Jogtörténeti társtanszékeink

Jogtörténeti társtanszékeink

Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
https://jog.unideb.hu/hu/node/644
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/jogtorteneti-jogelmeleti-es-egyhazjogi-tanszek.html
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
http://jogikar.uni-miskolc.hu/miskolci_egyetem_jogtorteneti_tanszek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Állam- és Jogtörténeti Tanszék

https://antk.uni-nke.hu/tanszekek/allam-es-jogtorteneti-tanszek/bemutatkozas
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
https://jak.ppke.hu/jogtorteneti-tanszek
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
http://ajk.pte.hu/karunkrol/tanszekek/jogtorteneti-tanszek
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Magyar Jogtörténeti Tanszék
http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszekek-intezetek/magyar-jogtorteneti
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék
http://jtt.sze.hu/hirek