Jogtörténeti Szemle

Jogtörténeti Szemle

Jogtörténeti Szemle

A Jogtörténeti Szemle régebbi számai teljes egészükben letölthetők honlapunkról (.pdf formátumban) az adott szám címére kattintva. A letöltési lehetőség a Jogtörténeti Szemle legutolsó két számára nem vonatkozik. Ha gondja van a .pdf file-ok olvasásával, töltse le az ingyenes Adobe Olvasót.

Nemzetközi szerkesztőbizottság:
Dr. Wilhelm Brauneder (Bécs), Dr. Izsák Lajos (a szerkesztőbizottság elnöke), Dr. Peeter Järvelaid (Tallinn), Dr. Günter Jerouschek (Jéna), Dr. Srdan Šarkić (Újvidék), Dr. Kurt Seelmann (Bázel), Dr. Erik Štenpien (Kassa), Dr. Martin Löhnig (Regensburg)

Szerkesztőség: 
Dr. Barna Attila, Dr. Béli Gábor, Dr. Homoki-Nagy Mária, Dr. Koncz Ibolya, Dr. Máthé Gábor, Dr. Mezey Barna, Dr. Révész T. Mihály, Dr. Stipta István, Dr. Szabó Béla, Dr. Szabó István

Főszerkesztő: 
Dr. Mezey Barna

Szerkesztő:
Dr. Beliznai Kinga

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., II. em. 211.
Telefon/Fax.: 411-6518

ISSN 0237-7284

Kiadja a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti-Jogelméleti Intézete, a Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke.

Felelős kiadó:
Dr. Mezey Barna

Kiadói munkálatok:
Gondolat Kiadó

Tájékoztató szerzőinknek

Legfrissebb szám

2023/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNY

MŰHELY

FORRÁS

DISPUTA

KÖNYVEKRŐL

HÍREK

Régebbi számok

2022/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNY

 • KELEMEN Roland: Győr és Győr vármegye közigazgatásának reorganizációja és stabilizációja (1919–1929)
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p1 Pages 1-6
 • LIKTOR Zoltán: De kinek a jussa? A spanyol örökségért folytatott küzdelem a Habsburgok és a Bourbonok között a (jog)források tükrében
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p7 Pages 7-14
 • MARGITTAY-MÉSZÁROS Árpád: Száz éve koronázták meg XI. Piuszt, a későbbi államalapítót
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p15 Pages 15-23
 • ZINNER Tibor: A Kádár-uralom legtitkosabb törvénysértő testülete
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p24 Pages 24-31

MŰHELY

 • GÁSPÁR Zsolt: A büntetés-végrehajtás feletti ügyészségi törvényességi felügyelet története a jogállamiság tükrében
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p32 Pages 32-40
 • LÁSZLÓ Zsuzsanna: Mérföldkövek. Az életfogytig tartó szabadságvesztés lelőhelyei a hazai jogfejlődésben a kezdetektől a Praxis Criminalisig
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p41 Pages 41-48
 • PAPP Csaba István: A községi háztartás gyakorlati tapasztalatai Csanád vármegyében az 1886. évi XXII. tc. hatályba lépését követően
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p49 Pages 49-57

KÖNYVEKRŐL

 • BÁLINT János: A cenzúra történeti íve és jelenkori problémái. Gosztonyi Gergely könyvéről
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p58 Pages 58-59
 • LEHOTAY Veronika: „A kisebbségi kérdés emberek kérdése.” Az Erdélyi történetek: Az elmesélt huszadik század című kötetről
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p60 Pages 60-62
 • NAGY Szabolcs: Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában (Jogtörténeti Értekezések 50.)
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p63 Pages 63-65

SZEMLE

 • NAGY Janka Teodóra: In memoriam Kajtár István: jogi kultúrtörténeti könyvbemutató a PTE ÁJK centenáriumi programsorozatában
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p66 Pages 66-67
 • BALOGH Elemér: „recht erzählen“ Tudományos ülés Michael Stolleis emlékére
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p68 Pages 68-68

HÍREK

 • DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-4p69 Pages 68-71

2022/Különszám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

ROVATOK SZERINTI MUTATÓ

 • Beköszöntő
 • Útravaló
 • Tanulmányok
 • Közlemények
 • Műhely
 • Disputa
 • Előadások
 • Jubileum
 • Évforduló
 • Tudománytörténet
 • Dokumentum, források
 • Különszámok
 • Bibliográfia
 • Szemle (Társasági élet)
 • Szemle (Literatúra, Könyvekről)
 • Búcsúzunk
 • Illusztrációk
 • Új könyvek (Könyvreklám)
 • Melléklet

BETŰRENDES MUTATÓ

TEMATIKUS MUTATÓ

 • Általános tárgyú és/vagy gyűjteményes munkák
 • A jogtörténet tárgyi emlékeiről
 • Konferenciák, tanácskozások, előadások
 • Bibliográfiák
 • Jogi oktatás története
 • Állam- és jogtörténet-tudomány
 • Jogforrások
 • Közjog/alkotmányjog története
 • Közigazgatástörténet és a közigazgatási jog története
 • Magánjog története
 • Kereskedelmi jog története
 • Polgári perjog története
 • Jogfilozófia
 • Büntetőjog története
 • Büntető perjog története
 • Büntetés-végrehajtás története
 • Törvénykezési és közhitelességi szervezet története
 • A sajtójog története
 • Nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog története
 • Egyházjog, kánonjog
 • Pénzügyi jog története
 • Római jog

2022/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNY

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

2022/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNY

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

 • GOSZTONYI Gergely: Kivételes hatalom elméleti és történeti rendszere, valamint gyakorlati megvalósulása az 1914 és 1922 közötti sajtószabályozás és sajtórendészet tükrében. Kelemen Roland doktori értekezésének vitájáról
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-2p68 Pages: 68-70
 • NAGY Janka Teodóra: Könyvbemutató Eszéken: a szlavóniai magyarok és a jogi néprajz ünnepe. Drávaszögi és szlavóniai református ígéretlevek és házassági egyezségek mint jogi néprajzi források
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-2p71 Pages: 71-72

HÍREK

2022/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

 • MEZEY Barna – A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság létrejötte és tevékenysége (1884–1896). Stipta István nyilvános védése a Magyar Tudományos Akadémián
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-1p55 Pages: 55-56
 • KÉPESSY Imre – 160 éve ült össze az Országbírói Értekezlet
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-1p57 Pages: 57-58
 • RIGÓ Balázs – Jog és erőszak között? Népességmozgások kikényszerítése. Beszámoló Frey Dóra Jogi eszközök a kényszermigráció megvalósításában Tolna vármegyében 1944 és 1948 között című doktori értekezésének nyilvános vitájáról
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-1p59 Pages: 59-60
 • SZABÓ Mátyás – "Trónfosztás100 – A monarchia kihívásai". Beszámoló a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciáról
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-1p61 Pages: 61-62
 • ZANATHY Anna – A közösségi televíziózás történeti és jelenkori aspektusai a magyarországi médiaszíntéren. Puporka Lajos Gergely doktori értekezésének vitájáról
  DOI: https://doi.org/10.55051/JTSZ2022-1p63 Pages: 63-64

HÍREK

2021/Különszám (angol nyelvű)

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

ARTICLES

 • ANTAL, Tamás – Fragments from the Work of the Hungarian Ministry of Justice during the World Wars
 • BALOGH, Judit – Settlement of Jurisdictional Disputes in the Civilian Era in Hungary (1907–1949)
 • BÓDINÉ BELIZNAI, Kinga – Animal Ornaments of the Court Buildings
 • GOSZTONYI, Gergely – Early Regulation of Social Media Liability Issues in the United States of America and the European Union
 • KÉPES, György – A Brief History of the Danish Royal Titles
 • KONCZ, Ibolya – A Special Field of Hungarian Private Law, i.e., the Legal Historical Aspects of Alimony in the Post-Compromise Era of Hungary
 • KORSÓSNÉ DELACASSE, Krisztina – Definitions and Interpretations of Stellionatus in 18th Century Hungarian Law
 • MÁTHÉ, Gábor – Misconduct as Solid Substantive Legal Institution
 • MEGYERI-PÁLFFI, Zoltán – The Architectural Background of the Hungarian Justice System in the Age of the Austro–Hungarian Monarchy
 • NAGY, Janka Teodóra – MATLA, Gabriella – The Characteristics of Researching Legal Customs in Spain and Hungary in the Light of the Accomplishments of Joaquín Costa Martínez and Ernő Tárkány Szücs
 • NIKLAI, Patrícia Dominika – Hungarian Cultural and Educational Policy (1932–1944) with Special Regard to the Practice of Baranya County
 • VARGA, Norbert – Between Public and Private Law: The Foundations of the Regulation of the Hungarian Cartel Law of 1931

2021/Különszám (német nyelvű)

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

BEITRÄGE

 • BALOGH, Elemér – Anfänge der ungarischen Strafrechtsdogmatik
 • BÉLI, Gábor – Die Tätigkeit eines besonderen Gerichtshofes, des generale judicium zwischen 1264 und 1266
 • HOMOKI-NAGY, Mária – Entwicklung des ungarischen Vertragsrechts in der späten Ständegesellschaft
 • MÁTHÉ, Gábor – Die klassische Epoche des rechtsstaatlichen Institutionssystems und die Doppelmonarchie
 • MEZEY, Barna – Was von der ersten Strafnovelle ausblieb. Gesetzliche Antworten auf die Gemeingefährlichkeit
 • NAGY, Janka Teodóra – Europäische rechtliche Volkskunde und ungarische rechtliche Volkskunde. Volksrechtsforschung (1939–1948)
 • P. SZABÓ, Béla – Die Organisation der Rechtsprechung bei den Sachsen Siebenbürgens bis zur frühen Neuzeit
 • RÉVÉSZ, T. Mihály – Die Formveränderung des Presserechts in Ungarn in den Jahren des ersten Weltkrieges
 • STIPTA, István – Die Ansichten von Franz Deák über Recht, Wahrheit und Macht
 • SZABÓ, István – Innere Autonomien in der dualistischen Monarchie

2021/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • FALUS Orsolya: Az oszmán korból fennmaradt "régi" típusú török alapítványok. Újabb adalékok a tradicionális iszlám alapítványokhoz
 • HAITAS, Daniel: Hollandia és Nyugat-Frízföld 1580. évi Politieke Ordonnansiéja és annak egyes hatásai az angolszász világra
 • KÉPES György: A kereskedelmi jog mint önálló diszciplína történeti helye a magyar egyetemi szintű jogi oktatásban. Az államszocialista korszaktól napjainkig
 • PÉTERVÁRI Máté: Egy negyedszázados per a két csődtörvény határán 
 • VARGA Norbert: Egy választottbírósági eljárás kartelljogi relevanciái 

MŰHELY

 • SZIVÓS Kristóf: A Tanácsköztársaság után felállított igazolóbizottság körüli vita a Budapesti Tudományegyetem jogi karán

KÖNYVEKRŐL

 • Magyarország, 1921 – HEIL Kristóf Mihály

SZEMLE

 • NAGY Janka Teodóra – MATLA Gabriella: Jubileumi nemzetközi interdiszciplináris konferencia Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30.–október 1.)

HÍREK

2021/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • HOLLÓSI Gábor – A képviselőjelölési rendszer kritikája az 1925. évi választójogi törvény nemzetgyűlési vitájában
 • IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor – A jogszolgáltatás testületei a hódoltsági mezővárosokban
 • PAP András László – Innováció és modellmásolás. "Nemzetiségi" és "kisebbségi" fogalmi konstrukciók 1868 és 2011 között

MŰHELY

 • JUHÁSZ György – Az 1843. évi büntető anyagi jogi javaslat és az orvoslás
 • LIPS Adrián – A trianoni trauma alkotóművészi reprezentációja Szeleczky Zita filmjeiben
 • STEINER Gábor – A csődbűncselekmény hazai fejlődéstörténete a 20. században

SZEMLE

 • BÓDINÉ BELIZNAI, Kinga – A Székesfehérvári Törvényszék polgári kori története

HÍREK

2021/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • FENYVESI Csaba: A felismerési eljárások története a kriminalisztika fejlődésének tükrében
 • GOSZTONYI Gergely: A közösségi média elterjedése és korai szabályozási kérdései
 • STÁL József: A zsidók diszkriminálása a névjog eszközeivel a nemzetiszocialista Németországban

MŰHELY

 • GÁSPÁR Zsolt: A bűnügyi fényképezés története
 • SERBAKOV Márton: A Dohány utcai zsinagógánál történt két merénylet a korabeli jogszabályok és antiszemita szervezetek tükrében
 • SZÉPLAKI Valéria – VÉRTESY László: A biztosításfelügyelet története Magyarországon a 19. századtól a rendszerváltozásig

KÖNYVEKRŐL

 • DOMANICZKY Endre: Edward Cavanagh (ed.): Empire and Legal Thought. Ideas and Institutions from Antiquity to Modernity
 • SZEMLE
 • RIGÓ Balázs: Rend a lelke mindennek! Beszámoló Drócsa Izabella doktori értekezésének nyilvános vitájáról

HÍREK

2021/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BOTOS János – Az önálló, független magyar jegybank megalakítása, kezdeti tevékenység
 • GYURIS Árpád – A francia magánjog fejlődése a Canal de Craponne-ítélet tükrében
 • STÁL József – A zsidók névviselése és a zsidó nevek viselése a nemzetiszocialista Németországban

MŰHELY

 • BALOGH Sándor – A titok (büntető)jogi aspektusának történeti alapjai
 • JUHÁSZ György – Az orvos büntetőjogi felelősségének korai előképei hazánkban
 • STEINER Gábor – A csalárdságtól a bűnös vagyonbukásig. A csődbűncselekmény jogintézményének kialakulása és hazai történeti előzményei a Csemegi-kódexig

KÖNYVEKRŐL

 • Gondolatok a nemzetiségi-nyelvi kérdés jelentőségéről a szuverenitás értelmezésében. A „Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században” című kötet bemutatójára – HERGER Csabáné

SZEMLE

 • RIGÓ Balázs – A házasság és család témájának térnyerése a hazai doktoranduszok között. Beszámoló Nagy Péter: A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben című doktori értekezésének nyilvános vitájáról
 • KÉPESSY Imre – Beszámoló Rigó Balázs doktori védéséről

HÍREK

2020/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • ANTAL Tamás – A magyar igazságügyi jogalkotás felkészülése a második világháborúra (1938–1941)
 • BÉLI Gábor – Közönséges gonosztevők elleni eljárás a nádor és más bírók közgyűlésén
 • KÉPES György – A kereskedelmi jog mint önálló diszciplína történeti helye a magyar egyetemi szintű jogi oktatásban. A kezdetektől a második világháború utáni változásokig
 • KERTÉSZ Gábor – Csőd és csődbűncselekmény a reformkorban
 • VARGA Norbert – A törvényszéki eljárás megindítása kartellügyekben az 1931. évi XX. tc. hatálybalépését követően

MŰHELY

 • LÁSZLÓ Balázs – Kemény fia Lőrinc és a királyi jog
 • MATLA Gabriella – A „Siete Partidas”-kódex gyermekekre vonatkozó törvényei
 • TAKÓ Dalma – A Briand-Kellog-paktumhoz fűzött „megjegyzések”

FORRÁS

 • Adalékok Bónis György jogtörténész professzor MTA doktori eljárásához – DOMANICZKY Endre

KÖNYVEKRŐL

 • BUCSI Anikó – Ausztrália magyar szemmel. Domaniczky Endre könyvének jogtörténeti vonatkozásairól
 • SZABADFALVI József – A szuverenitás "joghistóriai szemléletű" vizsgálata

SZEMLE

 • Konferencia a 16–18. századi Magyarország társadalmáról és jogéletéről – VISKOLCZ Noémi – SÁRY Pál

IN MEMORIAM

 • Búcsú a kaukázusi jogszokáskutatások professzorától. Félix Hazmurzajevics Gutnov (1951–2020) – NAGY Janka Teodóra

HÍREK

2020/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • KNAPP László – Briand Európa-terve és a korabeli magyar jogtudomány
 • KÖŐ Artúr – A Bihar vármegyei románok tiltakozása az 1907. évi iskolaügyi törvények ellen
 • RÉVÉSZ T. Mihály – A bírói függetlenség elvi és gyakorlati kérdőjelei a háború utáni Magyarországon (1944–1948)
 • SZŰCS Lászlóné SISKA Katalin – Gondolatok a fiatal Török Köztársaság megújító nacionalizmusának speciális elemeiről és azok korabeli hazai értékeléséről

MŰHELY

 • FAZAKAS Zoltán – Nagy-Románia megteremtése és a nemzeti kisebbségek joga 1918-tól az 1923. évi román Alkotmányig
 • KELEMEN Roland – Vasútra vonatkozó sajtóközlemények tilalmának esetköre a Hadfelügyeleti Bizottság és a Sajtóalbizottság gyakorlatának tükrében

FORRÁS

 • Adalékok Szászy István jogászprofesszor 1950-es évekbeli ellehetetlenítéséhez. Az MTA II. osztályának iratanyaga alapján – DOMANICZKY Endre

KÖNYVEKRŐL

 • PÁLVÖLGYI Balázs – A jog keletkezéséről. Jacques Krynen könyvéről
 • SZÉPVÖLGYI Enikő – Tanulmányok a magyar sajtószabadság történetéhez

SZEMLE

 • Ausztrál jogtörténész konferencia Melbourne-ben – DOMANICZKY Endre
 • "Határ – Határhelyzet – Határátlépés". Konferenciabeszámoló – FABÓ Edit

HÍREK

2020/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • SZABADFALVI József – „A’ hasznos Tudományoknak Hazai nyelven való előmozdítása”. A magyar nyelvű jogbölcseleti irodalom kialakulása
 • † NÁNÁSI László – Rózsa Sándor bűnügyei
 • FALUS Orsolya – A templomos lovagok, az iszlám alapítvány és az oxfordi Merton College. Egy jogtörténeti rejtély
 • HOLLÓSI Gábor – A képviselőjelölési rendszer a Horthy-korszakban

MŰHELY

 • SZENDRŐ Éva Mónika – A fogyasztóvédelem kialakulása és fejlődéstörténete
 • SCHNELL Gábor Tibor – A magyar szövetkezeti jog helyzete a második világháború után (1945–1948)
 • BERTALDÓ András – A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 20. századi magyarországi története
 • KÁDÁR Éva – Genrih Jagoda – egy tömeggyilkosság bűnrészese és áldozata

