Vizsgák

Vizsgák

Vizsgák

Magyar alkotmánytörténet és magyar jogtörténet
Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet
Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet


Magyar alkotmánytörténet és magyar jogtörténet

A jogász hallgatók számára az első félévi kötelező tanulmányokat kollokvium zárja. A kollokvium tárgya az előadások anyaga, valamint a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont). Kollokválni nappali tagozatos hallgatók esetén a szemináriumvezetőknél kell, míg az osztatlan levelező tagozatos hallgatók esetén a tanszék közalkalmazott oktatói bonyolítják le a vizsgákat.

A kötelező jogtörténeti tanulmányokat a második félévben is kollokvium zárja. A kollokvium tárgya az előadások anyaga, valamint a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont). Kollokválni nappali tagozatos hallgatók esetén a szemináriumvezetőknél kell, míg az osztatlan levelező tagozatos hallgatók esetén a tanszék közalkalmazott oktatói bonyolítják le a vizsgákat.

A nappali tagozatos hallgatók számára a vizsgaidőpontokat mindkét félévben a szemináriumvezetők határozzák meg. Az osztatlan levelező tagozatos hallgatók mindkét félévben írásbeli kollokviumot tesznek. A vizsganapokról a NEPTUN rendszerből lehet tájékozódni. A vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a Kar által meghirdetett időponttól. A jelentkezésben elsőként megjelölt vizsgaidőpontról más vizsgaidőpontra halasztani csak a megadott vizsgakeret beteltéig lehetséges a Kari szabályok tiszteletben tartása mellett. Pótvizsganapra csak elégtelen érdemjeggyel fogad el jelentkezést a tanszék.

Letölthető tételsorok

Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet

A politológus hallgatók számára kötelező tantárgyként meghirdetett Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet című tárgy tanulmányozását mindkét szemeszterben írásbeli kollokvium zárja. A kollokviumok tárgya mindkét félévben az adott szemeszter teljes tananyaga: az előadások anyaga és a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont).

A vizsganapokról a NEPTUN rendszerből lehet tájékozódni. A vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a Kar által meghirdetett időponttól. A jelentkezésben elsőként megjelölt vizsgaidőpontról más vizsgaidőpontra halasztani csak a megadott vizsgakeret beteltéig lehetséges a Kari szabályok tiszteletben tartása mellett. Pótvizsganapra csak elégtelen érdemjeggyel fogad el jelentkezést a tanszék.

Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet

Az igazságügyi igazgatási szak hallgatói számára a Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet egy szemeszteres kötelező stúdiumát írásbeli beszámoló vizsga zárja. A tananyag és a vizsga anyaga: az előadások anyaga és a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont).

A vizsganapokról a NEPTUN rendszerből lehet tájékozódni. A vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a Kar által meghirdetett időponttól. A jelentkezésben elsőként megjelölt vizsgaidőpontról más vizsgaidőpontra halasztani csak a megadott vizsgakeret beteltéig lehetséges a Kari szabályok tiszteletben tartása mellett. Pótvizsganapra csak elégtelen érdemjeggyel fogad el jelentkezést a tanszék.