Megvédett Ph.D. dolgozatok

Doktori értekezések

Doktori értekezések

2023

  • Képessy Imre: Az Országbírói Értekezlet története és öröksége (konzulens: Mezey Barna egyetemi tanár)

2022

  • Puporka Lajos Gergely: Közösségi televíziózás a magyarországi média színtéren (konzulens: Gosztonyi Gergely adjunktus) (ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola)

2020

  • Siró Kinga: A magyar felsőoktatási jog története (konzulens: Mezey Barna egyetemi tanár)

2012

  • Gosztonyi Gergely: Alternatív (?) Média (A közösségi média jogi szabályozásának vetületei) (konzulens: Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár)
  • Kiss Bernadett: Közterületi közrendsértő magatartások a XIX–XX. század fordulóján (konzulens: Mezey Barna egyetemi tanár)

2011

  • Beke-Martos Judit: Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867–1918 között (konzulens: Mezey Barna egyetemi tanár)
  • Bódiné Beliznai Kinga: Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben (konzulens: Mezey Barna egyetemi tanár)