GOSZTONYI Gergely Ph.D.

GOSZTONYI Gergely Ph.D.

Telefon: 411-6518
E-mail: gosztonyi@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • Az Állam- és Jogtudományok ösztöndíjas doktorandusz (PhD) hallgatója, ELTE ÁJK, Budapest, 2003-2007
 • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 1997-2003
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest, 1993-1997

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Magyar állam- és jogtörténet szeminárium, ELTE ÁJK, 2004-
 • Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet, ELTE ÁJK, 2008-
 • Magyar állam- és jogtörténeti Tudományos Diákkör szakvezető oktató, ELTE ÁJK, 2008-
 • Magyar alkotmánytörténet, ELTE ÁJK, 2009-
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, ELTE ÁJK, 2009-
 • A magyar büntetőjogi kodifikáció története, ELTE ÁJK, 2010-
 • Médiaszabályozás - Alternatív média, ELTE ÁJK, 2012
 • A tömegkommunikáció sajátosságai, ELTE PPK, 2011
 • Média. Törvény. Alkotás, ELTE ÁJK, 2010
 • A jogtörténet-tudományi kutatás módszertana (Mezey Barnával), ELTE ÁJK, 2009
 • Az alternatív média lehetőségei az európai jogi szabályozás tükrében, ELTE ÁJK, 2009
 • A magyar médiaszabályozás, ELTE ÁJK, 2008-2009
 • Médiahatóság, avagy az ORTT múltja, jelene és jövője, ELTE ÁJK, 2008
 • A közszolgálati média, ELTE ÁJK, 2008
 • A magyar médiarendszer fontosabb kérdései, ELTE ÁJK, 2008
 • Alternatív média, ELTE ÁJK, 2007-2008
 • A magyarországi alternatív média helyzete, meghívott előadó, Masaryk University, Brno, 2006
 • A nem-nyereségérdekelt műsorszolgáltatás jogi lehetőségei, ELTE ÁJK, 2006
 • Köz? Szolgálat? Média, ELTE ÁJK, 2005
 • Kalandozások a média birodalmában, ELTE ÁJK, 2004

KÜLFÖLDI OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • University of Vilnius, Faculty of Law, Vilnius, 2018
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Jog Szak, Kolozsvár, 2014
 • Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno, 2006

NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, ÖSZTÖNDÍJAK

 • Dán kormányzati kutatói ösztöndíj a koppenhágai egyetem jogi karán, 2004
 • A South-East European Network of Associations of Private Broadcasters (SEENAPB) nemzetközi médiajogi szervezet magyarországi koordinátora, 2001-2003
 • Egy éves ERASMUS ösztöndíj (Jyväskylä, Finnország) (szociológia és politológia szakokon), 2000

MUNKAVISZONY, SZAKMAI GYAKORLAT

 • MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság, titkár 2018-
 • ELTE ÁJK, egyetemi adjunktus, 2017-
 • Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság elnökhelyettese 2015-
 • ELTE Rektori Kabinet, kabinetvezető 2015-2017
 • Felvételi Bizottság Oktató Tagja, ELTE ÁJK Bibó István Szakkollégium 2011, 2012, 2014
 • Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság titkára, 2011-2015
 • ELTE Rektori Titkárság, titkárságvezető, 2010-2015
 • ELTE ÁJK, egyetemi tanársegéd, 2008-2017
 • Oktatási tevékenység az ELTE ÁJK-n, 2004-
 • Civil Rádió FM98, ügyvezető igazgató, 2005-2006
 • Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, irodavezető, 2000-2004

NYELVISMERET

 • Angol
 • Francia

KÉPZÉSEK VEZETÉSE

 • Tudománypolitika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Köztisztviselők Továbbképzési programja, Budapest, 2014
 • Oktatáspolitika, oktatásirányítás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Köztisztviselők Továbbképzési programja, Budapest, 2014
 • Az újságíró jogai, szerzői jogok, újságírói etika. Újbuda 60+ médiaműhely, Budapest, 2010
 • Láttasd magad és lépj előre! Web 2.0 a gyakorlatban. Civil Rádiózásért Alapítvány, Budapest, 2008, 2009, 2010
 • A Műsorszolgáltatási Alap és az Országos Rádió és Televízió Testület pályázatai. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, 2007
 • Media Training for Adult Education in Europe (MTAE). Volkshochschule Polycollege, Pécs-Istenkút, 2006
 • Media Training for Adult Education in Europe (MTAE). Volkshochschule Polycollege, Budapest, 2006

TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 • 2013- Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja

DÍJNYERTES HALLGATÓK

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete (MTMI): Tatár Attila 2019
 • Mailáth György pályázat, Országos Bírósági Hivatal: Kovács Andrea II. helyezés 2018
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Zareczky Tamara IV. helyezés 2017
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Borsos Benjámin VI. helyezés 2017
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Fábián Áron I. helyezés 2015
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Kasza-Tóth Krisztina döntő 2015
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Lévay Melitta döntő 2015
 • XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Infokommunikáció és Médiajogi Tagozat: Zanathy Anna III. helyezés, 2015
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Horváth Dóra III. helyezés, 2014
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Németh Boglárka V. helyezés, 2014
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Lantos Andrea Judit VI. helyezés, 2014
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Horváth Vivien döntő, 2013
 • XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Jogtörténet Tagozat: Palguta Virág döntő, 2013
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Stanga Eszter III. helyezés, 2011
 • XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Magyar Jogtörténet Tagozat: Joó Barbara döntő, 2011
 • Kozma Sándor pályázat, Legfőbb Ügyészség: Takács Nóra I. helyezés, 2010
 • YOU MÁJT WIN Tanulmányi Verseny: Necz Dániel VI. helyezés, 2010

SZERKESZTÉSEK

 • Pro Futuro, A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának folyóirata, tanácsadó testület tagja 2014-
 • Joghistória, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkörének folyóirata, felelős szerkesztő 2008-2014