FORRÁS

 • Magyarország „Európán kívüli érdekeinek” felszámolása a trianoni békeszerződésben – TESCHMAYER Gábor – TÖRŐ Csaba

KÖNYVEKRŐL

 • HEIL Kristóf Mihály – A rendi országgyűlések tablói (1790–1812). Pálmány Béla könyvéről

SZEMLE

 • Konferencia a polgári, magyar (hon)védelmi alkotmányozás csúcspontját jelentő, a honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. tiszteletére – FARKAS Ádám – KELEMEN Roland

HÍREK

2020/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • SZABÓ István: Belső autonómiák a dualista Monarchiában
 • KOMÁROMI László: Martinovics Ignác 1793. évi alkotmányterve, különös tekintettel a közvetlen demokratikus intézményekre
 • SZIGETI Magdolna: Németország újraegyesítése a jogszabályok tükrében
 • TAMÁS Csaba Gergely: Alkotmánymódosítási kísérletek és alkotmányértelmezési eredmények Japánban

MŰHELY

 • DRÓCSA Izabella: Köztársasági elnökből politikai elítélt: a Károlyi Mihállyal szemben lefolytatott büntetőeljárások a két világháború között, különös tekintettel a nemzetrágalmazási perekre
 • LIKTOR Zoltán: „Spanyol az Isten”. Egy elspanyolosodott dinasztia a Magyar Királyság élén a XVI–XVII. században: a Habsburg-ház

KÖNYVEKRŐL

 • HEIL Kristóf Mihály: A rendi diéta utolsó évtizedei (1790–1848) NAGY Anita: Börtönügy Európában a XVII–XIX. században

SZEMLE

 • A PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszékének nemzetközi kapcsolatai (2015–2019) – SZABÓ István
 • Beszámoló a IX. Szegedi Jogtörténeti Napokról – HEIL Kristóf Mihály
 • Kajtár István Emlékkonferencia – NAGY Janka Teodóra – BÉLI Gábor
 • Konferencia Kolozsváron az 1868. évi nemzetiségi törvényről – SURI Noémi

2019/3-4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

A JOG SZUVERENITÁSA

 • Előszó
 • MEZEY Barna – A nyugati intézmények állandó befolyása alatt
 • KARÁCSONY András – Pillanatkép a szuverenitás kutatásáról
 • STIPTA István – Cesare Beccaria Bűntett és büntetés című művének recepciója Magyarországon
 • MEGYERI-PÁLFFI Zoltán – A jogalkalmazás térbeli szuverenitása – kutatási koncepció
 • KÉPESSY Imre – "Amikor a közjogi tekintetek a magánjogi érdekekkel összeütközésbe hozattattak" – szuverenitáskérdések az Országbírói Értekezlet ülésein
 • BEKE-MARTOS Judit – A szuverenitás szerepe a föderális államrendszerben: a jogalkalmazás gyökerei az USA jogtörténetében
 • NAGY Noémi – Nyelv és szuverenitás viszonya az Osztrák-Magyar Monarchiában a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében
 • NAGY Janka Teodóra – A szuverenitás mintázatai: a "lent" világának joga – avagy jogképződés és jogalkalmazás a népi jogélet színterein
 • KÉPES György – Svédország és Norvégia uniója, 1814–1905
 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga – Felsőbíróságaink döntvényalkotási joga
 • KÁRBIN Ákos – Szuverén volt-e az Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországa bizonyos nemzetközi gazdasági szerződések és a királyi vétó tekintetében?
 • BATHÓ Gábor – A mintakövetés kérdései a magyar kormányszerkezetben 1848 és 1944 között
 • HEIL Kristóf Mihály – A jogügyi rendszeres bizottsági munkálat szerkezeti vázlata
 • SZÉPVÖLGYI Enikő – A szegényügy dualizmuskori rendezése, a községi illetőség jelentősége

KÖNYVEKRŐL

 • BALOGH Elemér – Hunyadi Mátyás és az igazságszolgáltatás
 • SCHLACHTA Boglárka Lilla – Fontos könyv a kecskeméti jogakadémia történetéről
 • BAGOSSYNÉ KÖRTVÉLYESI Mária – Honnan indultunk…

IN MEMORIAM

 • Kajtár István – NAGY Janka Teodóra

SZEMLE

 • "Theorie und Praxis der Entrechtung in der zweiten Hälfte der Horthy-Ära im Vergleich mit dem NS-Regime". Összehasonlító jogtörténeti workshop (Pécs, 2019. szeptember 3–4.) – NIKLAI Patrícia Dominika
 • (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960). Nagy Zoltán Mihály és Denisa Bodeanu könyvének bemutatója – HEIL Kristóf Mihály
 • Budavár visszafoglalása. Történész konferencia Budavár visszafoglalásának 333. évfordulója alkalmából – HEIL Kristóf Mihály

HÍREK

2019/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • KOCH, Arnd – A halálbüntetés eltörlése. Németországi, európai és globális perspektívák (ford. MIREISZ Tímea)
 • TURKOVICS István – A hatósági döntések végrehajtása a polgári kori Magyarországon
 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga – A bírói felelősség szabályozása Magyarországon 1871-ben

MŰHELY

 • NAGY Péter – Az erdélyi református Házassági Főtörvényszék működése
 • LÁSZLÓ Balázs – A komisz, a bicskás és a királyi főügyész. A Leveldi Kozmák hivatali és civil élete
 • DRÓCSA Izabella – "Kommunista slágerpör". A Gerő Ernő és társai ellen lefolytatott büntetőeljárás (1922)
 • MIREISZ Tímea – A büntetőjogi és a magánjogi felelősség szétválásának áttekintése a magyar jogtörténetben II.

FORRÁS

 • Magyar államélet a XIX. században II. Európai perspektíva a forradalom után: Eötvös József (1813–1871) – NAGY J. Endre
 • Dr. Máday István törvényjavaslatai 1945-ben. Emlékezés a 60 éve elhunyt orvosra és az államtudományok doktorára – FÖGLEIN Gizella

KÖNYVEKRŐL

 • SZIJÁRTÓ M. István – Parlamenttörténeti tabló. Szente Zoltán könyvéről
 • DOMANICZKY Endre – Szapolyai János király magyar diplomatája. Brodarics István új életrajzáról

SZEMLE

 • Marriage – Family – Child Protection in the European Legal Culture. Beszámoló a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport családjog-történeti tudományos üléseiről – HERKE-FÁBOS Barbara Katalin

HÍREK

2019/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • LENTNER Csaba – Szemelvények a magyar jegybanki szabályozás második világháború utáni történetéből a kétszintű bankrendszer megszüntetésétől a kétszintű bankrendszer visszaállításáig
 • TÉGLÁSINÉ KOVÁCS Júlia – Élelmezéstörténet és az élelmiszerjog kialakulásának történeti vázlata
 • NAGY J. Endre – Magyar államélet a XIX. században. A centralisták és a municipalisták vitája

MŰHELY

 • VASAS Tamás – Ki a gentry? Concha Győző a magyar rendiségről és a hazai nemesség társadalmi átalakulásáról a XIX. század második felében
 • MIREISZ Tímea – A büntetőjogi és a magánjogi felelősség szétválásának áttekintése a magyar jogtörténetben I.

DISPUTA

 • HOLLÓSI Gábor – A történelmi emlékezet az 1920. évi I. törvénycikk indokolásában

FORRÁS

 • Adalékok a "kóbor cigány" kérdés rendezéséhez. A m. kir. belügyminiszternek 15.001/1916. eln. számú rendelete a kóbor cigányok tartózkodási helyeinek kijelöléséről – HAJNÁCZKY Tamás

KÖNYVEKRŐL

 • HORVÁTH József – "Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem..." Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosban. Homoki-Nagy Mária könyvéről
 • ORDASI Ágnes – Közjegyzők Délvidéken. Rokolya Gábor könyvéről
 • DOMANICZKY Endre – A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere (1867–1914). Pálvölgyi Balázs könyvéről

HÍREK

2018/3-4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • ROKOLYA Gábor – Program és cselekvés dr. Charmant Oszkár életművében
 • SZABÓ Béla – A lókupecek joga. Szavatossági kérdések a XVII. század európai jogtudományában és gyakorlatában egy nevezetes esetgyűjtemény kapcsán
 • KREŠIĆ Mirela – A magánjog fejlődése Horvátországban 1848–1945
 • VARGA Norbert – A közérdekű per a kartelljogban
 • ÚJVÁRI Emese – A gyámok megtérítési igényének eszközei többes gyámság esetén a római jogban, különös tekintettel a fizető gyámtársat megillető utilis actio jellegére

MŰHELY

 • PÁL Előd – Vezetői felelősség a XIX. század végi – XX. század eleji magyar és román társasági jogban
 • SZABÓ Péter Zsigmond – A női munka szabályozásának főbb csomópontjai a XIX. századi Egyesült Királyságban, kitekintéssel Magyarországra

DISPUTA

 • KÉPES György – Gondolatok a magyarok eredetéről és államiságunk kezdeteiről
 • STÁL József – A nemzetiszocialista Németország bírái büntetőjogi felelősségre vonásának elmaradása

FORRÁS

 • "Most már nincs magánjog, nincs közjog, szüntessék be az előadásokat". Szladits Károly tanúvallomása a népbiztosok perében (1920) – TAKÁCS Péter
 • Adventi ajándék – karácsonyi kitüntetés. A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem kitüntetettjei 1947-ben – FÖGLEIN Gizella

KÖNYVEKRŐL

 • STIPTA István – Nélkülözhetetlen segédkönyv a jogtörténeti jelenkor kutatásához. Soltész István könyvéről
 • SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet – Erdély jogtörténete
 • DOMANICZKY Endre – Fráter György új életrajza. Oborni Teréz könyvéről

SZEMLE

 • Az eleven jog fájáról. Könyvbemutató az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékén – BOJNÁR Katinka
 • Egy doktori védés margójára. Farkas Ádám: Az állam fegyveres védelmének alapvonalai és a kiegyezést követő polgári evolúciója – KELEMEN Roland
 • Egy Bolyai-kutatás kezdete: a kartelljog történeti vizsgálata – VARGA Norbert

IN MEMORIAM

 • Szádeczky-Kardoss Irma – VARGA Csaba

BIBLIOGRÁFIA

 • Szádeczky-Kardoss Irma irodalmi munkássága – VARGA Csaba

HÍREK

2018/1-2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • DIÓSZEGI Attila – Egy statáriális per a betyárvilágból
 • SIPOS Ferenc – A javító-nevelő munka Magyarországon
 • SIPKA Péter – A munkáltatói felelősség megjelenésének és kiteljesedésének fontosabb állomásai Magyarországon a XIX. századtól 1945-ig
 • VERESS Emőd – A szindikátusi szerződés kultúrtörténeti környezetben
 • BIERNACKI Karol – A magyarországi önkormányzati jogforrások: várostörténeti áttekintés (1867-1990)
 • BALOGH Judit – A Hatásköri Bíróság (1907-1949)

KONFERENCIA

 • ERDŐDY Gábor – A horvát kérdés a magyar polgári nemzet megteremtésének kontextusában
 • HEKA László – A horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter a magyar és a horvát alkotmánytörténetben
 • SZABÓ Zsolt – Jugoszlávia: "a délszláv állam" 85 éve – közjogi fejlődés, integráció és dezintegráció
KÖNYVEKRŐL
 • BALOGH Judit – A szabadalmi jog fejlődése és a szabadalmi bíráskodás. Papp László könyvéről

SZEMLE

 • "Az emlékezés erejével…". Bíróságtörténeti vándorkiállítás és konferencia a Szegedi Ítélőtáblán – ÁMÁN Ildikó

IN MEMORIAM

 • Ruszoly József (1940-2017) – BALOGH Elemér

HÍREK

2017/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • BIRKÁS Antal: Luther Márton mint politikai tanácsadó
 • CZINE Ágnes: A reformáció hatása az európai jogi gondolkodásra és jogfejlődésre, a büntető anyagi jogi és eljárásjogi elvek megjelenése Kálvin munkáiban
 • CSERVÁK Csaba: Erdély alkotmányos státuszának fejlődése
 • DOMOKOS Andrea: Egy református büntetőjogász portréjához: Tóth Lőrinc
 • HOMICSKÓ Árpád Olivér: A magyar szociális gondoskodás fejlődésének főbb állomásai napjainkig
 • MEZEY Barna: "...a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen." A reformáció és a fenyítőházak kapcsolatának néhány kérdéséről
 • NAGY Péter: Erdélyi református egyházjog és a realisztikus történeti-jogi iskola
 • STIPTA István: Balogh Jenő, az igazságügy református minisztere
 • SZABÓ Zsolt: A heidelbergi egyetem évszázadai – híres jog-összehasonlítók, magyar protestáns diákok
 • TÓTH J. Zoltán: A halálbüntetés kérdése a reformáció teológiai büntetőfilozófiájában – eszmetörténeti kontextusban

2017/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • VÍZKELETY Mariann: Nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon című szimpóziumán
 • ANDRÁSSY György: Hány hivatalos nyelve volt Magyarországnak az 1868. évi XLIV. tc. szerint?
 • BÉLI Gábor: A latin és a magyar jogi terminológia a XIX. század közepéig
 • DOMANICZKY Endre: Az ausztráliai magyar diaszpóra a 20. században
 • FALUS Orsolya, KIRÁLY Lajos, KOBOLKA István, SASVÁRI Gábor: Zrínyiék testamentuma – Egy példa nélküli "ex tunc" hatály és "Zrínyi Szigeti veszedelem" című eposza
 • GERENCSÉR Balázs Szabolcs: Együtt élő nyelvek és kisebbségi nyelvű oktatás a Kárpát-medencében –  Problématérkép-vázlat
 • HOMOKI-NAGY Mária: Egy új nemzeti kódex szükségessége: megjegyzések a polgári jogi kodifikáció történetéhez
 • KORSÓSNÉ DELACASSE Krisztina: Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán
 • LÁSZLÓ Balázs: Magyar jogi kifejezések az Árpád-kori királyi oklevelekben
 • MEZEY Barna: A magyar börtönügyi (büntetés-végrehajtási) szakterminológia kialakulása
 • NAGY Janka Teodóra: Jogi alapfogalmak a magyar népnyelvben és tükröződésük a népi jogtudatban az 1939-1948 közötti népi jogéletkutatás forrásanyaga alapján
 • NAGY Noémi: A nemzetiségi törvény kétes öröksége – adalékok a dualizmus kori magyar nyelvjoghoz
 • SZÁDECZKY-KARDOSS Irma: A vérszerződés tradicionális szimbolikája (és annak megjelenése egyes Árpád-kori hatalmi jelvényeinken)
 • TAKÁCS Péter: A király nélküli királyság
 • NAGY Éva: "Csak anyanyelvemen lehetek igazán én." –  Magyar diákok a romániai oktatásban

2017/1-2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • HANDÓ Tünde: Köszöntő
 • STIPTA István: Bírósági szervezettörténet a hazai jogtörténet-tudomány tükrében
 • MEZEY Barna: "Törvények s törvényszékek javításának gondja" (A felsőbíráskodás szervezetének átalakítása a 18. században)
 • BÉLI Gábor: A vármegyei nemesi bíráskodás szervezete 1723-ig
 • P. SZABÓ Béla: Az erdélyi szászok bíráskodási szervezete a korai újkorig
 • BALOGH Elemér: Az egyházi bíráskodás európai modelljei a középkorban. Összehasonlító elemzés a középkori német és magyar intézményi struktúráról
 • BARNA Attila: Rendes és rendkívüli bíróságok a hűtlenségi perek perjogi szabályozásában és ítélkezésében a középkori Magyar Királyság felosztásáig
 • BALOGH Judit: A modern felsőbíráskodás megszervezése Debrecenben
 • ANTAL Tamás: Az esküdtszék fogadtatása az 1896. évi bűnvádi perrendtartás országgyűlési vitájában
 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga: 120 éves az Igazságügyi Palota
 • MEGYERI-PÁLFFI Zoltán: Az igazságügyi szervezet a fizikai valóságban: a Kúria épülete
 • KONCZ Ibolya Katalin: A Hatásköri Bíróság Magyarországon
 • PAPP László: A szabadalmi bíráskodás szervezeti kérdései
 • SZABÓ István: Kartellbíróság (1931)
 • RÉVÉSZ Béla: Változások a bírósági rendszerben 1945 és 1989 között
 • HORVÁTH Attila: A magyar bírósági szervezet története a szovjet típusú diktatúra idején (1945-1990)
 • KENGYEL Miklós: A jelenkori bírósági rendszer történeti értékei
 • NAGY Péter: A hazai bíróságtörténet szakirodalma

2016/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • HIRTE, Markus – "Karddal vagy erős hittel" Luther és a boszorkányok
 • KÉPES György –  A király a középkori dán monarchiában
 • ROKOLYA Gábor – A nemzeti kisebbségek nyelvhasználata a polgári kor közjegyzői eljárásaiban
 • Erik ŠTENPIEN – Adalékok a Bohuslav féle döntvénytár történetéhez
 • SZIGETI Magdolna – A németek kitelepítése a jogszabályok tükrében

MŰHELY

 • CSUTORÁS Gábor – A magyar közigazgatási szakemberek elméleti és gyakorlati képesítési követelményeinek jogtörténeti áttekintése
 • DEÁK Viktória – Jogos védelem és jogos önhatalom az ítélkezési gyakorlat tükrében
 • DRÓCSA Izabella – Az államellenes bűncselekmények szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az 1921: III. törvényben meghatározott államfelforgatás bűntettére
 • RIGÓ Balázs – Hatalmi legitimációs eszközök Aphra Behn II. Jakab koronázása alkalmából írt költeményében

DISPUTA

 • HOLLÓSI Gábor – A csehszlovák "Dunántúl" és az 1948-as vízügyi megállapodás

KÖNYVEKRŐL

 • Egy száz éve született történész-jogász a reformkori magyar diétákról – BODNÁR Krisztián
 • A közjegyzőség emlékezete. Fejezetek a Pécsi Közjegyzői Kamara történetéből – LOSONCZI Eszter

SZEMLE

 • Beszámoló a VIII. Hungarológiai Kongresszus A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon című szimpóziumáról – DOMANICZKY Endre, LÁSZLÓ Balázs
 • Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson – FALUS Orsolya
 • "Österreichisches und ungarisches Familienrecht im Vergleich" Beszámoló a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport kutatószemináriumáról – RÉKASINÉ ADAMKÓ Adrienn, DÁVID Gabriella

