Egy második hely és három különdíj az OTDK-n 2021-ben!

2021.04.15.
Egy második hely és három különdíj az OTDK-n 2021-ben!
A Debreceni Egyetem szervezésében került megrendezésre 2021. április 12-15. között a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának számos sikeréhez a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék is jelentős mértékben hozzájárult. A Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK tagjai közül Kún Hanga Cecilia "Illésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kontextusa" című dolgozatával II. helyezést (konzulens: Horváth Attila és Képessy Imre), Pap Péter "A bírósági végrehajtás során tapasztalható jogalkalmazási hibák Tolna vármegyében az 1920-as években" című dolgozatával különdíjat nyert el (konzulens: Képessy Imre és Losonczi Eszter).

A konferencián opponensként részt vett Csanádi Ferenc, Schlaffer Daniella és Vincze Zsombor is demonstrátoraink képviseletében, illetve a Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozatban Sall Zsófia is bemutatta dolgozatát "A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja a 20. század kezdetén" címmel (konzulens: Képessy Imre).

A konferencián a Alkotmányjogi Tagozat 1-ben különdíjat nyert el Gera Anna "Dzsuang Dszi álma az Alkotmánybíróságról - Az Alaptörvény történetisége, valamint történeti alkotmányunk vívmányai a jogtudományban, illetve az alkotmányértelmezési és jogalkotási gyakorlatban" című dolgozatával (konzulens: Gosztonyi Gergely és Szentgáli-Tóth Boldizsár), míg az Infokommunikációs Jogi Tagozatban Huszár Daniella "Freedom of Expression az algoritmusok világában" című dolgozata (konzulens: Gosztonyi Gergely) szintén különdíjban részesült.

Versenyzőinknek szívből gratulálunk az elért eredményekhez!