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 • A gyermekek és fiatalkorúak védelme az Európai Uniós és a magyar médiaszabályozásban, In: Szeibert, Orsolya (szerk.): Család és családtagok : Jogági tükröződések, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018, p. 297-311.
 • Prison Radios: Communication on the Periphery of a Society, p. 133-139., 2018, In: Mediální studia / Media Studies, 2018/1
 • Börtönrádiók a reszocializáció szolgálatában. In: Gosztonyi Gergely - Révész T. Mihály (szerk.): Jogtörténeti Parerga II., p. 83-89., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018
 • Horvát-Szlavónország helyzete a kiegyezések után, p. 7-12., 2016, In: Jogtörténeti Szemle 2014/3.
 • Croatia-Slavonia’s situation after the reconciliations, p. 129-135., 2016, In: Cahiers poitevins d’Histoire du droit - Septième Cahiers, Tome 7
 • A Hármaskönyv és a jobbágyi jogok, p. 34-37., 2016, In: Jogtörténeti Szemle 2015/1.
 • Die Lage des Königreichs Kroatien und Slawonien nach den Ausgleichen, In: Máthé Gábor – Mezey Barna (szerk.): Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 249-263.
 • Snapshots of the path to Hungary's First Media Act, p. 3-9., 2015, In: Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History, 2015/70
 • Alternative Media in the European media legislation, p. 191-222., 2015, In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Iuridica, Tomus LIV Annus 2013
 • Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának vetületei, p. 262., 2014, ELTE Eötvös Kiadó
 • The teaching of legal history at Eötvös Loránd University in Budapest (1635-2013), p. 945-953., 2014, In: Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 63:(5-6)
 • Az alternatív média a(z) európai médiaszabályozásban, p.133-152., 2013, In: In Medias Res, 2013/1 
 • A megsüvegelendő 450 év – Az ELTE Egyetemi Könyvtár története, p. 59-60., 2013, In: Jogtörténeti Szemle, 2012/3. 
 • Képek az első magyar médiatörvény megszületéséhez vezető útról. In: Máthé Gábor - Révész T. Mihály - Gosztonyi Gergely (szerk.): Jogtörténeti Parerga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013, p. 117-124.
 • Propaganda és hatalomkoncentráció Bibó István műveiben. In: Tolle Lege, (3:1), 2013
 • Az országgyűlés (társszerző, Bódiné Beliznai Kinga). In: Képes György (szerk.): A hatalommegosztás államszervezete, 1848–1949. Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet a polgári korban. ELTE Eötvös Kiadó, 2013, p. 91-117. 
 • Szabadságjogok. In: Képes György (szerk.): A hatalommegosztás államszervezete, 1848–1949. Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet a polgári korban. ELTE Eötvös Kiadó, 2013, p. 217-232.
 • The media pillar, p. 203-217., 2012, In: Corruption Risks in Hungary 2011: National Integrity System Country Study, Transparency International, Berlin
 • A média pillér, p. 210-223., 2012, In: Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011: Nemzeti Intergritás Tanulmány, Transparency International Magyarország, Budapest 
 • Nemzetközi jogtörténész konferencia a Zágrábi Egyetemen (2011. november 3-5.) (társszerző, Rigó Kinga), p. 71-73., 2012, In: Jogtörténeti Szemle 2012/1.
 • A közösségi médiaszolgáltatók a hatályos magyar jogi szabályozásban, p. 37-48., 2011, In: Médiakutató 2011. tél 
 • Színes képek egy 375 éves univerzitás történetéből (recenzió), p. 61-63., 2011, In: Jogtörténeti Szemle 2011/1. 
 • YOU MÁJT WIN 2 – Tanszéki tanulmányi verseny, p. 89-90., 2011, In: Jogtörténeti Szemle 2011/1. 
 • A (média)szabadság kis körei, p. 169-175., 2011, In: Mezey Barna (szerk.): A szimbólumok üzenete, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
 • Néhány tanulmány Pest megye múltjából (recenzió), p. 76-78., 2011, In: Jogtörténeti Szemle 2010/4.
 • Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és a közösségi média újfajta magyar szabályozása, p. 7-9., 2011, In: Civil Fórum XII. évfolyam 1. szám
 • A magyar civilek és az önkormányzatok (recenzió), p. 67-69., 2011, In: Jogtörténeti Szemle 2010/3.
 • A rendszerváltás húsz éve: Állam, jog, társadalom (társszerkesztő, Nagypál Szabolcs), p. 1-100., 2010, In: Jogtörténeti Szemle 2010/2.