HÍREK

2016/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • MÁTHÉ Gábor: Jogtörténet - jogi kultúra
 • BALOGH Elemér: Büntetőjog-történeti dogmatikai alapkérdések. Rendszertani kísérletek a korai magyar büntetőjogi kodifikációban.
 • SZABÓ Béla: Jogtörténet - kultúrtörténet
 • SZABÓ István: Közjogi hagyományok és jogtörténet
 • HORVÁTH Attila: A szovjet típusú diktatúra korszakának jogtörténeti kérdései
 • STIPTA István: A jelenkori jogtörténet-tudomány
 • FÖLDI András: Összehasonlító jogtörténet: egy módszertani kísérlet
 • MEZEY Barna: Börtönügy a jogtörténet tükrében (európai adaptációk, modellek)
 • OGRIS, Werner: A jogtörténet, mint tantárgy pozíciójáról, feladatairól és jelentéséről (fordította: Mireisz Tímea)

2016/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • FONT Márta: A magyar felsőoktatás születése: 650 éve alapították a pécsi egyetemet
 • KORSÓSNÉ DELACASSE Krisztina: Holub Józsefről - egy vállaltan szubjektív portré
 • FÖGLEIN Gizella: A "kis nemzetgyűlés" birtok-mentesítései az ideiglenesség időszakában (1945)
 • PÁLVÖLGYI Balázs: A kivándorlás ellenőrzésének lehetőségeit keresve
 • HERGER Csabáné: Adalékok az özvegyi jog történetéhez: Az özvegyi jog gyakorlata 1848 után Baranya vármegyében
 • SIKLÓSI Iván: A kincsen történő tulajdonszerzés főbb szabályai a magyar jogban, figyelemmel a modern szabályozás hazai jogtörténeti előzményeire is
 • EGRESI Katalin: A Szent Korona-tan olasz recepciója

MŰHELY

 • KECSKÉS Tamás: A szavatosság és a felén túli sérelem megítélése a Vajdaságban a két világháború között
 • MACHER Gábor: A társasház-tulajdonról szóló 1924. évi XII. törvénycikk
 • SZENTGÁLI-TÓTH Boldizsár: A norvég Alkotmány hatása Magyarországon a hosszú XIX. század folyamán

DISPUTA

 • BÁRÁNDY Gergely: A tanácsok rendszerének kiteljesedése; a fékek és ellensúlyok rendszerének eróziója Velencében. A Velencei Köztársaság államberendezkedése a XII. század közepétől a XIV. század első feléig, hatalomelméleti megközelítésben

KÖNYVEKRŐL

 • Ut Juris Ordo Exigit, Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére - CSÁSZÁR Kinga
 • Tóth J. Zoltán könyve a halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténetéről – NAGY Péter
 • Az ELTE kiadványsorozata a múlt kiemelkedő magyar jogtudósairól - STIPTA István    

SZEMLE

 • Emlékezés Szladits Károlyra (1871-1956), halálának évfordulója alkalmából – HAMZA Gábor

HÍREK

2016/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga: Balogh Jenő életútja (1864-1953)
 • FILÓ Mihály, NEMES András: Determinizmus és indeterminizmus Balogh Jenő munkásságában
 • KEREZSI Klára: Kriminálpolitika akkor és ma
 • KÉPES György: Dánia központi államszervezete 1536–1660 között
 • MEZEY Barna: A dologházi törvény
 • STIPTA István: Balogh Jenő és a büntető perjog

MŰHELY

 • FEJES Erik: A véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó rendelkezések a kora újkori magyar hadi regulákban
 • PALGUTA Virág: A fiatalkorúak és a büntető novella

DISPUTA

 • BÁRÁNDY Gergely: Velence, a fékek és ellensúlyok rendszerének úttörője. A Velencei Köztársaság államberendezkedése a XII. század közepétől a XIV. század első feléig, hatalomelméleti megközelítésben
 • SZÁDECZY-KARDOSS Irma: A szokás ereje. Párhuzamok a magyar (jog)történelemben

KÖNYVEKRŐL

 • Ismertető Tőkés Rudolf „A harmadik magyar köztársaság születése” című könyvéről – SASVÁRI Róbert
 • A Kúria története – elnökei életpályáján keresztül – KÉPESSY Imre

SZEMLE

 • A magyar jogtörténet korai évszázadainak szakértője – Dr. Béli Gábor habilitációs előadásairól – KORSÓSNÉ DELACASSE Krisztina

HÍREK

2015/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK 

 • BARTA Róbert: Az első világháború a nemzetközi kapcsolatok történetében 
 • CSAPÓ Csaba: Válságperiódus, háborús feszültség vagy a kiútkeresés új útjai? Magyar belpolitika az I. világháború előtt 
 • ERDŐDY Gábor: Németország és Ausztria-Magyarország az I. világháború felé vezető úton 
 • KARDOS Gábor: Az első világháború következménye: kisebbségvédelem a nemzetközi jogban 
 • MEZEY Barna: A kivételes hatalom jogi természete 
 • RÉVÉSZ T. Mihály: A sajtójog metamorfózisa az első világháború esztendeiben Magyarországon 
 • KONCZ Ibolya Katalin: A hitbér mint a rendi és a polgári korszak magánjogi jogintézménye 
 • PETRASOVSZKY Anna: A matrimonium észjogi megítélése 

MŰHELY 

 • RÓNAY Zoltán: Az egyetemi tanács és a rektor felelősségének alapjai a vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelkezések tükrében (1867–1945) 

KÖNYVEKRŐL 

 • Tanulmány és forrásgyűjtemény az első magyar proletárdiktatúráról – NÁNÁSI László 
 • A Szent Korona és Washington Bibliája – avagy az államfői hatalom átruházása a Magyar Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban – KÉPESSY Imre 
 • Izsák Lajos köszöntése – STIPTA István 

HÍREK

2015/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • HARMATHY Attila, MÁTHÉ Gábor: A Szent Szövetségi Európától a Transzatlanti Európáig (1815–2015) – Suasio 
 • KÁDÁR Béla: Az állam és gazdaság 200 éve 
 • LÁNCZI András: Politikai teológia: állam, szuverenitás, kivételes állapot 
 • VÉKÁS Lajos: A magánjogi kodifikációk értékeiről – történeti szemlében 
 • BRUHÁCS János: A nemzetközi jog átalakulása 
 • MÁTHÉ Gábor: A jogállami intézményrendszer klasszikus korszaka és a kettős monarchia 
 • STIPTA István: A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei 
 • BAKACSI Gyula: A Bécsi Kongresszus Európájának gazdasági-hatalmi viszonyai a hálózatelmélet tükrében 
 • MEZEY Barna: Szuverenitáskérdések 

2015/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BÉLI Gábor: Bírói gyakorlat a 16. század elejéig
 • BOGDÁNDI Zsolt: Az erdélyi központi bíráskodás kialakulása és főbb jellegzetességei (1541–1571) 
 • LACZLAVIK György: A központi bíráskodás szervezetének vázlata a Magyar Királyságban a 16. század első felében

MŰHELY

 • MANZINGER Krisztián: Az önkormányzatiság igénye a magyarországi kisebbségeknél és annak magyar fogadtatása az 1848–1867 időszakban
 • NAGY Péter: A Hármaskönyv és Dósa Elek Erdélyhoni jogtudomány című műve
 • RÓNAY Zoltán: Alkotmány Őr szék. Kossuth alkotmánytervének továbbélése a magyar Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozásban

FORRÁS

 • RIGÓ Kinga: Egy ritkán emlegetett tervezet: az egyetemekről és az egyetemi főiskolákról szóló törvénytervezet előadói javaslata a Fejérváry-kormány idejéből

KÖNYVEKRŐL

 • Jogszolgáltatás Debrecenben – BÓDINÉ Beliznai Kinga
 • Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrejöttének szervezet- és személyzet-története - Szakály Sándor új könyvéről – FARKAS Ádám

HÍREK

2014/4.-2015/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • MEZEY Barna – Az ötszáz esztendős jogkönyv
 • ANDRÁSI Dorottya – Werbőczy Tripartitumának horvát recepciója (Ivan Pergošić Decretuma és a Tripartitum modern-kori recepciójának aktualitásai) 
 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga – A bírói függetlenség a Hármaskönyvben
 • BÓNIS Péter – A Tripartitum forrásai és az európai ius commune
 • GOSZTONYI Gergely – A Hármaskönyv és a jobbágyi jogok
 • HAMZA Gábor – Werbőczy István Tripartitumának jogforrási jellege magyar és nemzetközi összefüggésben
 • HOMOKI-NAGY Mária – A magyar szerződési jog fejlődése a késő rendiség korában
 • HORVÁTH Attila – Werbőczy vagy Dózsa György? 
 • KUKORELLI István – Werbőczy „közjoga” 
 • MÁTHÉ Gábor – A jogfejlődés jellemzői jogtörténeti tekintetben
 • MEZEY Barna – A Hármaskönyv büntetőjoga
 • OBORNI Teréz – Zoltay János Supplementum Tripartiti (1583 körül?) című kézirata
 • SUNKÓ Attila – A Tripartitum továbbélése az Erdélyi Fejedelemségben a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára forrásai alapján
 • P. SZABÓ Béla – A Hármaskönyv egy 17. századi németalföldi sikerkönyvben
 • SZABÓ István – Történeti alkotmány a polgári korban
 • TRINGLI István – A kora újkori kodifikáció és a Hármaskönyv
 • VÖLGYESI Levente – A Hármaskönyv hatása a városias jellegű közösségek autonómiájára

2014/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • FALUS Orsolya: Az iszlám alapítvány – a „waqf” 
 • GOSZTONYI Gergely: Horvát-Szlavónország helyzete a kiegyezések után

ELŐADÁS

 • Hinrich RÜPING: Az ügyvédség története jogi korszaktörténetként
 • Kurt SEELMANN: Kulturalitás és tolerancia

MŰHELY

 • IBOLYA Tibor: Az 1907-es cigány koncentrációs tábor és a tömeges fajüldözés legendája
 • PÉTERVÁRI Máté: Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt közigazgatási reformokra
 • TÖRŐ László Dávid: Eckhart Ferenc és Harold Steinacker – rokonítási kísérletek

KÖNYVEKRŐL

 • Antal Tamás szegedi bíróságtörténeti monográfiájáról – PÉTERVÁRI Máté
 • Egy jogtörténeti alapmű – Ruszoly József európai jog- és alkotmánytörténete – TAMÁSI A. Éva
 • Perjogtörténeti körkép – Beszámoló az V. Szegedi Jogtörténeti Napok konferenciakötetéről – KECSKÉS Tamás

SZEMLE

 • Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia – Disputa a néprajz és a jog kapcsolatáról – KECSKÉS Tamás és PÉTERVÁRI Máté

HÍREK

2014/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • MOHÁCSI Barbara: Az alapjogok megjelenésének hatása a személyei szabadsághoz való jogra a magyar és a német büntetőeljárásban a 20. században
 • STIPTA István: Eötvös József a célszerű központosításról és önkormányzatok szükségességéről
 • SZABADFALVI József: "Az első jelentősebb magyar jogfilozófus" – Virozsil Antal (1792–1868) pályaképének vázlata

MŰHELY

 • BÖLCSKEI János. A közjogi jogi személyek magánjogi jogalanyiságának egyes jogtörténeti vonatkozásairól
 • MASA Gabriella: A büntetőeljárás megindítása és a bizonyítási eszközök Szeged bűnfenyítő törvényszékének ítélkezési gyakorlatában 1861 és 1871 között

DISPUTA

 • HAMZA Gábor: Amerika elnevezése és Magyarország (Szent Imre herceg) 
 • SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA: A kettős honfoglalás "tényállásának" krónikahelyeiről – Gondolatok a Salán – Szvatopluk – Mén-Marót-kérdés mondai magja mint nyomravezető dokumentáció körül

FORRÁS

 • RIGÓ Kinga Viktória: Fénynyomat a 19. század egyetemtörténetéből - forráselemzés

KÖNYVEKRŐL

 • Egy koncepciós per anatómiája – Zinner Tibor könyve a Rajk–Brankov-perről – IZSÁK Lajos
 • A közjegyzőség története – Rokolya Gábor könyvéről – KORSÓSNÉ DELACASSE Krisztina
 • Két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében – Erdő Péter A bűn és a bűncselekmény című könyvéről – HÁMORI Antal

SZEMLE

 • Papp László doktori értekezésének nyilvános vitája – SZABÓ Krisztián
 • Blazovich László 70 éves – tudósítás a tiszteletére megjelentetett ünnepi kötet átadásáról – KECSKÉS Tamás

HÍREK

2014/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • MÁTHÉ Gábor: Március idusára – Széchenyi István Naplójából

TANULMÁNYOK

 • BERKE Gyula: Ágoston Péter a munkajogász. Adalékok a magyar munkajog eszmetörténetéhez
 • DÁVID Lilla: A pártfogás hazai fejlődésének története – A rabsegélyezéstől az 1978-as Btk. hatálybalépéséig
 • KÉPES György: Az 1814. évi norvég alkotmány
 • KORSÓSNÉ DELACASSE Krisztina: A stellionatus meghatározásához, különös tekintettel a 18. századi magyar büntetőjogi irodalomra

MŰHELY

 • FARKAS Ádám: A haderő feletti parlamentáris hatalommegosztás eredeti modelljének áttekintése (1867–1914) 
 • HAJDÚ Dóra: Betekintés a francia szerzői jog történetébe – A kezdetektől a nagy francia forradalom idején elfogadott törvényekig

FORRÁS

 • RIGÓ Kinga: Az egyetemi alkalmazás mint közhivatal egyik első megjelenéséről – forráselemzés

DISPUTA

 • VINCZE János: Váratlan jogi fordulat, 66 év után – az Orsós-ügy

KÖNYVEKRŐL

 • Borvétel és kockázat – Jakab Éva monográfiájáról – SZABÓ Erzsébet
 • A honfiúsítástól az állampolgárság elnyeréséig – MEZEY Barna
 • Nyugdíj és történelem – Kozári Monika monográfiájáról – EGEDY Gergely

SZEMLE

 • Határjárások – Elfogult beszámoló Siklósi Iván doktori értekezésének ünnepélyes vitájáról – DELI Gergely
 • A krakkói és pécsi jogtörténészek negyedik közös konferenciája – LÁSZLÓ Balázs

HÍREK

2013/3-4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BANK Barbara: Egy internálótábor utóélete – avagy a recski internálótábor újraindítására tett kísérlet 1955-ben
 • CICHON, Pawel: Krakkó szabad királyi város központi igazgatása 1815-től 1846-ig
 • FEJES Zsuzsanna: A "jó állam" eszmetörténeti alakváltozásai
 • FENYVESI Csaba: A modern kriminalisztika történeti előzményei
 • MOHÁCSI Barbara: A személyi szabadsághoz való jog történeti fejlődésének főbb állomásai a magyar és a német jogban a 19. században
 • PERES Zsuzsanna: Az osztrák császári udvarban szolgáló magyar udvarhölgyek házassági szerződései 

MŰHELY

 • ELEK László: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények hazai szabályozásának előzményei
 • PAPP László: A nyilvános gyakorlatba vétel mint újdonságromboló körülmény eredete a magyar szabadalmi jogban 
 • RAJKOVÁ, Marta: A Szent Korona Amerikában

ELŐADÁS

 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga: Az Igazságügyi Palotától a Néprajzi Múzeumig

KÖNYVEKRŐL

 • Máthé Gábor professzor ünnepi köszöntése két kötetben – HOMOKI-NAGY Mária
 • Parergon parergum – ünnepi tanulmányok Mezey Barna professzor tiszteletére – LÁSZLÓ Balázs
 • Tanulmányok Gecsényi Lajos tiszteletére – ÓLMOSI Zoltán
 • A történelmi Magyarország bíróságai – A "Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon" című kötetről – NÁNÁSI László

SZEMLE

 • Váry Albert emléknap Csengődön – TÓTH-ZSÁMBOKI Judit
 • Gondolatok a Magyar Tudományos Akadémián a Tripartitumról megrendezett konferencia kapcsán – BÓNIS Péter

HÍREK

2013/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BÓNIS Péter: A pacta sunt servanda elvének kialakítása a középkorban
 • DERES Petronella: Az alkohollal kapcsolatos bűncselekmények értékelése a magyar büntetőjog általános részében
 • DOMOKOS Andrea: Bűnügyi statisztika a 19–20. század fordulóján Magyarországon
 • NÓTÁRI Tamás: Megjegyzések a Lex Baiuvariorum Benedictus Levita általi átdolgozásához 
 • RIXER Ádám: A civilség általános és jogi jelentése Magyarországon a kezdetektől 1989-ig

MŰHELY

 • IBOLYA Tibor: A daktiloszkópia és a dánosi rablógyilkosság 
 • KOVÁCS Zsuzsa Gyöngyvér: A beszámíthatatlan és a korlátozott beszámítási képességgel rendelkező elkövetők változó jogtörténeti megítélése
 • MAGYAR Attila István: Kötelező kettős jelölés – A rendszerváltozás előtti utolsó parlamenti választás 1985-ben

KÖNYVEKRŐL

 • A hatalommegosztás államszervezete – Gondolatok egy minap megjelent magyar alkotmány- és közigazgatás- történet a polgári korszakban címet viselő jegyzet kapcsán – KAJTÁR István
 • Figyelemmel a maradandóra - Völgyesi Levente könyvéről – PÁLVÖLGYI Balázs
 • Szlovák monográfia a vármegyei jelképhasználatról – PANDULA Attila

SZEMLE

 • Szabadság és felelősség – Konferencia a Károli Gáspár Református Egyetemen – SZABÓ Zsolt
 • A fogságtapasztalat historikuma a 19. századi Magyarországon – TAKÁCS-MIKLÓSI Márta

HÍREK

2013/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BÉLI Gábor: Egy különös törvényszék, a generale judicium működése 1264 és 1266 között 
 • DUDÁS Attila: A polgári jog kodifikációjának történeti áttekintése Szerbiában
 • SULYOK Gábor: Lagas és Umma területi vitája
 • SZOBOSZLAI-KISS Katalin: Szókratész – Az elromlott athéni demokrácia áldozata

MŰHELY

 • FALUS Orsolya: Szent István esztergomi kereszteseinek rendje: a stefaniták
 • RIGÓ Kinga Viktória: Kuppis Anna fegyelmi ügyének ürügyén
 • TALABOS Dávidné LUKÁCS Nikolett: Gondolatok a válságjogi szabályozásról az 1933 és 1945 közötti Magyarországon

FORRÁS

 • SZENDREI Géza: Tiszti ügyészi feladatok

KÖNYVEKRŐL

 • Adalék a hivatásrendi autonómiák magyarországi történetéhez –Korsósné Delacasse Krisztina könyvéről – MEZEY Barna 
 • Lengyel forrásmunka a jogi transzfer köréből – Inge BILY–GÖNCZI Katalin
 • Jászkunsági jogszokások –A Jászkun Kerület jogélete – BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet könyvéről – NAGY Janka Teodóra
 • Jubileumi kötet a pécsi felsőoktatás évszázadairól – ÉLESZTŐS László
 • Tanulmánykötet Thököly Imre emlékére – KÉPESSY Imre

SZEMLE

 • A „Mindennapi jegyzőkönyvek” és a macskazene – Beszámoló Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár habilitációjáról – HERGER Csabáné
 • A Horthy-korszakkal kapcsolatos újabb kutatási eredményekről – Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián – RIGÓ Balázs

HÍREK

2012/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK 

 • KONCZ Ibolya Katalin: Végleges nőtartásdíj alóli mentesülés a Kúria gyakorlata alapján a 20. század első felében 
 • KOZÁRI Monika: A nyugdíj kialakulása és szabályozása Magyarországon 1771 és 1918 között 
 • ROKOLYA Gábor: Az állami közjegyzői intézmény kiépítése és működése
 • STIPTA István: A tiszaeszlári per és a korabeli büntető eljárásjog
 • SZALMA József: A precedensjogról
 • TURKOVICS István – TORMA András: Adalékok a magyar közigazgatási hatósági eljárás egyszerűsítésére irányuló törekvésekhez 1901–1944 között

KÖNYVEKRŐL 

 • A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei – Szabadfalvi József könyvéről – BÍRÓ István
 • A fenyítőházak forradalma – Mezey Barna monográfiájáról – KAJTÁR István
 • Monográfia a szellemi alkotások védelmének történetéről – Jakab Éva új könyvéről – SÁRY Pál
 • Legibus solutus - avagy az abszolút monarchia valódi természete – PETRASOVSZKY Anna
 • Monográfia Iustinianus egyházpolitikai rendeleteiről – Sáry Pál könyvéről – ÚJVÁRI Emese
 • A kora középkori árucsere jogi vonatkozásai – Babják Ildikó monográfiája – KOVÁCS-VERES Tamás Gergely

SZEMLE 

 • Petrasovszky Anna PhD-értekezésének nyilvános vitája – BÍRÓ István
 • Mohácsi Barbara PhD-értekezésének nyilvános vitája – KIRÁLY Eszter
 • Erik Štenpien kassai habilitációs előadásáról – K. I. K
 • A magyar vidék és rendvédelme 1867–1945 között – Rendvédelem-történeti konferencia – SIMON F. Nándor
 • Jogtörténész Napok Svájcban – LEHOTAY Veronika

BÚCSÚZUNK 

 • In memoriam Babják Ildikó (1976–2012) – STIPTA István

HÍREK 

2012/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK 

 • CSATLÓS Erzsébet: Grotius és a mare liberum koncepciója
 • ERDŐDY Gábor: Antall József a demokratikus jogállamiságról és a parlamentáris demokráciáról
 • SIMÁNDI Irén: „Alkotmánytan” a Magyar Rádióban (Az 1949. évi alkotmány) 
 • VARGA Norbert: Az állampolgárság és a községi illetőség szabályozása a neoabszolutizmus időszakában, különös tekintettel az OPTK vonatkozó rendelkezéseire 

MŰHELY 

 • KISS Bernadett: Piros lámpás házak a Dunántúlon
 • NACSA Mónika: Az alaptörvényekről a történeti alkotmány időszakában
 • NAGY Noémi: Az ír nyelvi paradoxon

KÖNYVEKRŐL 

 • A megsüvegelendő 450 év – Az ELTE Egyetemi Könyvtár története – GOSZTONYI Gergely
 • Egy osztrák jogász a „reformkorból” – Válogatás Karl Josef Pratobevera önéletrajzi írásaiból – KÉPESSY Imre

SZEMLE 

 • Az alkotmánybíráskodás múltja, jelene és jövője. Sólyom László előadása a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének ülésén – BEKE-MARTOS Judit 
 • A tudományos „utánpótlás” konferenciája az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – B.-M. J. 
 • Német-magyar büntetőjog-történeti csereszeminárium Szekszárdon – K. I. 
 • Szente Zoltán akadémiai doktori értekezésének nyilvános védése – ERDŐS Csaba
 • Kiss Bernadett PhD-disszertációjának nyilvános vitája – FREY Dóra
 • Juventus victus – Erdődy János és Jusztinger János doktori értekezéseiről – DELI Gergely
 • Rokolya Gábor PhD-értekezésének nyilvános vitája – KONCZ Ibolya Katalin
 • Jakab Éva az Osztrák Tudományos Akadémia tagja lett – POZSONYI Norbert
 • Thomas Olechowski előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – K. I. 

HÍREK 

2012/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

FORRÁS

 • DARÁK Péter: A Kúria az ítélkezés egységéért
 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga: A Kúria döntvényalkotási joga

TANULMÁNY

 • PÁLVÖLGYI Balázs: Az állam felelősségének nyomában. A marseille-i merénylet (1934) jogi dimenzióinak értelmezése a magyar kormány számára készült egykorú tanulmányokban
 • SCHWEITZER Gábor: A professzor-mecénás – Molnár Kálmán tudományos pályatételei

MŰHELY

 • LENKOVICS Judit: Kor és büntethetőség. A fiatalkorúakra vonatozó szabályozás Németországban
 • PARDAVI László: A kereskedelmi vámok evolúciója az ókorban és a középkorban
 • SIKLÓSI Iván: A fizető kezes visszkereseti jogának történetéhez a római jogban

KÖNYVEKRŐL

 • Ábrák, képek, jelek – A szimbólumok üzenete, a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak című tanulmánykötetről – RÉVÉSZ T. Mihály
 • Angol nyelvű monográfia a kora középkori Salzburg historiográfiájáról – Nótári Tamás könyvéről – ERDEI-BAGI Krisztián
 • Különös politikatörténeti jelenség: a Szabadelvű Párt – Pölöskei Ferenc könyvéről – MÁTHÉ Gábor
 • Győr város jogászainak életrajzgyűjteménye – ALBERT András

SZEMLE

 • Kállay István köszöntése – RÉVÉSZ T. Mihály
 • Az alaptörvényről és a történeti alkotmányról – Kerekasztal-beszélgetés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – KÉPESSY Imre
 • Militarizáció és demilitarizáció a rendvédelemben – Rendvédelem-történeti konferencia – SIMON F. Nándor 
 • Requiem helyett memento – Gondolatok az 1912. évi katonai jogi kodifikáció 100. évfordulójára Győrött rendezett konferencia kapcsán – FARKAS Ádám
 • A Győri Kir. Ítélőtábla rövid története és a Győri Kir. Ítélőtábla vezetőinek életrajzai – BICZÓ Zalán

HÍREK

2012/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • DOMANICZKY Endre: Adalékok a magyar egyesülési jog szabályozásához a dualizmus korában 
 • GYEKICZKY Tamás: A hatalom sodrában – Adalékok a polgári perjog történetének vázlatához (1958–1990) 

ELŐADÁS

 • NÁNÁSI László: A magyar történeti büntetésügyi tudomány megteremtőjének, Vajna Károlynak élete és műve 

MŰHELY

 • CSIKY Balázs: A magyar hercegprímási méltóság jogi helyzete a két világháború között 
 • KARA Anna: Szerzetes tanító rendek a magyar parlamentben (1867–1944) 
 • SZABÓ Szilárd: Magyarország nemzetközi jogalanyiságának kérdése az 1907. évi gazdasági kiegyezés kapcsán

DISPUTA

 • Észrevételek Szabó Szilárd könyvkritikájához – SZENTE Zoltán

KÖNYVEKRŐL

 • Konferenciakötet az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma alkalmából – DEÁK Zoltán
 • Degré Alajos könyvvé formált előadásvázlatai – RIGÓ Kinga

SZEMLE

 • Mezey Barna MTA doktori értekezésének nyilvános vitája – STPTA István
 • Bódiné Beliznai Kinga doktori értekezésének nyilvános vitája – FREY Dóra
 • Értékőrzők – Konferencia az Állami Számvevőszék alapításának 140. évfordulóján – KOVÁCS Norbert
 • Nemzetközi jogtörténész konferencia a Zágrábi Egyetemen (2011. november 3–5.) – GOSZTONYI Gergely–RIGÓ Kinga
 • Vajna Károly-emlékülés Kiskunfélegyházán – DÁVID Anna Réka
 • Vajna Károly-terem a Kiskun Múzeum büntetéstörténeti kiállításában – MÉSZÁROS Márta 

HÍREK

2011/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • IMRE Miklós: Az állam és a közigazgatás gazdasági szerepét vizsgáló nézetek történeti fejlődése
 • LŐRINCZI Gyula: A mai magyar csődjogi szabályozás jogtörténeti gyökerei (Szomorújáték három felvonásban) 
 • TAKÁCS Albert: A felvilágosodás öröksége és az alkotmány eszméje

MŰHELY

 • KOI Gyula: Francia és német hatások Concha Győző közigazgatás-tudományi munkásságában
 • SZÁDECZKY-KARDOSS Irma: Szent István Intelmei és az idegenek, avagy az „idegenek” értelmezése az Árpád-kori jogéletben

FORRÁS

 • SZENDREI Géza: Jobbágypanaszok, ügyészi pártfogás

KÖNYVEKRŐL

 • Ügyészségek a történelem sodrában – Nánási László ügyészségtörténete – MEZEY Barna
 • Történelem és jogtörténet. A Pécsi Egyetem Jogi Kara és a Szlovák Tudományos Akadémia közös tanulmánykötetéről – KARÁCSONY András–SASHALMI Endre
 • Kié az ország és a hatalom és a dicsőség? – Horn Ildikó könyvéről – DOMANICZKY Endre
 • Új monográfia Bosznia-Hercegovina közjogtörténetéről – Szabó Szilárd könyvéről – KAJTÁR István

SZEMLE

 • 11. Német-magyar büntetőjog-történeti szeminárium Rothenburg ob der Tauberban – FREY Dóra
 • Szekszárdi emlékülés Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulóján és a Tárkány Szűcs Ernő Jogi 
 • Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport megalakulása – F. D.
 • Normaalkotás és normaszegés – A Duna-menti Svábok Történeti és Földrajzi Intézetének éves tudományos ülése Tübingenben – SZEPESI Anna
 • A Magyar Közgazgatástudományi Intézet alapításának 80. évfordulóján – Konferencia és kiállítás az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán– É. L. 
 • 225 éve született Fáy András – TÓTH Boldizsár
 • 140 éve jelent meg Bozóky Alajos egyházjogi tankönyve – HÁMORI Antal

HÍREK

2011/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BENKE József: A „római típusú reményvétel” problémái a görög jogban
 • BÓNIS Péter: A bolognai jogiskola Irneriust követő nemzedéke: Bulgarus, Martinus, Hugo és Jacobus
 • KELEMEN Miklós: Hadkiegészítés és hadsereg-utánpótlás a Késő-római Birodalomban – jogtörténeti források tükrében
 • KÉPES György: Svédország alkotmánya és közigazgatása Gustav Vasától XII. Károlyig (1523–1718) 
 • NÓTÁRI Tamás: Cicero államelméletének alakulása a Pro Marcello tükrében

MŰHELY

 • SZABÓ Szilárd: Az Ausztria és Magyarország közötti közjogi viszony elemei

KÖNYVEKRŐL

 • Jogállam vagy konzervatív monarchia? Tanulmánykötet az Osztrák–Magyar Monarchia közjogi jellegéről – STIPTA István
 • A jog mint színház – Kengyel Miklós bírósági kultúrtörténeti munkája – KARÁCSONY András
 • Szimbólumok, hatalmi jelképek, igazságügyi épületek – Bevezetés Kengyel Miklós könyvéhez – MEZEY Barna
 • A börtönügy történetének kezdetei – Mezey Barna könyvéről – PACSEK József
 • Elemzés a dualizmus kori Magyarország kormányformájáról – Szente Zoltán könyvéről – SZABÓ Szilárd
 • Kuruc-e vagy labanc? – Pálffy Géza monográfiájáról – DOMANICZKY Endre
 • Nótári Tamás monográfiája – BOÓC Ádám

SZEMLE

 • A magánjog története Európában – konferencia Kassán – KONCZ Ibolya Katalin
 • Filológia és textológia a régi magyar irodalomban – Egy miskolci konferencia – jogtörténeti tanulságokkal – GEDEON Magdolna
 • Az 1911. évi polgári perrendtartás százéves jubileuma – Konferencia Pécsett – CZOBOLY Gergely
 • Jogelméleti konferencia Japánban – SZANISZLAI Péter
 • Szakszolgálat és történelem – a 15 éves Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – SIMON F. Nándor
 • Berlin-Hohenschönhausen – egy STASI börtön története – SZABÓ András

HÍREK

2011/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BALOGH Elemér: Császár Ferenc szerepe a magyar váltójog kifejlődésében
 • BATÓ Szilvia: Adalékok a bírósági igazgatás 1848 előtti történetéhez
 • BLAZOVICH László: A Szász tükör és a német jogkönyvek hatása Magyarországon
 • DOMOKOS Andrea: Farina és Riviere esete – A beteg elméjű bűnelkövető
 • HERKE Csongor: A súlyosítási tilalom fogalma történeti és jogelméleti megközelítésben – A jogintézmény hazai történeti fejlődése 1962-től

MŰHELY

 • RIGÓ Kinga: Adalékok az egyetemi bíráskodás történetéhez – különös tekintettel a magyar egyetem alapszabályaiban foglaltakra

JUBILEUM – Heidelberg 625

 • EITEL, Bernhard: A jövő 1386 óta
 • KIRCHHOF, Paul: A klasszikus egyetem feladatai napjainkban

KÖNYVEKRŐL

 • Monográfia a 19. századi magyar büntetőjogi kodifikációról – Balogh Elemér könyvéről – SOMOGYI Magdolna 
 • Politikai vita a büntetésekről – Bató Szilvia könyvéről – MEZEY Barna
 • Őr-könyvek – sine ira et studio. Somorjai Ádám és Zinner Tibor kötetei Mindszenty József életéről és tevékenységéről – KAHLER Frigyes
 • Osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1850. október–1851. május – KAJTÁR István
 • Szimbolika és közjog – Halász Iván és Schweitzer Gábor könyvéről – BÍRÓ István
 • Újabb kötet az igazságszolgáltatás jogi kultúrtörténetéhez – Kántor Klára könyvéről – SZÁLASY Zsolt

SZEMLE

 • Laudatio dr. Blazovich László egyetemi tanárról, az Eike-von-Repgow-Preis 2010. évi kitüntetettjéről – RUSZOLY József
 • Csapó Csaba habilitációs előadása – ifj. BERTÉNYI Iván
 • Beke-Martos Judit PhD-disszertációjának nyilvános védése – KÉPESSY Imre
 • Vitkó Andrea PhD-értezésének vitája – K. I. 
 • Jog és Irodalom. Doktoranduszkonferencia a Szegedi Tudományegyetem jogi és bölcsészettudományi karán – VARGA Norbert
 • Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás 1945–1950 – Népbíróság-történeti konferencia Kecskeméten – DEÁK Zoltán
 • Fiatal jogtörténészek XVII. európai fóruma Maastrichtban – FREY Dóra
 • In memoriam – Hegedűs Antal, történész és lelkész– SZALMA József

HÍREK

2011/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BABJÁK Ildikó: Alapelvek a neoabszolutizmus váltóperes gyakorlatában
 • BÓDINÉ BELIZNAI Kinga: Hatalmi felségjelvények
 • IZSÁK Lajos: Az 1947-es ellenzéki pártok utódpártjai a forradalom és a rendszerváltás idején
 • NÁNÁSI László: Az I. világháború hatása és következményei a magyar igazságügyi impériumra
 • VARGA Norbert: A virilizmus bevezetése és a cégek virilis jogának megítélése Szegeden

MŰHELY

 • MARUZSA Zoltán: Ausztria hadianyag-szállításai az NSZK részére. A semlegesség és az államszerződés egy speciális szempontból
 • RIGÓ KINGA: Állami jelenlét a felsőbb oktatásban: a kezdetek

JUBILEUM – ELTE 375

 • FÖGLEIN Gizella: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, Történettudományi Kara, valamint az Egyetemi Könyvtár az első egyetemi értesítő tükrében (1954–1955) 

KÖNYVEKRŐL

 • Színes képek egy 375 éves univerzitás történetéből – Könyvek az ELTE, illetve a BTK történetéről – GOSZTONYI Gergely
 • Nagymonográfia Ausztria államszervezetéről (1918-1955) – Szabó István monográfiájáról – KAJTÁR István
 • Fontos könyv a fővárosi önkormányzat történetéről – Schweitzer Gábor könyvéről – STIPTA István
 • Magyar jogtörténészek tanulmánykötete a 75 éves Werner Ogris tiszteletére – SOMOGYI Magdolna
 • Both Ödön magyar alkotmány- és jogtörténeti tanulmányai – DEÁK Zoltán
 • A francia területi igazgatási egységek fejlődéstörténete – A poitiers-i egyetem tanulmánykötete – KISS Bernadett

SZEMLE

 • Barna Attila PhD-értekezésének nyilvános vitája – MOHÁCSI Barbara
 • Beszámoló Pandula Attila habilitációs előadásáról – KÉPESSY Imre
 • Műhelyvita a parlamentarizmusról és a dualizmus koráról az ELTE ÁJK-n – KÉPES György
 • Jogtörténeti alapintézmények és jogi kultúrtörténeti hátterük – Nemzetközi konferencia a Pécsi Tudományegyetemen – FALUS Orsolya
 • Az ELTE 375., jubileumi évének ünnepi eseményei – É. L. 
 • Jubileumi konferencia a nagyszombati egyetemen – KÉPESSY Imre 
 • A jogi kar professzorai és a hazai jogtudomány – Kiállítás az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar előcsarnokában – É. L. 
 • Ünnep a Könyvtárban – Kiállítás az Egyetemi Könyvtár alapításának 450. évfordulójára – DOMANICZKY Endre
 • Megemlékezés Bónis György halálának 25. évfordulójáról – K. I.
 • YOU MÁJT WIN 2 - Tanszéki tanulmányi verseny - GOSZTONYI Gergely
 • Nem gróf – KOZÁRI Monika

2010/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • DOBSZAY Tamás: Kommunikációs csatornák a megyék és diéta között a reformkorban
 • GÖNDÖR Éva: A szülési segélyezés kialakulásának története a magyar társadalombiztosításban
 • HERKE Csongor: A súlyosítási tilalom fogalma történeti és jogelméleti megközelítésben – A jogintézmény hazai történeti fejlődése 1962-ig
 • PÁLVÖLGYI Balázs: A magyar kivándorlási politika kezdetei (1881–1903) – Kivándorlási törvények és az amerikai kivándorlás

MŰHELY

 • BEKE-MARTOS Judit: Királykoronázás vs. inauguráció – Párhuzamok és ellentétek
 • BORBÁS Beatrix: A közhatalmi felelősség kialakulása hazánkban
 • HŐRCSIK Lajos Kálmán: Az 1921-es román földtörvényre adott jogalkotási válasz Észak-Erdélyben. II. Az észak-erdélyi magyar agrárpolitika

FORRÁS

 • TÖTTŐS Gábor: Egy elfeledett jogtörténeti kuriózum – Aki kétszer halt meg egy nap alatt

KÖNYVEKRŐL

 • A szólásszabadság alapvonalai – Koltay András könyvéről – RÉVÉSZ T. Mihály
 • Autonómia-kérdések – Herger Csabáné monográfiájáról – MEZEY Barna
 • A hosszú reformkorszak nyomában – Katus László könyvéről – DOMANICZKY Endre
 • Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár – KOI Gyula
 • A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban – KISS Bernadett
 • Néhány tanulmány Pest megye múltjából – GOSZTONYI Gergely
 • Gondolatok Marton Árpád médiaetikai tankönyvéről – SZÁDECZKY-KARDOSS Irma

SZEMLE

 • Szabó Szilárd PhD értekezésének vitája – LEHOTAY Veronika
 • Annexió, okkupáció vagy cesszió? – Szabó Szilárd PhD-disszertációjáról – MEZEY Barna
 • Horváth Attila habilitációs előadása – KÉPES György
 • Tudós a politika viharában – Hóman Bálint emlékezete – É. L.
 • 38. Német Jogtörténész Napok Münsterben – FREY Dóra
 • Rendvédelem-történeti konferencia – KISS Bernadett

HÍREK

2010/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • DOMANICZKY Endre: Adalékok a civil szektor felszámolásához Magyarországon (1937–1945)
 • FÖGLEIN Gizella: Egy mellőzött törvény hiányának lenyomata (Párthatározat a magyarországi nemzetiségekről – 1968) 
 • STIPTA István: Tisza Kálmán és a közigazgatási bíráskodás

MŰHELY

 • AUER Ádám: Böszörményi László mentelmi ügye
 • KISS Bernadett: Bagatell-cselekmények, bonyolult kodifikáció
 • SZENDREI Géza: Ügyészek elleni eljárás
 • TÓTH J. Zoltán: A halálbüntetés szabályozása a Horthy-korszakban és a II. világháború éveiben

ARCKÉPCSARNOK

 • "A történelem és a jog határán" – Prof. Dr. Kállay István (1931–1998) emlékezete – HÁMORI Antal

KÖNYVEKRŐL

 • Büntetőjogi tankönyv a reformkorból – Vuchetich Mátyás könyvének magyar fordítása – MEZEY Barna
 • Impozáns könyv a hazai közjegyzőség történetéről – Rokolya Gábor kötetéről – STIPTA István
 • Monográfia a Codex Theodosianus vallás- és egyházügyi rendeleteiről – Sáry Pál könyvéről – HORVÁTH Emőke
 • A magyar civilek és az önkormányzatok – Domaniczky Endre könyvéről – GOSZTONYI Gergely
 • Szeged közigazgatás-története (1950–1990) – Antal Tamás könyvéről – VARGA Norbert

SZEMLE

 • Peres Zsuzsanna doktori védéséről – BATÓ Szilvia
 • Nánási László PhD-értekezésének nyilvános vitája – KISS Anna
 • Beszámoló a Fiatal Jogtörténészek XVI. Európai Fórumáról (Frankfurt am Main, 2010. március 25–27.) – LENKOVICS Judit
 • 10. német–magyar jogtörténeti szeminárium Budapesten – FREY Dóra
 • Montréaltól Szingapúrig. Beszámoló Dr. Kengyel Miklós című előadásáról – SZABÓ András

BÚCSÚZUNK

 • Dr. Tóth Béla (1940–2010) – GECSÉNYI Lajos
 • "Élni úgy kell, mintha minden cselekedetünk utolsó lenne az életben" – Tóth Bélára emlékezve – MEZEY Barna

HÍREK

2010/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

E számunk szerkesztői: Gosztonyi Gergely, Nagypál Szabolcs

ELŐSZÓ 

 • NAGYPÁL Szabolcs – GOSZTONYI Gergely: A rendszerváltás húsz éve - Állam, jog, társadalom

I. ÁLLAM 

 • DARÁK Péter: Lelkiismeretlen állam 
 • STEIGER Judit: Mit hozott a piacgazdaság? 
 • LATTMANN Tamás: Húsz évvel a rendszerváltás után: Érdekes kérdések a nemzetközi jogász számára
 • HACK Péter: Az átmenet igazságszolgáltatása 
 • ZSIDAI Ágnes: Vergangenheitsbewältigung Magyarországon: Gondolatok a magyarországi múlt feldolgozásához 
 • VÖLLER Viktória: Múltfeldolgozás és megismerés – ZSIDAI Ágnes, HACK Péter és ZINNER Tibor kerekasztal-beszélgetése 
 • VERESS Szilvia: Az alkotmányos büntetőjog – BÁRÁNDY Péter, HALMAI Gábor, LÉVAY Miklós és LIGETI Miklós kerekasztal-beszélgetése 

II. JOG 

 • MEZEY Barna: Jogászképzés a rendszerváltás óta 
 • NAVRATIL Szonja: Honnan indult és merre tart a jogászi szakma? 
 • FÖLDESI Tamás: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és a rendszerváltás 
 • MÁTYÁS Ferenc: Jogszabályok megismerhetősége: hatályon innen és túl 
 • VÖLGYESI Levente: Az önálló építésügyi igazgatás végnapjai 
 • KEREZSI Klára: Kriminálpolitikai törekvések és reformok 
 • VERESS Szilvia: Börtönpolitika a rendszerváltás után és fiatalkorúak a büntetés-végrehajtásban – LÓRÁND Gergely, LŐRINCZ József, TILL Vera és VIG Dávid kerekasztal-beszélgetése 

III. TÁRSADALOM 

 • ANTAL Attila: Egyház és vallás a rendszerváltó programokban 
 • NAGYPÁL Szabolcs: A rendszerváltás néhány vallási kulcskérdése: vallásszabadság, átcsábítás és közös tanúságtétel 
 • GOSZTONYI Gergely: Gondolatok az alternatív nyilvánosság rendszerváltás utáni gyakorlatához 
 • SZERÓVAY Krisztina: Az információs társadalom Magyarországon: egyes jogi és szociológiai vonatkozások áttekintése 
 • FLECK Zoltán: Normakövetés és társadalmi zavarok 
 • Mirwais JANAN: A rendszerváltás vesztesei és társadalmi kirekesztődés Magyarországon – GÖNCZÖL Katalin, DARVAS Ágnes és KÖLES Sándor kerekasztal-beszélgetése 
 • PÁRKÁNYI Eszter: Valami ismeretlen – KARÁDI Éva és KARÁCSONY András kerekasztal-beszélgetése 1989-ről 

2010/Különszám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

ROVATOK SZERINTI MUTATÓ

 • Beköszöntő
 • Útravaló
 • Tanulmányok
 • Közlemények
 • Műhely
 • Disputa
 • Előadások
 • Jubileum
 • Évforduló
 • Tudománytörténet
 • Dokumentum, források
 • Különszámok
 • Bibliográfia
 • Szemle (Társasági élet)
 • Szemle (Literatúra, Könyvekről)
 • Búcsúzunk
 • Illusztrációk
 • Új könyvek (Könyvreklám)
 • Melléklet

BETŰRENDES MUTATÓ

TEMATIKUS MUTATÓ

 • Általános tárgyú és/vagy gyűjteményes munkák
 • A jogtörténet tárgyi emlékeiről
 • Konferenciák, tanácskozások, előadások
 • Bibliográfiák
 • Jogi oktatás története
 • Állam- és jogtörténet-tudomány
 • Jogforrások
 • Közjog/alkotmányjog története
 • Közigazgatástörténet és a közigazgatási jog története
 • Magánjog története
 • Kereskedelmi jog története
 • Polgári perjog története
 • Jogfilozófia
 • Büntetőjog története
 • Büntető perjog története
 • Büntetés-végrehajtás története
 • Törvénykezési és közhitelességi szervezet története
 • A sajtójog története
 • Nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog története
 • Egyházjog, kánonjog
 • Pénzügyi jog története
 • Római jog

2010/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • ERDŐDY Gábor: A független belga alkotmányos monarchikus rendszer megteremtése
 • MADAI Sándor: Paradigmaváltás – kontinuitás? Magyar kodifikációs törekvések a csalás definiálására a 18. század második és a 19. század első felében
 • SIMÁNDI Irén: Parlamenti vita a női választójogról 1918-ban
 • SZALMA József: A montenegrói Általános Vagyonjogi Törvénykönyvről (1888) 
 • VÖLGYESI Levente: Városrendészeti szabályozás Kecskemét mezőváros 18–19. századi életében

MŰHELY

 • FEITL Írisz: A magyar múzeumi rendszer törvényi szabályozása 1881 és 1949 között
 • NÁNÁSI László: Az államügyészség gondolatának megjelenése a reformkorban
 • RIGÓ KINGA: Pro stabilitate regni. Gondolatok az oktatási intézményrendszer és az oktatásban történő állami szerepvállalás történelmi gyökereiről

KÖNYVEKRŐL

 • Tököly Száva, az első szerb jogászdoktor – GOSZTONYI Gergely
 • Szociálpolitika a két világháború közötti Magyarországon – Egresi Katalin monográfiájáról – RÉVÉSZ T. Mihály
 • A magyarországi nemzeti oktatás állami szabályozása 1945 után – Föglein Gizella könyvéről – KISS Bernadett
 • A magyar alkotmánytörténet egyes kérdéseiről – külföldi kutatóknak – Ruszoly József tanulmánygyűjteményéről – BEKE-MARTOS Judit
 • Egy jogi regulagyűjtemény margójára – Nótári Tamás könyvéről – BÁRDOS Zsuzsanna–MATURA Tamás
 • A francia közigazgatási bírósági rendszer kezdetei – Poitiers-i tanulmánykötet a prefektusi tanácsok történetéről – K. B. 

SZEMLE

 • Közrendvédelem a polgári államban – Konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – K. B. 
 • A világ börtönmúzeumai: A félelem börtöne (Wicklow Gaol, Írország) – ANDRISKA Zsófia

HÍREK

2009/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • JIRO REI YASIKI: Az állameszme modernizálása a Meiji-restaurációtól (1867) a japán birodalmi alkotmányig (1889), különös tekintettel az Osztrák–Magyar Monarchiára és a többi európai országra
 • JORDÁN Gyula: Kína: rule of law kínai sajátosságokkal?
 • MADAI Sándor: A csalás tényállásának hazai előképei az államalapítástól a felvilágosodás koráig
 • MARŠÁLEK, Pavel: A cseh jogtudomány és metodológiája a két világháború között

ELŐADÁS

 • LŐRINCZ József: A hazai börtönügy a konszolidáló, „klasszikus” Kádár-korszakban (1962–1970)

MŰHELY

 • KOI Gyula: A nemzetközi jog (történetének) egyes kérdései és Kína
 • KORMÁNY Attila: Bűn és büntetés a császárkori Kínában
 • SZÁDECZKY-KARDOSS Irma: A kapu jogtörténeti és jogszimbolikai szerepe a magyar középkorban

KÖNYVEKRŐL

 • Abszolutizmus és isteni jogalap – Egy tematikus szöveggyűjteményről – KÉPES György
 • A polgári jog európai összehasonlító története – Kecskés László könyvéről – KISS Bernadett
 • A cseh jogtörténet új egyetemi tankönyve – HALÁSZ Iván 

SZEMLE

 • Államiság és szimbólumok Közép-Európában 1989 után – Nemzetközi konferencia az MTA Jogtudományi Intézetében – K. B.
 • Az osztrák polgári jogi kodifikáció 200. évfordulóján rendezett konferencia Bécsben – BEKE-MARTOS Judit
 • Abszolutizmus – az elmélettől a gyakorlatig. Szimpózium az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – VINCZE Nóra–VÖLLER Viktória

HÍREK

2009/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • ANTAL Tamás: A szovjet típusú közigazgatás Kelet- és Közép-Európában
 • FÖGLEIN Gizella: Párthatározattól – törvényhozási szándékig (Csúcsszintű döntések a magyarországi nemzetiségekről a Kádár-korszakban, 1978, 1988)
 • PÉTER Orsolya Márta: Lidia Poet hírhedt esete – Infirmitas sexus és az ügyvédi mesterség a 19. század Olaszországában 

MŰHELY

 • GEDEON Magdolna: Egy római fogathajtó sírfeliratának jogi vonatkozásai
 • KISS Bernadett: Közrendsértő magatartások jogtörténeti hátteréről
 • NÁNÁSI László: Ügyészek a rendi Magyarországon
 • RIGÓ Kinga: Néhány gondolat Manu törvénykönyve öröklési jogi rendelkezéseiről 

KÖNYVEKRŐL

 • A Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet című tanulmánykötetről – STIPTA István
 • Vásár, szőlő, bor – ahogy a jogtörténészek látják – GOSZTONYI Gergely
 • A magyar jogi kultúra európai alapjai – Gönczi Katalin könyvéről – LENKOVICS Judit
 • Zsidóság és kommunizmus – Győri Szabó Róbert könyvéről – KÉPES György
 • Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930–1940-es években – Sombor-Schweinitzer József rendőrfőkapitány-helyettes feljegyzései – ÉLESZTŐS László
 • Jogtörténeti újdonságok a Magyar Közlönykiadónál (Szabó Béla és Beöthy Zsigmond művei) – KISS Bernadett
 • A poitiers-i egyetem jogtörténeti karának új kiadványsorozata – K. B. 

SZEMLE

 • Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina PhD-értekezésének nyilvános vitája – PERES Zsuzsanna
 • Varga Norbert PhD-értekezésének nyilvános vitája – KONCZ Ibolya Katalin
 • Beszámoló Nótári Tamás habilitációs előadásáról – GULYÁS Ábel
 • Beszámoló a XXIX. OTDK Jogi szekciójának munkájáról – K. B.
 • Szemere Bertalan, a republikánus miniszterelnök (Hermann Róbert előadásáról) – SZAKÁCS Bence
 • Van-e a büntetőjognak neme? Tudományos konferencia Oldenburgban – FREY Dóra
 • Német–magyar büntetőjog-történeti szeminárium Rothenburg ob der Tauberben – F. D. 

HÍREK

2009/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • DOMANICZKY Endre: Adalékok a civil szektor felszámolásához Magyarországon (1945–1950)
 • PÖLÖSKEI Ferenc: A választójog és a választási rendszerek Magyarországon 1848–1939 között
 • SCHELLE, Karel: Kárpátalja, mint Csehország része a két világháború között
 • TAUCHEN, Jaromír: A müncheni egyezmény érvénytelensége
 • VÖLGYESI Levente: A városi szabályrendeletekben megjelenő gazdaság-igazgatási normák a 17–18. században

MŰHELY

 • KIRÁLY Lilla: Szegényjog az 1911. évi magyar Polgári Perrendtartás szabályozásában

ARCKÉPCSARNOK

 • SZUROMI Szabolcs Anzelm O.Praem.: Bánk József érsek-püspök kánonjogászi munkássága 

KÖNYVEKRŐL

 • Tekintélyes bíróból hogy lesz vidéki végrehajtó közeg? (Béli Gábor: A nemesek négy bírója) – MEZEY Barna
 • Rákóczi és a sárospataki országgyűlés emlékezete – Tanulmánykötet a sárospataki országgyűlés 300. évfordulójára – KISS Bernadett
 • Katona Mór és Grosschmid Béni könyvei elé – BALOGH Judit

SZEMLE

 • Trianonról 90 év után. Gondolatok Gecsényi Lajos, Máthé Gábor és munkatársaik által „Sub clausula” címen 2008-ban Budapesten közzétett kötetről – SZALMA József
 • Ezer éves a Gyulafehérvári Egyházmegye. Tudományos konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – FREY Dóra
 • Varietas profectionum – communis professio. Összefoglaló a Magyarországi és Határontúli Magyar Római Jogászok V. Országos Találkozójáról – DELI Gergely
 • Hermann Róbert doktori értekezésének nyilvános vitája a Magyar Tudományos Akadémián – SZAKÁCS Bence

HÍREK

2009/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • FÖGLEIN Gizella: A nemzetiségi-kisebbségi kérdés, mint külpolitika államhatáron belül (Adatszolgáltatás az ENSZ-nek és párthatározat a magyarországi nemzetiségekről – 1958)
 • JEROUSCHEK, Günter: „Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja.” (Elmélkedés a testi büntetésről, a magánharcról és a pénzbüntetésről a mózesi jogban)
 • NÓTÁRI Tamás: Adalékok a Lex Baiuvariorum datálásához és lokalizálásához
 • ŠARKIČ, Srdan: Szerbia és Jugoszlávia joghistóriájának története – a 19. századtól napjainkig
 • P. SZABÓ Béla: Széljegyzetek Lackner Kristóf padovai tanuló éveihez

MŰHELY

 • FREY Dóra: Korai kettős adóztatási egyezmények (Az Osztrák–Magyar Monarchia, Németország és Svájc gyakorlata)
 • KISS Bernadett: Vándorlók a 20. századi Angliában
 • RIGÓ Kinga: Vázlat az Arthasásztra öröklési jogáról
 • TÁNCZOS-SZABÓ Ágota: Pártatlan igazságszolgáltatás vagy politikai megtorlás? (Adatok a népbírósági jog és ítélkezési gyakorlat történetéhez)

KÖNYVEKRŐL

 • Új könyv a debreceni jogi felsőoktatás 20. századi történetéből [Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914–1949) Debrecen, 2007] – BALOGH Judit
 • Jog határok nélkül [Recht ohne Grenzen. Festschrift zum 15. Jubileum der Zusammenarbeit der Grazer und Pécser Rechtshistoriker. Pécs, 2007] – HORVÁTH Edit

SZEMLE

 • Könyvköszöntő a pécsi jogi karon [Gernot Kocher: Szimbólumok és jelek a jogban. Történeti ikonográfia. Pécs, 2008] – FERGE Dávid
 • Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék – Antal Tamás PhD-értekezésének nyilvános vitája – SZABÓ István
 • 700 éves a közjegyzőség Magyarországon. Jubileumi konferencia – FREY Dóra
 • Emlékülés a Magánjogi Törvénykönyv Törvényjavaslata beterjesztésének 80. évfordulóján – NACSA Mónika
 • A pataki országgyűlés 300. évfordulójára emlékezett a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma – TAMÁS Edit
 • A Magyar Királyság Közrendvédelme 1867–1945 (Rendvédelem-történeti konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán) – KISS Bernadett

HÍREK

2008/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

ELŐADÁS

A büntető novella kibocsátásának 100. évfordulója alkalmából 2008. június 19-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán rendezett tudományos emlékülés előadásai:

 • BALOGH Elemér: A magyar büntetőjogi dogmatika kezdetei
 • MÁTHÉ Gábor: Adalékok a büntetőjog-gyakorlat kérdéseihez a két nagy kodifikáció között
 • P. SZABÓ Béla: Bernolák Nándor, az I. büntető novella egyik kodifikátora és kommentátora
 • MADAI Sándor: A csalás tényállása a Csemegi-kódex és az I. Büntető novella tükrében
 • LÉVAY Miklós: Az I. büntető novella fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezései
 • BÁRÁNDY Péter: A feltételes elítélés megjelenése a magyar büntetőjogban az I. büntető novella révén
 • MEZEY Barna: Ami az első büntető novellából kimaradt. Törvényi válaszok a közveszélyességre
 • PAPP László: Új büntetőjogi irányzatok a századfordulón: a kriminálantropológia megjelenése Magyarországon

FORRÁS

 • KOI Gyula: Kúriai döntvénytárra való előfizetési felhívás – Könyvészetileg ismeretlen 19. századi egyleveles latin nyelvű magyarországi jogi nyomtatvány

KÖNYVEKRŐL

 • Az osztrák nagypolitika irányváltás előtt (1860) – KAJTÁR István
 • Jog, vallás, retorika a római gondolkodásban – MATURA Tamás
 • Magyar Jogtudósok – A magyar jogtörténet tudománytörténete életrajzokban – SIKLÓSI Iván
 • A császár hatalmától a hatalmaskodásig – Válogatás a német könyvpiacon megjelent jogtörténeti tárgyú művekből – BARNA Attila

SZEMLE

 • Varga Norbert PhD-értekezésének nyilvános vitája – BALOGH Judit
 • A jogtörténet és a közigazgatási jog határán – Domaniczky Endre PhD-értekezésének nyilvános vitája – BUCSI Anikó
 • Szente Zoltán habilitációs előadása – KÉPES György
 • Új köztársaságok – új problémák. „Das Tschechoslowakische Recht, die Rechtswissenschaft in der Zwieschenkriegszeit (1918–1939) und ihre Rolle in Mitteleuropa”. Nemzetközi konferencia Prágában – M.B.
 • Rendszerváltás és rendvédelem a 19–20. században – PARÁDI József
 • Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2008 – DUDÁS Attila
 • 1968 – egy ellentmondásos év (újra)értelmezése. Konferenciák 1968-ról – É. L.

HÍREK

2008/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

TANULMÁNYOK

 • BORCHARDT, Karl: Magyarország és Rothenburg o. d. Tauber. Történelmi kapcsolatok tablója
 • VARGA Norbert: Gróf Batthyány Lajos és a szabad királyi városok ügye az 1843/44. évi országgyűlésen

MŰHELY

 • HŐRCSIK Lajos Kálmán: Az 1921-es román földtörvényre adott jogalkotási válasz Észak-Erdélyben
 • NÁNÁSI László: A vád hatóságai 1861–1871-ben
 • SZEMESI Sándor: A hátrányos megkülönböztetés tilalmának megjelenése az Emberi Jogok Európai Egyezményében

ARCKÉPCSARNOK

 • SZENDREI Géza: Kéri József, Győr-Sopron megyei ügyész

KÖNYVEKRŐL

 • A kiapadt forrás (Jogtörténeti könyvek az Antiquarium Hungaricum 22. árverésén) – MEZEY Barna
 • A törvényfogalom jelentéstörténetéről – KARÁCSONY András
 • Tanulmánykötet az első magyar miniszterelnökről – FREY Dóra
 • A Beneš-dekrétumok – dokumentumok és tanulmányok – KÉPESSY Imre
 • Definiálható-e a közérdek? – KISS Bernadett
 • Egy jogtörténész Európából – VÁRSZEGI Zsófia
 • A salzburgi historiográfia kezdetei – Nótári Tamás könyvéről – GALÁNTAI Erzsébet

SZEMLE

 • Habsburg-monarchia a jogállamiság útján? Nemzetközi konferencia Bécsben, 2008. május 5-6-án – Werner OGRIS
 • A jénai Friedrich Schiller Egyetem alapításának 450. évfordulója – CSOÓR Dorothea
 • Völgyesi Levente PhD-értekezésének vitája – GOSZTONYI Gergely
 • Parlamentarizmus a kisállamokban – parlamentarizmus és monarchia. Alkotmánytörténeti konferencia Liechtensteinben – SZABÓ István
 • Vásárok Világa Konferencia Szekszárdon – F. D.
 • Signa Iuris. Egy új periodika születése – FÜLÖP Anna
 • Középkori udvarház a Gerecsében – Egy nemesi kúria története és rekonstrukciója – jogtörténeti vonatkozásokkal – BARNA Attila

BÚCSÚZUNK

 • In memoriam Tóth Árpád (1927–2008) – BALOGH Elemér, RUSZOLY József

HÍREK

2008/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • HERGER Csabáné: A Csemegi-kódex hatása a vallási viszonyok alakulására – Ítélkezési gyakorlat Baranyában 1880–1900 között
 • SULYOK Gábor: A Nemzetek Szövetségének Tanácsa: előzmények, szervezet, szavazás

MŰHELY

 • JUTAI Péter: Nehézségek a magyar jogi műnyelv megalkotása körül a 19. század első felében
 • KERTÉSZ Gábor: A magyarországi postaszabályozás fejlődése a kezdetektől a rendszerváltozásig
 • KORMÁNY Attila: Vázlat a császárkori Kína jogrendszeréről
 • LEHOTAY Veronika: Adalékok a mezőcsáti járás zsidóságának gettósításához

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

 • JAKAB András: Az alkotmányjog tudománya és oktatása Magyarországon (1990-ig)

FORRÁS

 • KAUTILYA: Arthaśāstra (részlet) – RIGÓ Kinga

KÖNYVEKRŐL

 • A középkori és újkori jogtudományról – a jogelmélet szemüvegén keresztül – BATÓ Szilvia
 • Az önálló magyar katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma, 1707–2007 – VÖLGYESI Levente
 • Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskolájának tanulmánykötetei – KISS Bernadett

SZEMLE

 • Egy kevéssé ismert világ… – Csendőrség-történeti konferencia – BEKE-MARTOS Judit
 • Beszámoló a Fiatal Jogtörténészek XIV. Európai Fórumáról – KOMÁROMI László
 • Dr. Komáromi László PhD-disszertációjának vitája – ERDŐDY János

HÍREK

2008/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Bató Szilvia: Batthyány Lajos büntetőjogi vonatkozású megnyilvánulásai a reformkorban
 • Horváth Attila: Koncepciós per az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke ellen – Gróf Batthyány Lajos pere
 • Gróf Batthyány Lajos életútjának főbb eseményei
 • Mezey Barna: Batthyány Lajos jogi programja
 • Schweitzer Gábor: A Király utcai ódon épület. Arató Jenő visszaemlékezései a Pécsi Püspöki Joglyceumra
 • Srdan Šarkić: Rex iunior – egy magyar intézmény a középkori szerb jogban
 • Katona Andrásné Kovács Emőke: A 18. századi váci végrendeletekről
 • László Zsuzsanna: De politia campestri – A mezei rendőrség intézményéről
 • Gyekiczky Tamás: Rendcsinálás – Tisztogatás az ügyvédi karban 1957–1958 (Dokumentumok) 
 • Tanulmányok a „jogfilológia” tárgyköréből – Fedeles Tamás
 • Nemzetiségi kérdés – örök téma maradt a 20. században? Földes György könyvéről – Kiss Bernadett 
 • Dr. Schweitzer Gábor doktori értekezésének vitája – Gosztonyi Gergely
 • És, amikor meghalok, amit hátrahagyok… – Werner Ogris budapesti előadása – Beke-Martos Judit 
 • A „kisebb” testvér – Christian Neschwara előadása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – B.-M. J.
 • Jogtörténeti-jogelméleti konferenciasorozat – Molnár András
 • Nemzetközi alkotmánytörténeti konferenciák – Szabó István
 • A német nyelv és kultúra Erdélyben – Konferencia Nagyszebenben – Sz. I.

2007/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

JUBILEUM

 • SZŰCS Ferenc: Kálvin felfogása a hatalomról és államról 

TANULMÁNYOK

 • HIRTE, Markus: „non iuris neccessitate sed importunitate petentis“. III. Ince, mint bíró és közvetítő az esztergomi érseki szék betöltése kapcsán
 • ŐRINÉ BILKEI Irén: Egy sajátos magyar jogintézmény, a hiteleshely Mohács utáni évtizedei
 • TÓTH J. Zoltán: A halálbüntetésre vonatkozó anyagi jogi szabályok a feudalizmus Magyarországán 

MŰHELY

 • FREY Dóra: Más úton. A konfliktuskezelés sajátos eszközei a magyarországi cigányság körében 
 • HŐRCSIK Lajos Kálmán: A trianoni békeszerződéssel Romániához csatolt területek magánjoga 1920–1945 
 • VÉRTESY László: Magyar banktörténet a reformkortól az államosításig 

JOGTÖRTÉNETI MŰHELYEK

 • A Bécsi Egyetem Állam- és Jogtörténeti Intézete – B.-M. A.–É. L.

KÖNYVEKRŐL

 • A szécsényi országgyűlés háromszáz éves évfordulójára – VÖLGYESI Levente
 • Nánásy Benjámin törvényes hites szószóló könyvei elé
 • A végrendeleti öröklés a rendi magyar magánjogban – HOMOKI-NAGY Mária
 • A törvényes öröklés a magyar rendi társadalomban – MEZEY Barna
 • Demokratikus alapjogaink – Autonómiák Magyarországon – GOSZTONYI Gergely
 • Tanulmánykötet Balogh István tiszteletére – KISS Bernadett

SZEMLE

 • Jogtörténeti közelítések a vásárhoz, a szőlőhöz, a borhoz – M. B.
 • Bor, jog, filozófia. Jogtörténeti konferencia Szekszárdon – G. G.
 • Gróf Batthyány Lajos emléke – BEKE-MARTOS Judit
 • Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon – K. B.
 • Thököly-konferencia Eperjesen – KÉPESSY Imre
 • Máthé Gábor habilitációs előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – BÓNIS Péter
 • Őriné Bilkei Irén PhD-értekezésének nyilvános vitája – É. L.
 • Tóth Zoltán PhD-értekezésének nyilvános vitája – LENKOVICS Judit
 • Werbőczy Tripartituma angol nyelvű kiadásának nemzetközi fogadtatása – P. Z.

2007/Különszám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

BEVEZETÉS (Mezey Barna)

JOGI KULTÚRA – JOGI TRADÍCIÓK

 • Jany János: Szimbólumok a keleti jogi kultúrákban
 • Kajtár István: Állami ceremóniák és rítusok a dualizmus korában 
 • Karácsony András: Az idő problémája a jogi szimbólumkutatás összefüggésében
 • Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti adatok az áldomáshoz 

A HATALOM SZIMBOLIKÁJA

 • Bertényi Iván: A vörös-ezüst sávozat és Aragónia
 • Décsey Sándor: Zászlógyalázási per (1956)
 • Föglein Gizella: A nemzetiségi érdekképviseleti szervezetek megalakulása és elnevezésük szimbolikája Magyarországon a második világháború után (1945–1955)
 • Horváth Attila: A hatalom ünnepe – az ünnep hatalma. Ünnepek Magyarországon a szovjet típusú diktatúra korában
 • Pandula Attila: Fejezetek az „árpádsávos” zászló és lobogó történetéből
 • Suba János: Az állam szuverenitásának jelképe a földrajzi térben: az államhatár határjelei
 • Szádeczky-Kardoss Irma: A honfoglalás politikai szimbolikája
 • Szigeti Magdolna: Hatalmi berendezkedés és hatalmi szimbólumok a Német Demokratikus Köztársaságban
 • Varga Norbert: Az Osztrák–Magyar Monarchia középcímere
 • Vitek Gábor: A territoriális szimbólumhasználat jogi háttere Magyarországon
 • Völgyesi Levente: A városok hatalmi szimbolikája

A JOG JELKÉPEI ÉS PROCESSZUSAI

 • Balogh Judit: Fattyak a magyar jogtörténetben
 • Bató Szilvia: „Próbált nőszemélyek” (Magzatelhajtással vádolt nők a reformkori Békés vármegyében)
 • Béli Gábor: Az eskütétel sajátos módjai a középkori Magyarországon
 • Bódiné Beliznai Kinga: Adalékok a középkori magánjog szimbólumaihoz és rituáléihoz
 • Homoki-Nagy Mária: A beiktatás
 • Kabódi Csaba: A börtön jelképes funkciói
 • Mezey Barna: A börtönépületek üzenete (A szabadságvesztés-büntetés funkcióinak szimbolikus kifejeződése a büntetés-végrehajtási architektúra kezdetein)
 • Nótári Tamás: Kora középkori missziós politika és okirathasználat (Ingo lakomája és levele – egy legenda keletkezése és továbbélése)
 • PAP András László: Jelkép és valóság: esküdtszék a mérlegen
 • P. SZABÓ Béla: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében
 • SCHWEITZER Gábor: A peleskei nótáriustól a falu jegyzőjéig. A nótáriusok, prókátorok és táblabírák ábrázolása a magyar irodalomban (1790–1848)

2007/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés 140. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi alkotmánytörténeti konferencia előadásai (Gödöllő, 2007. május 25.)

 • Révész T. Mihály: Előszó – Az osztrák–magyar kiegyezés, Gödöllőről nézvést
 • Balogh Judit: Közös érdekű ügyek a dualizmus rendszerében
 • Brauneder, Wilhelm: Az osztrák császári cím
 • Homoki-Nagy Mária: Az Osztrák Polgári Törvénykönyv és a kiegyezés
 • Kajtár István: A dualizmus jogi kultúrtörténeti lenyomatai
 • Mezey Barna: A kiegyezés jogpolitikájának kialakítása (Horvát Boldizsár igazságügy-miniszter reformprogramja)
 • Neschwara, Christian: Osztrák jog Magyarországon
 • Ruszoly József: Az országgyűlési választójog erdélyi történetéhez 1866–1872
 • Szabó István: A végrehajtó hatalom gyakorlóinak felelőssége a Monarchia hárompólusú rendszerében
 • Máthé Gábor: Közjogi argumentáció
 • Szuromi Szabolcs Anzelm, O. Praem.: Változások a katolikus egyház jogintézményeinek államilag elismert kompetenciájában Magyarországon (1894–1918)
 • Wiener György: A többségi elv és a bizalmi kérdés a dualizmus kormányzati rendszerében

2007/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Blazovich László: Megjegyzések a Kassai Sváb tükörhöz
 • Foglein Gizella: A Magyar Jogászegylet a békeszerződés jogi vonatkozásairól 1947-ben
 • Képes György: Buchinger Manó kegyelmezési ügye
 • Szalma József: Az állampolgárságról – Külföldi kitekintés
 • Basa Ildikó: Gondolatok az új Ptk. Koncepciójáról, jogtörténeti megközelítésben, különös tekintettel a kereskedelmi és magánjog kapcsolatára
 • Gáspár Zita: A törvényszéki orvostan Magyarországon a 19. század második felében
 • Metzinger Péter: Adalékok a kereskedelmi jog középkori történetéhez
 • A szokásjogtól a szláv törvényekig – Antal Tamás
 • A Schwarzenberg-minisztérium jegyzőkönyvei 1850 elejéről – Kajtár István
 • Egy nagy államférfi öregkora (Gondolatok Pölöskei Ferenc Deák Ferenc utolsó évei c. kötetéről) – Révész T. Mihály
 • Bizalom és történelem (Bizalom-szimpózium Francis Fukuyamával) – Mezey Barna
 • Hiteleshelyek a középkorban. Konferencia a magyarországi írásbeliség 825. évfordulójára – Árvai Tünde
 • Az ónodi országgyűlés háromszázadik évfordulója (Ónod, 2007. június 10.) – Völgyesi Levente
 • A katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Tudományos emlékülés az 1707. évi ónodi országgyűlésen elfogadott hadi törvények háromszázadik évfordulója alkalmából – Bögöly Gyula – Hautzinger Zoltán
 • A „büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (Bató Szilvia PhD-értekezésének nyilvános vitája) – Szomora Zsolt
 • Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés (Szigeti Magdolna PhD-értekezésének nyilvános vitája) – Élesztős László
 • A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere 1867-1914 (Pálvölgyi Balázs PhD-értekezésének nyilvános vitája) – Vermes Attila
 • Rácz Lajos habilitációs előadása – Kelemen Miklós
 • A Max Planck Intézet az európai jogtörténetért – Csoór Dorothea
 • A világ börtönmúzeumai: San Quentin State Prison – Elek Péter

2007/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Föglein Gizella: A párizsi békeszerződés és a Szociáldemokrata Párt 
 • Horváth Attila: A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig 
 • Koncz Ibolya Katalin: Borsod vármegyei boszorkányperek jogtörténeti elemzése
 • Mezey Barna: Horvát Boldizsár az 1861. évi országgyűlésben
 • Werner Ogris: Két Habsburg–Jagello-házasság 1515-ben 
 • Deres Petronella: Az alkohol hatására elkövetett bűncselekmények büntető anyagi jogi értékelésének szabályozástörténete (a kezdetektől a Csemegi-kódex vonatkozó rendelkezéséig)
 • Kertész Gábor: Csődeljárás és csődbűntett a reformkorban 
 • Peter Mosný: Szlovákia a születendő Csehszlovákia koncepcióiban
 • Ruszoly József: Az 1849. július 28-i nemzetiségi törvény és a közép-európai alkotmányfejlődés
 • Szilágyi Péter: A törvénybe foglalt jogtalanság és jogszerű ellenállás kérdéséről – Ságvári Endre kapcsán
 • Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére – Szekeres Róbert 
 • Ezerkilencszázötvenhatról a dokumentumok fényében. Sub clausula 1956 – Völgyesi Levente 
 • Angol nyelvű tanulmánykötet az 1956. évi magyar forradalomról – Bathó Gábor 
 • Köztársaság a modern kori történelem fényében – Képes György 
 • Fejezetek az európai jogi kultúrtörténetből – Sándor István–Szalóki Gergely 
 • Rosszul tudtuk. Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabírók működésének első korszaka 1268–1351 című PhD értekezéséről – Juhász Botond 
 • Gondolatok az OTDK döntőjéről, a jogtörténeti és római jogi tagozat üléseiről – Südi Gergely 
 • Az OTDK Jogtörténeti és Római Jogi Szekció előadásainak kivonatai 
 • Alkotmánytörténeti konferencia az osztrák-magyar kiegyezés 40. évfordulója alkalmából – Frey Dóra

2006/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Wang Yu: Magyarország 1956-os eseményeiről – kínai szemmel
 • Babják Ildikó: Váltóelméletek a 16-19. században
 • Srdan Šarkić: A nemesség helyzete a középkori szerb jogban
 • Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: A Pápai Állam alkotmányfejlődése a kezdetektől az olasz egységig
 • Wiener György: A többségi elv és a bizalmi kérdés az 1848-as forradalom kormányzati rendszerében
 • Bató Szilvia: Az osztrák és magyar büntetőjogi szakirodalom a 19. század első felében
 • Georg Ambach: A függetlenné vált balti államok büntetőjogának fejlődése a 20. század elején
 • Szádeczky-Kardoss Irma: A középkori krónikák és a korai magyar heraldika, mint jogtörténeti forrás
 • Kahler Frigyes: A jogállam válaszol
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés szabályozása a középkorban, különös tekintettel a Német-Római Birodalomra
 • Herger Csabáné: A 65 éves jogtörténész, Gernot Kocher köszöntése
 • Varietas delectat – Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok – Balogh Elemér
 • Debreceni jogtudósok – Megyeri-Pálffi Zoltán
 • A Magyar Jogtudósok sorozat harmadik kötetéről – Boóc Ádám
 • Igazságot a magánjognak – Koltay András
 • Paternalizmus és jog – Lenkovics Judit
 • Szabó István habilitációs előadásai a Miskolci Egyetemen – Sáry Pál
 • A birodalom kormányzása – A keletrómai Császárság igazgatástörténete – Élesztős László
 • Emlékezet és felejtés a joghistória tükrében – Fiatal Jogtörténészek Európai Fóruma Frankfurtban – Mázi András 
 • Musée National des Prisons (Fontainebleau) – Südi Gergely
 • Texas Prison Museum (Hunstville) – Elek Péter
 • Az Amerikai Egyesült Államok jogász elnökei – Elek Péter

2006/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Izsák Lajos: Nagy Imre első kormánya
 • Zinner Tibor: Minden bírósági ügy az osztályharc egyik epizódja
 • Degré Alajos: Ügyvédképzés Magyarországon a polgári korban
 • Herbert Steininger: Az Oberster Gerichtshof 1918 után
 • Wilhelm Brauneder – Gerald Kohl (Bécs): A jogtörténeti kutatás Ausztriában
 • Benyák Adrienn: Az Elnöki Tanács és az Országgyűlés helye és szerepe az államszervezetben 1949-1953 között
 • Bódiné Beliznai Kinga: A színek és jelentőségük a jogtörténetben
 • Györei Péter: A budapesti detektívtestület története 1906-1924
 • Vértesy László: Az általános forgalmi adó európai és magyar fejlődése
 • Bakonyi Péter: A jog európai alapjai
 • Zinner Tibor: A legjelentősebb „bűnper”-ek 1956 ősze előtt
 • Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás közjogi gondolkodására (Beszámoló Dr. Képes György doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájáról – Szabó István
 • Modernizáció jogi transzferrel az európai kultúrában – Kajtár István
 • Deák Ferenc ifjúsága (Korrajz a reformkorból) – Domaniczky Endre
 • Emlékezés egy jogtörténész levéltárosra – Frey Dóra
 • Újabb európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – Képes György
 • Megfogyva és megtörve – Magyar Attila István
 • Hogyan utáljuk együtt az universitast? (Az egyetem arca – ha nem szeretjük az intézményt) – Mezey Barna
 • A Rendőrség-történeti Múzeum – Csoór Dorothea
 • Pytheas reprint könyvek 2006 – Bathó Gábor

2006/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Gönczi Katalin: Jogászképzés a királyi akadémiákon a felvilágosodás korában és a reformkorban
 • Kubinyi András: A magyar országgyűlések tárgyalási rendje 1445-1526
 • Pázmándy Kinga: A hirdetésre vonatkozó jogi szabályozás története 
 • Tattay Levente: A közszereplők személyiségvédelmének történeti vonatkozásai
 • Benke József: A bizánci jogforrások és jelentőségük
 • Filó Mihály-Molnár G. Fruzsina: Az öngyilkosság a jogtörténetben
 • Képes György: Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig
 • Koi Gyula: A magyar közszolgálati jog kezdetei a jogirodalomban
 • Magyar Károly: Az orvosszakértői bizonyítás – orvosi látlelet a reformkori Zala megyebüntető ítélkezésében
 • Nánási László: Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon 1854-1861
 • Szabó Szilárd: Az 1880. évi VI. törvény keletkezése
 • Horváth Tibor: Finkey Ferenc emlékére
 • Hamza Gábor: Farkas Lajos, a római jogász 1841-1921
 • Deák és kortársai. Konferencia és tanulmánykötet Pécsről – Domaniczky Endre
 • Hazai Jogtörténészek Találkozója IV. – Juhász Botond
 • Jogtörténeti disszertációk Miskolcon – Szabó István
 • A császár szolgálati útra ment – Kulcsár Krisztina disszertációjáról – Barna Attila
 • A Szász tükör – Kajtár István
 • Sport az ókori Rómában – Magyar Attila István
 • Kovács Kálmán oktató és nevelő munkája – Nánási S. László
 • Újabb jogtörténeti tanulmányok – Stipta István
 • Orvosi „láttalálmány” és társadalmi kórkép – Mezey Barna
 • Kínzóeszközök Volterrában – Beke-Martos Judit
 • Tortúramúzeum Český Krumlovban – Frey Dóra
 • A rüdesheimi Mittelalterliches Foltermuseum – Lenkovics Judit
 • A Haza bölcse, Zala büszkesége - mb

2006/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Szente Zoltán: A közép- és kelet-európai országok alkotmányfejlődésének fő jellemzői 1945 – 1989 
 • Szuromi Szabolcs, Anzelm O.Praem.: A „szent hatalom”-ról és gyakorlásáról alkotott koncepció sajátosságai 1073 és 1303 között
 • Albert Albert: II. József Tűzrendészeti Pátense, avagy egy korszakos norma a XVIII. századból
 • Jordán Gyula: Az igazságszolgáltatás egyes kérdései Kínában Mao alatt
 • Németh László: Ügyvédek Zalában 1850 – 1875 
 • Szádeczky-Kardoss Irma: Öt Árpád-kori oklevél bürokratikus ésegyéb tanulságai
 • Mezey Barna: A börtönrendszerek és a börtönépítészet a 19–20. századforduló idején
 • Szendrei Géza: Felkelést serkentő vádirat – II. Rákóczi Ferenc
 • Gyekiczky Tamás: Levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséhez 1951–1954 
 • Ruszoly József: Csizmadia Andor, az ember és tudós emlékeimben és leveleiben
 • Büntetőjogászok és jogtörténészek konferenciája – Deres Petronella
 • Szeminárium a jog alapjairól Frankfurtban – Davidovics Krisztina
 • Ügyvédek a Harmadik Birodalomban – Interjú Prof. Dr. Hinrich Rüpinggel, a Hannoveri Egyetem Professzorával – Barna Attila
 • Werbőczy-forrást avattak Mátraalmáson – Katona Viktória
 • Várospolitika és gazdaságpolitika – Völgyesi Levente
 • Egy nagy államférfi öregkora – Révész T. Mihály
 • Kézikönyv a dualizmusról – Szabó Szilárd 
 • Források a VIII–IX. századi Bajorországból – Galántai Erzsébet 
 • Az angolszász büntetőeljárás gyökerei – Papp Lászó
 • A sissachi hóhérmúzeum – Frey Dóra

2005/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Föglein Gizella: Jog és politika Magyarországon (1944-1949)
 • Nagy Sándor: Adalék az unitárius egyházi bíráskodás történetéhez(1869-1895)
 • Erik Štenpien: A Bach korszak közigazgatása Felső Magyarországon és a szlovák nemzet reformtervei
 • Szalma József: Az állampolgársági jogosultság jogi szabályozásának fejlődésmenete a magyar jogban
 • Benke József: A 60 éves görög polgári törvénykönyv bizánci gyökereiről
 • Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar büntetőjogban
 • Mészáros Ádám: A Majláth-eset
 • Nánási László: Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon (1849-1854)
 • Völgyesi Levente: A közigazgatási szervezet alakulása Buda szabad királyi város újkori történetében
 • Mohácsi Barbara: A nemzetállamok jogtörténeti sajátosságai és a mai problémák, különös tekintettel Kelet-Európára 
 • Babják Ildikó: Szegedi tudományos emlékülés Bónis György és Both Ödön halálának 20. évfordulóján
 • Kiss Bernadett: Az Állam, nemzet, nép fogalma 
 • Davidovics Krisztina: Előadások és tanulmányok a középkori és újkori alkotmányos intézményekről
 • Karácsony András: A törvény és a bíró – ahogy Filangieri látta 
 • Mezey Barna: Szimbolika, jelenség, eszme, kép
 • Boócz Ádám: Juridicophilogica 
 • Katona Csaba: A magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája az utóbbi években 
 • Bathó Gábor: Kaspar Hauser, Európa gyermeke 
 • Szigeti Magdolna: A radomi gyűléstől a csehszlovák parlamentig
 • Frey Dóra: A zürichi Bűnügyi Múzeum 
 • Beke-Martos Anna: Museo di Criminologia Medievale – San Gimignano

2005/Különszám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Mezey Barna: A jogászképzés változásai
 • Szuromi Szabolcs: A középkori egyetemek létrejöttének és az egyetemi oktatás megszületésének sajátosságai
 • Vigh Annamária: A kánonjog oktatása a budapesti egyetemen a XIX. század végétől a XX. század közepéig
 • Hamza Gábor: Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok
 • Horváth Pál: Tudós elmék és eredmények a hazai modern jogi tudományosság kifejlődésében
 • Szabó Miklós: A jogászképzés társadalmi funkciójáról – húsz év múlva
 • Szabó István: A jogtörténeti tárgyak jelenlegi oktatása Magyarországon és annak jövőbeni alternatívái
 • Barna Attila: Haditanács Győr után, Waterloo előtt
 • III. Hazai Jogtörténész Találkozó – Győr – Nyilatkozat
 • Mezey Barna: Gondolatok a magyar jogtörténet-tanítás kialakulásáról
 • A szegedi Dékáni Kollégium Jogtörténeti szekciójának állásfoglalása
 • Willibald Posch: A jogtudományok jövője az egyetemeken
 • Szabó Béla: A német jogtörténet oktatás és kutatás
 • Markus Steppan: A jogtudományi képzés átalakítása a Bologna-modell szerint Grazban – pro és kontra, valamint az átalakítás lehetséges útja
 • Takács Tibor: Jogtörténeti tantárgyak szerepe az európai felsőoktatási térség követelményei szerint megreformált francia jogász-képzésben
 • John Bell: A jogászképzés és Bologna brit nézőpont
 • Waltraute Stege: Az Európai Ügyvédek Egyesületének állásfoglalása a Bolognai Egyezmény alapján előirányzott oktatási reformhoz

2005/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Domokos Andrea: A bűntevő elmetehetségéről
 • Gyekiczky Tamás: Közjáték (Levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséről 1951-1954)
 • Lőrincz József: A büntetés-végrehajtási szervezet vezetői elitjének szelekciója a kései Kádár-korszakban 1970-1989
 • Mezey Barna: Horváth Boldizsár az Országbírói Értekezleten
 • Zinner Tibor: A németek kitelepítése 1946-1949
 • Albert Albert: A tűz elleni védekezés a büntetésektől a szabályozás kialakulásáig
 • Bakonyi Péter: Tisza István és az általános választójog
 • Bató Szilvia: Börtönügyi kérdések a Pesti Hírlap első évfolyamában
 • Pálvölgyi Balázs: „A kolera egyike az emberiség legnagyobb jótevőinek”
 • Sáry Pál: A furca és a patibulum használata a római büntetőjogban
 • Jog, vallás, retorika Cicero Pro Murenájában (Nótári Tamás doktori értekezésének nyilvános vitája) – Davidovics Krisztina
 • Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve (S. Varga Katalin doktori értekezéséről) – Tóth Béla
 • Német – magyar jogtörténeti szeminárium Rothenburgban – Beke-Martos Judit
 • A Scharnsteinei Bűnügyi és Csendőrmúzeum – Frey Dóra
 • A vertikális hatalommegosztás (István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung) – Szabó István
 • Az életmű összegzése. Trócsányi Zsolt posztumusz könyve (Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben) – Nánási László

2005/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Izsák Lajos: A Mindszenty-per és Esterházy Pál
 • Szente Zoltán: Az Országgyűlés funkciói a magyar közjogi hagyományban
 • Varsányi Péter István: Országgyűlési választás Hódmezővásárhelyen 872-ben
 • Révész T. Mihály: A duális médiarendszer jogi megalapozása Magyarországon
 • Bódiné Beliznai Kinga: A párválasztástól az eljegyzésig a régi Magyarországon
 • Kelemen Miklós: Kinevezési ceremóniák a Bizánci Birodalomban
 • Nótári Tamás: De matrimonio cum manu
 • Pálvölgyi Balázs: A borhamisítás kérdésének kezelése Magyarországon a filoxérától az 1908-as bortörvényig
 • Hamza Gábor: Farkas Lajos, a római jogász 1841-1921
 • Koi Gyula: Egyetemi jogirodalmi könyvkiadás 1775-1800
 • Egyed Ákos: A „székely örökség” és a „fiú-leány” intézmény
 • A köztársaság és a XX. századi Magyarország – Egy konferencia margójára – Davidovics Krisztina
 • Elpusztult és pusztuló falvak – Pafféri Zoltán
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia Győrben
 • Directio methodica – Andrási Dorottya
 • Kórház vagy fogház? – A párizsi hôpital générál történetéből – Mezey Barna
 • Magyar történeti dokumentumok 1944-2000 – Magyar Attila István
 • Szőlőhegyek története – Völgyesi Levente

2005/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • El Beheiri Nadja: A római censorok szerepe a res publica államrendszerének kiépítésében
 • Jany János: A háború és a béke joga a klasszikus iszlám jogtudományban
 • Szabó István: Az Osztrák Köztársaság létrejötte
 • Andrási Dorottya: Fiume államjogi helyzetének rendezése és jelentősége a XIX. század második felében a jogforrások tükrében
 • Erdődy János: A pénz természete a római jogban
 • Szigeti Magdolna: A megszállástól az Alaptörvényig
 • Tamás Csaba Gergely: Idegen hatások és a meidzsi-kori japán polgári eljárásjog
 • Zakariás Kinga: Habsburg-berendezkedés Erdélyben 1683-1691
 • Ruszti Hunor: Dr. Balás P. Elemér szerzői jogi törvényjavaslata
 • Emlékezés Szádeczky-Kardoss Samu professzorra – Nótári Tamás
 • Chauveau Adolphe – Faustin Hélie: A Code pénal 59. cikke és a személyes körülmények kérdése
 • Doktori értekezés a dualista vármegyék életéről – Révész T. Mihály
 • „A jog története egy mozgás története …” – interjú Bernhardt Schlink professzorral – Barna Attila
 • III. Hazai Jogtörténész Találkozó
 • Beszámoló a Fiatal Jogtörténészek Európai Fórumáról – Komáromi László
 • Igazságszolgáltatás – Történeti ünnep Kecskeméten – Nánási László
 • Az Autonómiák Magyarországon 1848-1998 – beszámoló egy konferenciáról – Dudás Elina
 • Kelet-Európa Szeminárium
 • Az Igazság Csarnoka Nottinghamben – Bathó Gábor
 • Új állandó kiállítás Sárospatakon, a Rákóczi-várban – Tamás Edit
 • Börtöntörténeti kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban – Csapó József
 • Egység a sokszínűségben – Hans Hattenhauer: Europäische Rechtsgeschichte – Mezey Barna
 • Cicero: Négy védőbeszéd – Boócz Ádám
 • Zalai Jogtörténet – Degré Alajos: Válogatott jogtörténeti tanulmányok – Davidovics Krisztina
 • Önkormányzatok – könyvismertetés – Völgyesi Levente
 • Európai detektívtestületek a 20. század kezdetén – Györei Péter
 • Tudományos Diákkör az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén – Pafféri Zoltán
 • XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Győr

2004/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Balogh Elemér: A németországi boszorkányperek jogtörténeti jellemzői
 • Horváth Attila: Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény 
 • Szuromi Szabolcs: A kegyes alapítványok jogállása Magyarországon a korábbi és a hatályos egyházjog, valamint az állami egyházjogi normák tükrében 
 • Herger Csabáné: A házassági kötelék felbontásának történeti fejlődése és modelljei 
 • Hornyák Szabolcs: Magyar kiadatási jog a dualizmus korában
 • Képes György: Amerikai hatások a centralisták politikai és jogi gondolkodásában 
 • Korsósné Delacasse Krisztina: A perbeli képviseletre vonatkozó szabályok a tradicionális jogban 
 • Peres Zsuzsana: A „toroi törvények” hitbizományra vonatkozó szabályai
 • Nemessányi Zoltán: A bizományi ügylet jogi természete a Kereskedelmi törvényben 
 • Béli Gábor: II. Ulászló a székelyek jogait és kötelezettségeit összefoglaló kiváltságlevele
 • Föglein Gizella: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés történetisége és joghistóriája
 • Kajtár István: A Mediterráneum tengerjogának történetéhez 
 • Bakonyi Péter: Egy lezáratlan vita (A Magyar Történelmi Társulatban Teleki Pálról) 
 • Barna Attila: A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció
 • Herger Csabáné: Pécsi jogtörténészek Grázban
 • Révész T. Mihály: Egy doktori védés margójára 
 • Tóth Béla: Magyar Jogi Lexikon 250 ezerért 
 • 54th Conference International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 
 • 35. Deutscher Rechtshistorikertag 
 • Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere
 • Máthé Gábor: Erdély közigazgatástörténete 
 • Mezey Barna: A rabtabellák tanúsága 
 • Varga Norbert: Az amerikai jog a XX. Században
 • Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt

2004/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Kurt Seelman: Filangieri és a felvilágosodás büntetőjogi filozófiája
 • Herbert Steininger: Az osztrák Legfelsőbb Bíróság (az Oberster Gerichtshof) történetéből
 • Jány János: Kísértethistória 
 • Babják Ildikó: Röviden a burgundok adásvételi szokásairól
 • Gedeon Magdolna: A tesserákon való tulajdonszerzés problematikája
 • Madai Sándor: A csalárd bukás néhány történeti és dogmatikai kérdése
 • Orosz P. Gábor: Az ártatlanul kiállott büntetésért járó kártalanítás szabályai az 1896-os Bűnvádi Perrendtartásban
 • Polgár András: A pécsi és a Baranya megyei börtönügyi szervek és a fogházszemélyzet a 19-és 20. század fordulóján
 • Szabó István: A villamosszék feltalálása
 • Szabó Szilárd: A közös külügyek alkotmányos kérdései
 • Varga Norbert: A honosítás jogintézménye, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Osztrák- Magyar Monarchia által kötött 1870-es államszerződésre
 • Durczi Zsuzsanna: A szatmári adózó nép állapotáról
 • A katonai igazságszolgáltatás szerepe és eljárásjoga - Csapó Csaba
 • Az európai magánjogtól Bihari Mihály köszöntéséig - Kelemen Miklós
 • Büntetőjog-történeti kiállítás a Kassai Miklós Börtönben
 • Párhuzamos életrajzok-Bakonyi Péter 
 • Alkotmány, tradíció, modernizáció - Mezey Barna
 • A kontinentális jogrendszerek magánjogának fejlődése

2004/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Mezey Barna: A Hanza fenyítőházai
 • Rácz Barnabás: A kúria és a magyar öröklési jog a 20. század kezdetén
 • Koncz Ibolya Katalin: Boszorkányperek és a Constitutio Criminalis Carolina
 • Szendrei Géza: A magyar ügyészség kezdetei
 • Korsósné Delecasse Krisztina: Ügyvédek elleni panaszeljárások a 20. század elején
 • Izsák Lajos: A benesi dekrétumok és a felvidéki magyarság szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949
 • Máthé Gábor: A hatalommegosztás kérdései
 • Nánási László: Fayer László
 • Föglein Gizella: A személyi igazolvány bevezetése Magyarországon 1954-ben
 • Nótári Tamás: In memoriam Kristó Gyula
 • Börtönügyi kiállítás Szilvásváradon
 • Völgyesi Levente: Homoki-Nagy Mária habilitációs előadásai
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Az egyházjog forrásai
 • Degré Alajos méltatása
 • Bakonyi Péter: A magyar jogtörténet forrásai
 • Hamza Gábor: Historia del derecho privado de la edad moderna
 • Koltay András: Az igazság és a nagy mítosz ….
 • Magyar Attila István: Magyarország századai
 • Pandula Attila: A hadtörténelmi levéltár igazságügyi fondjai
 • Stipta István: Német-magyar jogtörténeti tanulmányok

2004/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Blazovich László: A Szász tükör és a Zipser Willkür
 • Homoki-Nagy Mária: A magyar magánjog kodifikációja a 19. században
 • Ruszoly József: Móra Ferenc sajtópöre 1923-ban
 • Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi németek 1945 utáni kitelepítéséről
 • Antal Tamás: A magánvád szabályozása Magyarországon a dualizmus korában
 • Bató Szilvia: Boszorkányok és/vagy magzatelhajtók, csalók, tolvajok?
 • Villányi József: A Párizsi Parlament középkori történetéhez
 • Mezey Barna: A büntetőjogi kodifikáció kezdetei Magyarországon
 • Bereczki András: A két világháború közötti magyar-észt kapcsolatok történetéről
 • Bereczki András: Válogatott irodalomjegyék a magyar-észt kapcsolatok két világháború közötti történetéhez
 • Bakonyi Péter: Vitaest a dualizmus államberendezkedéséről
 • Barna Attila: Mezővárosaink jogélete a 18-19. században
 • Gönczi Katalin: A Deák-évforduló kapcsán...
 • Gerencsér Balázs-Koltay András: Hagyomány és tiszteletadás
 • Nánási László: A magyar büntetőjog emlékei a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban
 • Zakariás Kinga: A magyar részvénytársaságok és a részvénytársasági jog története
 • Kajtár István: A Habsburg-birodalom krízise és a modernizáció az osztrák minisztertanács jegyzőkönyveinek tükrében
 • Völgyesi Levente: Válogatás 35 év írásaiból

2003/4. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Csapó Csaba: A szegedi „betyárperek”-ben ítélkező delegált bíróságok működéséről.
 • Varga Zsuzsanna: Hatalom, büntetőjog és termelőszövetkezetek Magyarországon az 1970-es években
 • Mezey Barna: A Bridewell-jelenség
 • Herger Csabáné: A házasság védelmének eszközei az 1894. évi XXXI. tc.-ben
 • Oláh Miklós: Uralkodói börtönmodernizációs kísérletek sikerei és kudarcai a XVIII–XIX. században Magyarországon
 • Nánási László: Szlemenics Pál élete és munkássága
 • Egyházjog a középkori Magyarországon – Máthé Gábor
 • Képes György: Dir unendliche Geschichte: „Kitalált középkor”
 • Jogtörténészek a XXI. század küszöbén – Korsósné Delacasse Krisztina
 • Karcagi képviselői almanach – Bakonyi Péter 
 • Egyházi intézménytörténet – Völgyesi Levente 
 • Az európai és a hazai városfejlődés kérdéséhez a középkorban – Hamza Gábor 
 • Régiók Európája – Kovács András Péter
 • Jog és politika a kultúrában Carsten Wilms (fordította: Frey Dóra) 
 • A Középkori Bűnügyi Múzeum Rothenburgban – Mátés Ákos Dániel

2003/3. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Stipta István: Deák Ferenc nézetei a jogról, igazságról és hatalomról
 • Szabó István: Az államfő és a kormány kapcsolata a közép-európai államokban az első világháború végétől napjainkig
 • Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi németek 1945 utáni kitelepítéséről
 • Petrasovszky Anna: Dinasztikus kapcsolatok alakulása II. Ulászló uralkodásának utolsó éveiben Istvánffy Miklós: „Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV …” című műve alapján
 • Babják Ildikó: Az adásvétel néhány sajátos esete a vizigótok jogában
 • Takács Tibor: A Code civil történeti és doktrinális értelmezése
 • Völgyesi Levente: Mi lesz véled, felsőoktatási felvételi eljárás?
 • Ruszoly József: Csekey István és a magyar alkotmány
 • Rogister, John: International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions
 • Gernot Kocher 60. születésnapja alkalmából kiadott ünnepi kötetről – Mázi András
 • Jézus és Pál apostol bűnvádi pere – Bajánházy István
 • Blazovich László akadémiai doktori dolgozatának vitája – Stipta István
 • Nyári egyetem Lüneburgban – Frey Dóra
 • Emlékezés Deák Ferencre – Barna Attila
 • A Fiatal Jogtörténészek Nemzetközi Talákozója Budapesten – Bató Szilvia
 • I. Észt–magyar jogtörténeti napok
 • Beszámoló a rothenburgi konferenciáról – Kancz Csaba
 • A Rákóczi szabadságharc államának kutatásáról – Tóth Béla
 • Hét évszázad szenvedés – Papp Sándor

2003/2. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Fábiánné Kiss Erzsébet: Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez
 • Szuromi Szabolcs: Megjegyzések az egyház és állam modern kori viszonyának változásaihoz
 • Föglein Gizella: A nemzetiségi oktatás és jogi szabályozása Magyarországon
 • Horváth Attila: Széchenyi István részvénytársaság alapításai
 • Pálvölgyi Balázs: Tervek, szándékok és a gyakorlat
 • Werner Ogris: W. A. Mozart családalapítása
 • Karácsony András: Az állam- és a politikatudomány viszonya a jogtudományhoz a jogi kari oktatásban
 • Ligeti Katalin: A magyar büntetőjogtudomány a kiegyezéstől napjainkig
 • Képes György: Kajtár István MTA-doktori értekezésének nyilvános vitája
 • Mezey Barna: A korona-eszme európaisága
 • Könyvbemutató az ELTE-n
 • Nemzetközi konferencia a képviseleti és parlamenti intézmények történetéről

2003/1. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Képes György: Törvények és alkotmányosság az Egyesült Államokban
 • Mezey Barna: Az amsterdami Rasphuis
 • Révész T. Mihály: Deák Ferenc sajtópolitikája a reformkorban és a negyvennyolcas forradalom napjaiban
 • Stipta István: A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése (1965–2000)
 • Völgyesi Levente: A magyar országgyűlés bizottsági rendszerének gyökerei
 • Schwertnerné Botyánszky Beatrix: A XIX. század büntető-igazságszolgáltatása
 • Hoo Nam Seelmann: Jog és kultúra
 • Karácsony András: Néhány megjegyzés a jogi kultúráról
 • Harald Maihold: Nemzetközi szeminárium „A büntetőjogról a felvilágosodás idején”
 • Csurdi Abigél: Büntetőjogi konferencia Csopakon
 • Adattár – Az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti tanszékén megvédett szakdolgozatok jegyzéke – 2002
 • Horváth Attila: 75 éves Zlinszky János professzor
 • Horváth Pál: Bolgár Elek születésének évfordulója
 • Davidovics Krisztina: A magyar jogtörténeti tudományos diákkör
 • Marosi Kriszta: Az FBI és a Scotland Yard eseteiből (Angus Hall: A bűnüldözés nagy pillanatai – könyvismertetés)
 • Pálvölgyi Balázs: A trianoni békeszerződés (Romsics Ignác könyvének ismertetése)
Jogtörténeti Szemle
Szerkesztő
: Révész T. Mihály
Kiadja: ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

5/1992. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Föglein Gizella: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon (1944–1946)
 • Ruszoly József: A „Magyarország államformájáról” szóló 1946:I. tc. előzményei és létrejötte
 • Horváth Attila: A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon
 • Komjáthy Miklós: A delegációról
 • Rácz Lajos: Uralkodói eskük (Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség)
 • Horváth Pál: Tanszabadság és hagyomány
 • Balázs Tamás: A felelősség intézménye a pandektisztikában
 • Hamza Gábor: Diósdi György
 • Petsák József: Bolgár Elek
 • Kajtár István: Kormányzattörténeti alapforrás a 19. század osztrák és magyar jogtörténetéhez
 • Mezey Barna: Városfejlődés és autonómia

4/1992. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 1. Székely György: A nemesség egysége és egyenlőségi törekvések a XIV. századi Magyarországon
 2. Diószegi István: Az Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztertanácsa 1883–1895
 3. Zlinszky János: „Herculesre, milyen hidegek a fürdőitek!”
 4. Lőrincz József: Korszerűsítési kísérletek a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában (1878–1905)
 5. Mezey Barna: Realitás és illuzió – az 1843. évi börtönügyi törvényjavaslat vitái
 6. Révész T. Mihály: Sajtójogi felelősség kérdése a magyar jogban
 7. Hamza Gábor: Schwarz András Bertalan
 8. Horváth Pál: Ijjas József
 9. Timon Kálmán: Timon Ákos és a szent korona elmélete
 10. Schlett István: Eötvös József
 11. Kőhegyi Mihály: Varga Endre–Veres Miklós: Bírósági levéltárak 1526–1869
 12. Várhelyi Zsuzsa: Róma története (tér)képekben

3/1990. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Mezey Barna: Tömlöc és áristom
 • Nagyné Szegvári Katalin: A Progresszív éra és a New Deal
 • Vargyai Gyula: A vezérkar szerepe a katonai és a politikai döntésekben Magyarországon (1919–1939)
 • Farkas Gábor: Önkormányzati tisztviselők képzése a koaliciós kormányzás idején 1945–1948
 • Hamza Gábor: Száz éves a szemináriumi rendszer az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
 • Földi András: A római jog Dél-Afrikában
 • Kahler Frigyes: Szuverenitás és közigazgatás Erdélyben a török kiűzése után
 • Kállay István: Meghívott bírák az úriszéken a XVIII–XIX. században
 • Révész T. Mihály: A jogtörténet jelene és jövője
 • Máthé Gábor: Intézménytörténet és jelenkor
 • Cennerné Wilhelmb Gizella: A királyi tábla köszöntése
 • Stipta István: Ruszoly József doktori értekezésének vitája
 • Béli Gábor: Kajtár István kandidátusi disszertációjának védése
 • Ijjas József: „Német-Ausztria provizórikus kormányzati rendszere” című kandidátusi értekezésének nyilvános vitája
 • Egyetemes állam- és jogtörténet egyetemi tankönyv vitája
 • Pomogyi László: Nemzetközi jogtörténeti konferencia Balatonföldvárott
 • Horváth Attila: Vargyai Gyula előadása a Jogtörténeti Baráti Körben „Zárszó kísérlet a Matuska-ügyben”
 • Mezey Barna: A Magyar Jogász Szövetség jogtörténeti és római jogi szakosztályának rendezvényei: Római jog és ókortudomány
 • Horváth Attila: Bónis György
 • Zlinszky János: Helmut Coing: Europäisches Privatrecht, Bd. I. Älteres gemeines Recht (1500 bis 1800)
 • Rácz Lajos: Joseph II. und die Zeitgenössische ungarische Verwaltung
 • Hamza Gábor: Pál Horváth: The development of socialist law
 • Révész T. Mihály: A few ideas related to István Kállay’s work entitled „Manorial court jurisdiction in the 18th–19th centuries”
 • Horváth Attila: Der Szekler Wird es Bereuen!
 • Nagyné Szegvári Katalin: Das Porträt eines Wisseschaftlers aus dem 19. Jahrhundert
 • Horváth Pál: An international conference on the establishment and development of the socialist state and law

2/1987. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Bellér Judit–Klima Gyula: A bírói lelkiismeret dilemmái a késő középkori jogtudományban
 • Kovács Kálmán: A jogalkotás kezdetei a felszabadult Magyarországon (1944–1946)
 • Nagyné Szegvári Katalin: Állástalan diplomások a nagy gazdasági válság idején Magyarországon
 • Pomogyi László: A cigánykérdés és vármegyei rendezési kísérletek a dualizmus korában Magyarországon
 • Pritz Pál: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918–1944)
 • Varga Csaba: A jog mint történelem
 • Pandula Attila: A hóhérpallos
 • Cikkelyek, melyeket István király esküvéssel fogadott
 • Báthori István választási feltételei (ford.: Klima Gyula)
 • Pandula Attila: XVIII–XIX. századi magyar országgyűlések ikonográfiai ábrázolásai
 • Pandula Attila: Ünnepi ülés Eckhart Ferenc születésének 100. évfordulóján
 • Szabó Mária: Rácz Lajos kandidátusi értekezésének védése
 • Horváth Attila: Fejedelmi találkozó Visegrádon
 • Homoki Nagy Mária: Both Ödön
 • Kajtár István: Csizmadia Andor
 • Szabó T. Mária: Vergleichende Rechtsgeschichte
 • Hamza Gábor: Elemér Pólay Septuagenarius
 • Mezey Barna: Traktat über die Macht
 • Rácz Lajos: Wahlgerichtsbrkeit
 • Horváth Attila: Hexen in Ungarn
 • Stipta István: Ein Historikerband aus Rechtgeschichtlicher sicht

1/1986. szám

(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide)

 • Révész T. Mihály: Beköszöntő
 • Kulcsár Kálmán: Útravaló
 • Csizmadia Andor: A parlamentarizmus kezdetei Magyarhonban
 • Kállay István: Betörők és rablók az úriszék előtt
 • Rácz Lajos: Hatalmi szimbolikánk nomád gyökereiről
 • Székely György: Hunyadi László kivégzése
 • Bellér Judit: Sajtópolitika Magyarországon a Bethlen-korszak első felében (1921–1926)
 • Máthé Gábor: A magyar jogfejlődés jellemző vonásai (1944–1949)
 • Mezey Barna: A káromkodás (blaszfémia) a XVII–XVIII. század büntető jogszabályaiban
 • Horváth Pál: A jogtörténet-tudomány a budapesti egyetemen 1945 után
 • Iratok és feljegyzések a magyar jakobinusok vezetőinek kivégzéséről (ford.: Klima Gyula)
 • Pandula Attila: Kötetünk képeiről
 • Pomogyi László: Magyar jogtörténészek baráti köre
 • Sáry Frigyes: Egyetemi levéltári nap a 350 éves ELTE-n
 • Révész T. Mihály: A Magyar Jogász Szövetség Jogtörténeti Bizottsága
 • Pandula Attila: „Az óvadék a magyar büntetőjogban” (Cautio Fidejussoria)
 • Horváth Attila: Eckhart Ferenc
 • Szabó Mária: Illés József
 • Hamza Gábor: Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen
 • Kabódi Csaba: Lehrbuch im Themenkreis der Geschichte des Strafvollstreckungsrechts seiner gültigen Rechtsregeln
 • Vargyai Gyula: Die Wandlungen der Staats- und Rechtsinstitutionen in der ersten hälfte des XX. Jahrhunderts in Ungarn