Jogtörténeti társtanszékeink

Jogtörténeti társtanszékeink

Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
https://jog.unideb.hu/jogtorteneti-tanszek
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
https://ajk.kre.hu/index.php/karunkrol/intezetek/jogtorteneti-es-jogelmeleti-intezet.html
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
https://jogikar.uni-miskolc.hu/jogtorteneti_tsz

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Állam- és Jogtörténeti Tanszék

https://antk.uni-nke.hu/tanszekek/allam-es-jogtorteneti-tanszek/bemutatkozas
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
https://jak.ppke.hu/jogtorteneti-tanszek
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
https://ajk.pte.hu/hu/karunkrol/munkatarsak
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Magyar Jogtörténeti Tanszék
http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszekek-intezetek/magyar-jogtorteneti
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
http://jtt.sze.hu/hirek