 • Gondolatok az alternatív nyilvánosság rendszerváltás utáni gyakorlatához, p. 80-83., 2010, In: Jogtörténeti Szemle 2010/2.
 • A rendszerváltás húsz éve - Állam, jog, társadalom (előszó) (társszerző, Nagypál Szabolcs), p. 1-2., 2010, In: Jogtörténeti Szemle 2010/2.
 • A társadalmi vita (hűlt) helye a törvényalkotás folyamatában, p. 119-134., 2010, In: Jogi tanulmányok. Ünnepi Konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
 • A közösségi médiára vonatkozó szabályozás az új magyar médiatörvény-tervezetekben, p. 108-125., 2010, In: Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére, Gondolat Kiadó, Budapest
 • A Jogtörténeti Szemle 1986-2009-ben megjelent számainak összesített tartalomjegyzéke (társszerkesztő, Mezey Barna, Élesztős László), p. 1-165., 2010, In: Jogtörténeti Szemle Különszám 2010
 • Tököly Száva, az első szerb jogászdoktor, p. 57-59., 2010, In: Jogtörténeti Szemle 2010/1.
 • A rendszerváltás húsz éve: Politika, szabadság, jog, társadalom (társszerző, Nagypál Szabolcs), p. 187-192., 2010, In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XLVI
 • Vásár, szőlő, bor – ahogy a jogtörténészek látják, p. 47-49., 2010, In: Jogtörténeti Szemle 2009/3.
 • Past, Present and Future of the Hungarian Community Radio Movement, p. 297-308., 2009, In: Howley, Kevin (ed.): Understanding community media, SAGE Publications Ltd. 
 • Városi alkotmányosság az újkori Magyarországon - Völgyesi Levente doktori értekezésének vitája (szemle), p. 64-66., 2008, In: Jogtörténeti Szemle 2008/3. 
 • Kisközösségi rádiók Magyarországon, p. 1-96, 2008, In: Civil Rádió Füzetek I., Civil Rádiózásért Alapítvány
 • Autonómia korrektívumokkal - A fővárosi törvényhatósági bizottság törvényi szabályozása 1920-1930 között - Schweitzer Gábor doktori értekezésének vitája (szemle), p. 76-77., 2008, In: Jogtörténeti Szemle 2008/1. 
 • Demokratikus alapjogaink – Autonómiák Magyarországon (recenzió), p. 83-84., 2008, In: Jogtörténeti Szemle 2007/4. 
 • Bor, jog, filozófia, p. 87-88., 2008, In: Jogtörténeti Szemle 2007/4. 
 • Kisközösségi rádiók Magyarországon, p. 43-69., 2007, In: Médiakutató 2007. ősz
 • Európában most az élen - Kisközösségi rádiók Magyarországon, p. 4-9., 2007, In: Antenna Magazin 2007. ősz
 • Kisközösségi rádiók Magyarországon: az első 3 év (társzerző, Benedek Gergő, Hargitai Henrik), p. 123-144., 2007, In: Civil Szemle IV. évfolyam 3-4. szám
 • Túlélőkészlet közösségi rádiósoknak (recenzió), p. 153-158., 2007, In: Civil Szemle IV. évfolyam 2. szám
 • Autonómiák Magyarországon 1848-2000 (recenzió), p. 276-280., 2007, In: Múltunk 2007/1. 
 • A média mostohagyermekei (társszerző, Hargitai Henrik), p. 21., In: Népszabadság, 2007. május 15. 
 • A közösségi médiában megvalósítható interkulturális szervezési és kommunikációs modellek (társszerző és társszerkesztő, Flechtker, B.; Isphording, A.; Galiana, S.) p. 18-53., 2007, In: Interkulturális Média Képzés Európában, Civil Rádiózásért Alapítvány, Budapest
 • The history of community broadcasting in Hungary, 2006, In: Relating Radio. Communities. Aesthetics. Access. Golo Föllmer & Sven Thiermann (eds.), Spector Books, Leipzig. 
 • Models for intercultural organisation and communication in community media (társszerző és társszerkesztő, Flechtker, Beate, Isphording, Angela, Galiana, Sally) p. 17-47., 2006, In: Intercultural Media Training in Europe, Kopaed Verlags GmbH, München
 • A dán média – kis ország, nagy konszenzus, p. 195-202., 2004, In: Médiapolitika: Médiafüzetek 2004/1.
 • A közszolgálati médiafelügyelet Európában és Magyarországon, p. 3-25., 2003, In: JEL-KÉP 2003/4.
 • Kisközösségi rádiózás - Ahol a hallgató hallható, p. 243-250., 2003, In: Magyarország Médiakönyve 2003 I.
 • Outlines of the Hungarian Media Legislation, In: Comparative Analysis of the media legal frameworks in the region to the EU standards, 2002, South-East European Network of Associations of Private Broadcasters
 • Outlines of the Hungarian Media Legislation, In: Comparative Analysis of the media legal frameworks in the region to the EU standards, 2001, South-East European Network of Associations of Private Broadcasters

