Digitális könyvtár

Digitális könyvtár

Digitális könyvtár

Az alábbi válogatott állományok teljes egészükben letölthetők honlapunkról (.pdf formátumban) vagy külső hivatkozásokról az adott kiadvány mögött található feliratra kattintva. Ha gondja van a .pdf file-ok olvasásával, töltse le az ingyenes Adobe Olvasót.

 1. Gróf Dessewffy Aurél: Összes művei. Budapest, Méhner Vilmos Kiadása, 1887
  • Életrajz (pdf)
  • Publicistai dolgozatok (pdf)
  • Országgyűlési munkálatok (pdf)
  • Országgyűlési beszédek (pdf)
  • Vegyes dolgozatok (pdf)
  • Ifjúkori dolgozatok (pdf)
 2. Kövy Sándor: A magyar polgári-törvény. Sárospatak, Nyomtattatott Nádaskay András által, 1822
  • Bevezetés (pdf)
  • Első könyv (pdf)
  • Második könyv (pdf)
  • Harmadik könyv (pdf)
 3. Szilády János: Fegyházaink reformjához általános és hazai szempontból. Pest, Kiadja Pfeifer Ferdinánd, 1871 (pdf)
 4. Csiky Lajos: Képek a börtönügy történetéből. Budapest, Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1892 (pdf)
 5. Lengyel Aurél: A javítóintézetekről. Budapest, Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1899 (pdf)
 6. A pécsi rabsegélyező egylet évkönyve 1906-ról. Pécs, Nyomatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1907
  • Az Egylet működése 1886-1901 (pdf)
  • Az Egylet működése 1092-1907 (pdf)
  • Angyal Pál: A rabsegélyezés reformja (pdf)
  • Az igazgató választmány jelentése az egylet múlt évi működéséről (pdf)
 7. Wenzel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Pest, Fanda és Frohna Nyomdájából, 1872 (pdf)
 8. Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Pest, Kiadja Heckenast Gusztáv, 1872
  • Bevezetés (pdf)
  • Első könyv (pdf)
  • Második könyv (pdf)
  • Harmadik könyv (pdf)
  • Negyedik könyv (pdf)
 9. Szalay László: Publicistai dolgozatok I. kötet. Pest, Kiadja Heckenast Gusztáv, 1847
  • Első rész (pdf)
  • Második rész (pdf)
  • Harmadik rész (pdf)
 10. Szalay László: Publicistai dolgozatok II. kötet. Pest, Kiadja Heckenast Gusztáv, 1847
  • Első rész (pdf)
  • Második rész (pdf)
  • Harmadik rész (pdf)
  • Negyedik rész (pdf)
 11. Frankl Vilmos: A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pest, Kiadja Pfeifer Ferdinánd, 1863
  • A nádori hivatal (pdf)
  • Az országbírói hivatal (pdf)
 12. Hollós József: Posta- és távírójog. Budapest, Szerző kiadása, 1927 (pdf)
 13. Kmety Károly: Magyar közjog. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1926
  • Bevezetés (pdf)
  • Első könyv (pdf)
  • Második könyv (pdf)
  • Harmadik könyv (pdf)
  • Negyedik könyv (pdf)
  • Ötödik könyv (pdf)
  • Függelék (pdf)
 14. Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe. A források története. Budapest, Rényi Károly Könyvkiadó-Vállalata, 1910
  • Előszó (pdf)
  • Első rész (pdf)
  • Második rész I. (pdf)
  • Második rész II. (pdf)
  • Második rész III. (pdf)
  • Függelék (pdf)
 15. Király János: Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1908 
  • Bevezető rész (pdf
  • Első könyv I. (pdf
  • Első könyv II. (pdf
  • Második könyv I. (pdf
  • Második könyv II. (pdf
  • Második könyv III. (pdf
  • Második könyv IV. (pdf
  • Második könyv V. (pdf
 16. Hajnik Imre: A magyar birósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1899 (külső hivatkozás)
 17. Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1910 (külső hivatkozás)
 18. Kitonich János: Rövid igazgatás a Nemes Magyar Orszagnak es hozzá tartozó Részeknek szokott törveny folyasiról. Lőcse, 1650 (külső hivatkozás)
 19. Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I. rész. Buda, Magyar Királyi Egyetem, 1845 (külső hivatkozás)
 20. Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, II. rész, I. darab. Buda, Magyar Királyi Egyetem, 1846 (külső hivatkozás)
 21. Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, II. rész, II. darab. Buda, Magyar Királyi Egyetem, 1847 (külső hivatkozás)

Jogtörténeti Szemle, a Jogtörténeti Bibliográfiák és a Rechtsgeschichtliche Vorträge / Lectures on Legal History kötetei szintén letölthetők honlapunkról .pdf formátumban.