

Különdíj: Beke-Martos Judit: Az Erzsébet királyné gyilkosság jogi aspektusai, különös tekintettel a lucheni tárgyalásra (Magyar Állam- és Jogtörténet II. Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

XXVI. OTDK, 2003, Debrecen

Második helyezés: Koós Gábor: A középkori magyar jog egy valós jogeset fényében (Magyar Jogtörténet Tagozat) Témavezető: Lányi Tamás

XXV. OTDK, 2001, Piliscsaba

Második helyezés: Nagy Csongor István: Jogtörténeti tendenciák a romániai kisebbségi jog történetében 1945 és 1989 között, különös tekintettel a romániai magyarság helyzetére (Jogtörténet - Római Jog Tagozat) Témavezető: Horváth Attila

Harmadik helyezés: Hoffmann István: Közjogi viták 1848–49-ben (Jogtörténet Tagozat) Témavezető: Mezey Barna

XVII. OTDK, 1985, Szeged

XVI. OTDK, 1983

XV. OTDK, 1981, Budapest

XIV. OTDK, 1979, Pécs

Dicséret: Pandula Attila: Az 1848/49-i forradalom és szabadságharc résztvevőinek büntetőjogi felelősségre vonása

Dicséret: Rónay István: Deák és Kossuth hírlapi vitája

XIII. OTDK, 1977, Szeged

Második helyezés: Rónay István: Kiegyezési viták a XIX. század hatvanas éveiben

XII. OTDK, 1975, Budapest

Első helyezés: Mezey Barna: A Rákóczi szabadságharc jogalkotási problémái

Második helyezés: Baka András: Oktatáspolitika a dualizmusban

Harmadik helyezés: Lányi Tamás: Esküdtbíráskodás Magyarországon

XI. OTDK, 1973, Pécs

Első helyezés: Kun Tibor: A szabadságvesztés-büntetés szabályozása a Csemegi-kódexben

Harmadik helyezés: Mezey Barna: A magyar bírósági szervezet fejlődése 1526-1848