FONTOSABB KONFERENCIÁK (ELŐADÓKÉNT, FELKÉRT VITAINDÍTÓKÉNT VAGY PANELISTAKÉNT)

 • A közösségi média jogi szabályozásának múltja és jövőbeli problémái, Országos Jogi Disputa Verseny, 2019. március 29., Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Was the law able to save the Hungarian media field from political influence after the change of the regime?, National and International Broadcasting in Turbulent Times: Mediating between States and Publics, 2018. december 17., Budapest, Hannah-Arendt-Institute for Totalitarianism Studies and The Leverhulme Trust
 • Prison radios as tools of communication with the inner and outer world, Third International Conference on Communication and Media, 2018. október 18-19., Berkeley-San Francisco, University of Berkeley, California
 • Az 1918. évi Néphatározatok sajtómegjelenése, A monarcia összeomlása és az első köztársasági kísérlet, 2018. november 9., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Börtönrádiók, avagy mindenkinek érdemes-e hangot adni, 2018. szeptember 28., Kutatók Éjszakája, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Prison radios as tools of communication with the inner and outer world, Giving Voice to the ‘Voiceless’? Actors, Policies & Discourses, 2018. június 22., Párizs, Université Paris-Est Créteil and Céditec
 • Communication behind the grids: the experience of the prison radios, 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 2018. május 30., Szeged, ECREA Central and East European Network
 • Horvát-Szlavónország helyzete a kiegyezések után, 150 éves a horvát-magyar kiegyezés, 2018. május 25., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Success to Restriction: the Hungarian media situation, Media Democracy under Pressure, 2018. május 22., Bécs, University of Vienna/Department of Communication and Verband Freier Radios Österreich
 • Börtönrádiók a reszocializáció szolgálatában, In Medias Kör, 2018. május 3., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • A gyermekek védelme az európai és a magyar médiaszabályozásban, Család és családtagok – Jogági tükröződések, 2018. március 21., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • A magyar sajtó és médiajog 170 éve: fejlődések és visszafejlődések, 2017. november 3., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Független újságírás = városi legenda?, szakértői kerekasztal-beszélgetés, 2017. szeptember 6., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • An overview of the Hungarian constitutional history and political changes between 1848 and 1949, 2nd Croatian-Hungarian Summer School, 2017. július 19., Zágráb, University of Zagreb
 • Humanitarian actions and the media: Dos and don’ts, NOHA Spring School on Humanitarian Action, 2015. május 5., Budapest, NOHA Network on Humanitarian Action
 • Aspects of the European legal regulation of community media, 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communications Industries, 2014. november 20-22., Prága, New York University Prague
 • A Hármaskönyv és a jobbágyi jogok, 500 éves a Hármaskönyv. A Hármaskönyv szabályainak továbbélése, 2014. november 5., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és Magyar Nemzeti Levéltár
 • The legal circumstances of the Croatian-Hungarian Compromise, The First Croatian - Hungarian Legal History Colloquium, 2014. október 20., Zágráb, Faculty of Law, University of Zagreb
 • Az alternatív média az "információs szupersztrádán", II. ELTEfeszt, 2014. október 10., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Az alternatív média az "információs szupersztrádán", IV. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem, Jogtudományi Szekció, 2014. július 11., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Toward a European legislation…, Brno '13 Media Diversity for Democracy, 2013. október 4-6., Brno, Community Media Forum Europe - AMARC Central / Eastern Europe
 • Perspektiven auf Community-Radio in Osteuropa, Medientreffpunkt Mitteldeutschland 2013, Perspektiven auf Community-Radio in Osteuropa, 2013. május 7., Leipzig, Media City Leipzig - Radio Corax
 • The Future of Community Radio in Central and East Europe, Public Policies and Media Pluralism. The Future of Community Radio in Central and East Europe, 2012. november 12-13., Budapest, AMARC Europe - Central European University - Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
 • A civil média, Tudásérték a médiában, 2011. december 9., Budapest, ELTE PPK
 • Propaganda és hatalomkoncentráció, Bibó István, az államtudós és államférfi, 2011. november 25-26., Budapest, ELTE ÁJK
 • The teaching of legal history in Hungary (1635–2011), International Scientific Conference marking the Centenary of the Foundation of the Chair of History of Croatian Law and State, 2011. november 3., Zágráb, University of Zagreb
 • A társadalmi vita (hűlt) helye a törvényalkotás folyamatában, Ünnepi konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem megalakulásának 375. évfordulója alkalmából, 2010. április 23., ELTE ÁJK
 • Az alternatív nyilvánosság, A rendszerváltás húsz éve, 2009. november 19., Budapest, ELTE ÁJK
 • Az európai közösségi rádiózás, A szabad frekvencia napja, 2008. október 25., Pécs, Periszkóp Rádió
 • Az európai közösségi rádiózás helyzetének rövid áttekintése, Civil és kisközösségi rádiók a digitális átállás időszakában, 2008. július 8., Budapest, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
 • Hungarian community media in the digital switchover, Access to communication and democratic media infrastructures in the digital environment: The impact of convergence digitalisation on community media policy and practice, 2008. május 13-15., Budapest, Central European University
 • Miért fontos a háromosztatú médiarendszer?, Community media and non-profit content providers, 2007. december 12., Budapest, NAMS szakértői kerekasztal, Országos Rádió és Televízió Testület - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központja
 • Community Radio in Hungary. It has a past. It has a present. Does it have a future? Broadcasting Communities? A Workshop on European Community Broadcasting Policies, 2007. május 16-18., Budapest, Central European University
 • Community Radio in Hungary as a Way for Community Development. Alternative Media and New Public Settings, 2006. Október 13-14., Ljubjana, Peace Institute
 • The history of community broadcasting in Hungary. Relating Radio, Communities. Aesthetics. Access, 2006. Október 4-5., Halle, Martin Luther University Halle-Wittenberg Institute for Media and Communications Studies
 • The Hungarian case, European Community Media Meeting, 2006. Július 9-12., Brussels, Community Media Forum Europe and AMARC
 • Independent Radio in Europe, European Media Literacy Conference IV, Media and Social Intervention, 2005. November 11-12., Berlin, Open Channels For Europe
 • Intercultural Training for non-commercial media in Europe, Inter.Media on Community Media, 2005. Június 1-2., Dublin, Bürgermedienzentrum
 • Outlines of the Hungarian Media Legislation, FRESTA SEE Programme Conference about Media, 2002. Szeptember 20-21., Sarajevo, Danish Embassy - Baltic Media Centre
 • Outlines of the Hungarian Media Legislation, Forum for Dialogue In The Media Field, 2001. December 14-16., Copenhagen, Danish Embassy - Baltic Media Centre

KITÜNTETÉSEK

 • Ezüst Eötvös Emlékérem, ELTE ÁJK, 2012
 • Mestertanár Aranyérem, OTDT, 2015
 • Szenátusi Érdemérem, ELTE, 2017
 • Pro Iurisprudentia Practica, ELTE ÁJK, 2018
 • Mária Terézia Emlékérem, ezüst fokozat, ELTE, 2018