150 éves az 1869. évi IV. törvénycikk

2019.04.05.
150 éves az 1869. évi IV. törvénycikk
"150 éves az 1869. évi IV. törvénycikk" címmel rendezett konferenciát az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara 2019. április 4-én.

Máthé Gábor professor emeritus, a konferencia levezető elnöke bevezetőjében kiemelte, hogy a rendezett államélethez hozzátartozik a bírói joggyakorlat szabályozása is. Mint mondta, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló "1869. évi IV. törvénycikk megfelelt a kor kívánalmainak, olyan alapszintű törvény, amely nélkül nem létezhetne jogállam. Elvi alapot és ma is követendő példát ad."

A jubileumi konferencián "Az 1869. évi IV. törvénycikk hatása a magyar börtönügy profiljára" címmel tartott előadást Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár. A XIX–XX. századi bírói fizetésrendezési törekvésekről adott átfogó képet Bódiné Beliznai Kinga egyetemi docens "Adj a bírónak aranyat, tied az igazság. A bírók anyagi függetlensége" című előadásában. "Amikor nem érvényesült a hatalommegosztás elmélete" címmel Horváth Attila egyetemi magántanár az 1950-es évek ítélkezési gyakorlatának problematikáját taglalta.

A bírói függetlenséget deklaráló törvényre emlékezve az érdeklődők további előadásokat hallgathattak meg Majláth György országbíróról és kúriai elnökről, a kiegyezést követő egységes törvénykezési rendszer kialakításáról, a hatásköri összeütközések XIX. századi elbírálásáról, a Közigazgatási Bíróság XX. századi történetéről, az 1869. évi törvény hatásáról a mai bírói karra, valamint a bíróságok megkülönböztető jegyeiről a magyar közjogban.