Fakultatív előadások

Fakultatív előadások

Fakultatív előadások

A tanszék a fakultatív előadásokat az I-V. évfolyamok részére hirdeti meg. Valamennyi meghirdetett fakultatív előadás óraszáma heti két óra. A fakultatív kínálatból tematikai és mennyiségi kötöttség nélkül lehet előadásokat felvenni. A fakultatív előadások a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint beszámolóval zárulnak, melyet ötfokozatú érdemjeggyel értékel az előadó. A beszámoló formájáról (írásbeli vagy szóbeli) és a beszámoló időpontjáról az első előadáson az előadó ad tájékoztatást.

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások tematikái

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások