BÓDINÉ BELIZNAI Kinga Ph.D.

BÓDINÉ BELIZNAI Kinga Ph.D.

Telefon: 411-6518
E-mail: beliznai.kinga@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

ISKOLÁK

 • 1980-1984 Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely
 • 1984-1989 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, summa cum laude
 • 1997-2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-tanulmányok egyéni képzés keretében

MUNKAHELY

 • 1989- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
  Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  egyetemi adjunktus (1995- )
 • 1991-1992 Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
  Általános jogi tevékenység, nemzetközi szerződések, ügyek intézése
 • 1992-1994 Studio Italia Olasz Nyelviskola
  Olasz nyelvtanítás – általános nyelvi és jogi szaknyelvi kurzusok
 • 1995-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Oktatási Intézete – Széchenyi István Főiskola, Győr
 • 1998-2012 Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) Vezérigazgatóság
  külkapcsolati menedzser
 • 2000-2008 Complex Kiadó (KJK-Kerszöv) Kft.
  Topic map projektvezető, junior publisher, szakértő (Corpus Juris Hungarici CD – 1000 év törvényei, Complex CD / DVD Jogtár)
 • 2001-2007 MagyarCom Services Kft. / Deutsche Telekom
  tanácsadó
  szponzorálás, HR, szervezés

TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE

 • 2011 PhD (Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, ÖSZTÖNDÍJAK

 • 1989 Universität Wien, Juridicum
  Sajtójog-történeti kutatások
 • 1990 Regent's College, London
  Angolszász és amerikai összehasonlító jogi tanulmányok
 • 1990 Deutscher Bundestag, Bonn
  gyakornoki program
  Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
 • 1991 William Mitchell College of Law, St. Paul, Minnesota, USA
  Summer School: Constitutional Law, First Amendment, Penal Law
 • 1991 University of Lancaster, UK
  Büntetőjog-történeti kutatások
 • 1992 Universita degli Studi di Trento, Jogtudományi Kar
  Büntetőjogi kodifikáció a XIX. századi Itáliában
 • 1992 Council of Europe, Strasbourg
  Directorate of Legal Affairs – gyakornok
 • 1993 Universita degli Studi di Firenze, Jogtudományi Kar
  Büntetőjogi kodifikáció a XIX. századi Itáliában
 • 1994 Universita degli Studi di Padova, Jogtudományi Kar
  Büntetőjogi kodifikáció a XIX. századi Itáliában
 • 1994 Universität Hamburg, Seminar für Strafrecht und Kriminologie
  Büntetőjog-történeti szeminárium
 • 1994 Karl-Franzens-Universität Graz, Jogtudományi Kar, Institut für Österreichische Rechtsgeschichte und Europäische Rechtsentwicklung
  Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben
 • 1995 Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence
  Posztgraduális képzés a francia felsőoktatásban
 • 1995 Universität Göttingen
  Német-osztrák-holland-magyar jogtörténeti konferencia
  Előadás: Entwurf des ersten ungarischen Strafgesetzbuches von 1795
 • 1995 Universita degli Studi di Firenze, Jogtudományi Kar
  Büntetőjogi kodifikáció a XIX. századi Itáliában
 • 1995 Universität Hamburg, Seminar für Strafrecht und Kriminologie
  Előadás: Strafrechtliche Verantwortlichkeit im ungarischen Strafrecht im 18. und 19. Jahrhundert
 • 1996 Universität Heidelberg, Institut für deutsche Rechtsgeschichte
  Szimbólumok a középkori büntetőjogban

KUTATÁSI TERÜLET

 • A házassági jog fejlődése Magyarországon és Európában
 • Országgyűlések a középkori és újkori Európában
 • A választójog fejlődése Magyarországon
 • Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben
 • Az Erdélyi Fejedelemség büntetőjoga

HIVATALOS SZAKÉRTŐI MUNKA

 • 1997 a Department of Justice, Crimes against Humanity and War Crimes Section, Canada felkérésére szakértői vélemény készítése a “The Minister of Citizenship and Immigration v. Csizsik-Csatáry” ügyben az 1920 és 1945 közötti magyar jogrendszerről és jogalkotásról
 • 2005 a Legfőbb Ügyészség felkérésére az Igazságügyi Palota épületén (V., Markó u.) található igazságszolgáltatási szimbólumok értelmezése

TUDOMÁNYOS ELŐADÁS

2017. július 14.

Sind Richter bestechlich? Materielle Unabhängigkeit der Richter in Ungarn (1870–1920)

17. Deutsch-Ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Seminar der Universität Augsburg, der ELTE Eötvös-Loránd-Universität und des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber, ELTE Savaria Universitätszentrum (Szombathely)

2017. június 1.

Megvesztegethetők-e a bírák? A bírák anyagi függetlenségének szabályozása (1870–1920)

Scire Leges Per Historiam – A polgári társadalmi jogrend alapjainak lerakása Magyarországon

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2017. május 16.

A bírói felelősség szabályozása a XIX–XX. században. Bírók a fegyelmi bíróság előtt

Komplex kompetenciafejlesztő vezetői tréning, Országos Bírósági Hivatal

2017. május 15.

A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Bíróságtörténeti kutatások (Könyvbemutató)

Debreceni Törvényszék – Berettyóújfalui Járásbíróság (Berettyóújfalu)

2017. március 28.

A bírói függetlenség szabályozásának alakulása Magyarországon a XIX–XX. században

Komplex kompetenciafejlesztő vezetői tréning, Országos Bírósági Hivatal

2016. december 15.

120 éves az Igazságügyi Palota

Bíróságtörténeti konferencia, Országos Bírósági Hivatal

2016. december 8.

Ítélkezési jelképek

Consilium Peritorum, Országos Bírósági Hivatal

2016. november 16.

Koronázási jelvények

ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör

2016. október 26.

Talárviselet a magyar bíróságokon

Országos Bírósági Hivatal

2016. október 5.

„Az igazság uj otthona”

Kúria (Néprajzi Múzeum)

2016. október 5.

Bírói arcélek ’56

Emlékezés és emlékeztetés II., a Kúria és a Nemzeti Emlékezet Bizottság közös konferenciája

2016. szeptember 16.

Bíróságtörténeti kutatások a Kúrián

Országos Bírósági Hivatal

2016. szeptember 12.

Talár vagy díszmagyar?

Országos Bírósági Hivatal – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

2016. augusztus 22.

A főispáni beiktatás díszes külsőségei

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs)

2016. február 23.

Az ági öröklés intézményének szabályozása a XIX–XX. században

ELTE ÁJK Joghallgatók Önképző Szervezete

2016. január 18.

Csemegi Károly, a jogtudós

Kúria – Évnyitó teljes ülés

2015. november 19.

Balogh Jenő életútja

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – Válság és reformok a büntetőjogban – Balogh Jenő és a magyar büntetőjog megújítása a 19–20. század fordulóján

2015. október 13.

„Jogszolgáltatás Debrecenben” (Könyvbemutató)

Debreceni Törvényszék

2015. október 7.

Tőry Gusztáv – Kodifikátor és kúriai elnök (1920–1925)

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat ötödik szakmai tanácskozása

2015. október 7.

Osvald István, a Kúria „derűs” elnöke (1934–1937)

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat ötödik szakmai tanácskozása

2015. április 8.

Az angol parlament furcsaságai

ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör

2015. március 25.

„Modern fej és hihetetlenül nagy, korszerű tudás” – Oberschall Adolf életútja

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat negyedik szakmai tanácskozása

2015. március 25.

Günther Antal, a „szürke ember”?

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat negyedik szakmai tanácskozása

2014. december 14.

A tárgyalások szimbolikája, az ítélkezés jelképei

Rubicon Mesterkurzus

2014. október 8.

150 éve született Juhász Andor

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat harmadik szakmai tanácskozása

2014. október 3.

Talár vagy díszmagyar? – Adalékok a bírói uniformis történetéhez Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia (Szekszárd)

2014. február 20.

„Mindnyájunk feladata a jogszolgáltatás” – Perczel Béla (1884–1888) és Szabó Miklós (1888–1905) kúriai elnökök életútja

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat második szakmai tanácskozása

2013. október 18.

A felsőbíráskodás története, a Kúria szervezeti változásai

Kúria, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium látogatása

2013. október 16.

Ítélkezési jelképek

ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör

2013. szeptember 27.

Az Igazságügyi Palotától a Néprajzi Múzeumig

Kutatók Éjszakája, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2013. június 27.

„Római fő Justitia székében” – Székhelyi (ifj.) Majláth György pályája

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár "Életutak – pályaképek" című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat első szakmai tanácskozása

2012. március 24.

Ítélkezési jelképek

Bács-Kiskun-megyei Főügyészség (Kecskemét)

2011. március 16.

„A fajdkakas polgári házasságban él”

ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör

2005. december

Egyházpolitikai törvényhozás Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján

Rubicon Mesterkurzus

2003. május 8–10.

„Social Dialogue: a key factor for success in restructing of European telecommunications companies”, ETNO – EIAB – UNI Europa Telecom konferencia (Larnaca)

Involved in the Working Group dealing with „Social Dialogue in the context of re-skilling and retraining”, presentation on this topic

2001. május 5–8.

Structure and significant rules of the Hungarian Labour Code

Topic Map lecturer – Improving research facilities of legal information online

Wolters Kluwer Norstedts Juridik (Göteborg)

2000. október 24.

Angestellten im Öffentlichen Dienst – Regelungen des ungarischen Arbeitsrechts (Topic-Map-Modell)

Wolters Kluwer Deutschland (Neuwied)

2000. augusztus 3–6.

Employer – employee relationship in the Hungarian Labour Law

Topic Map lecturer – Improving research facilities of legal information online

Wolters Kluwer Norstedts Juridik (Stockholm)

1999. május

Horváth Boldizsár és a bírákra vonatkozó jogalkotás

Horváth Boldizsár emlékezete konferencia, Vas Megyei Levéltár (Szombathely)

1995. május

Entwurf des ersten ungarischen Strafgesetzbuches von 1795

Deutsch-österreichisch-niederländisch-ungarische Rechtshistorische Konferenz, Universität Göttingen

EGYÉB EGYETEMI MEGBÍZATÁS

 • 1992-1993 Kari TEMPUS-koordinátor
 • 1997-1999, 2003-2005, 2010-2012, 2013- a Kari Tanács tagja
 • 1999- a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának lebonyolításáért felelős oktató 

TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 • 2012- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
 • 2014- Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagja

EGYÉB TANULMÁNYOK, TANFOLYAMOK

 • 1993 Bevezetés a rádiós újságírásba (American Journalism Center / University of Maryland, Budapest)
 • 2001 Prince2 project management tanfolyam (PinkRoccade Educational Services)
 • 2002 Project management tanfolyam (Next Level Consulting GmbH)
 • 2003 Customer Relations tanfolyam (Demmler & Partner GmbH)

ELISMERÉS

 • 2005 Ezüst Eötvös Emlékérem

NYELVTUDÁS

 • német
 • angol
 • olasz
 • francia
 • orosz
 • latin