Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére 2023/2024

2023.08.29.
Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére 2023/2024
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába és a tudományos kutatómunkába, ezáltal is felkészíthetve őket hivatásuk színvonalas művelésére, illetve az egyetemi oktatói-kutatói pályára. Demonstrátori megbízást az a Magyar Jogtörténet és Római Jog II. kollokviumokat eredményesen abszolvált hallgató kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás és a tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga a pályázati kiírást megelőző két szemeszterben legalább jó rendű. A demonstrátor aktívan részt vesz a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör munkájában és szervezésében.

A benyújtás határideje: 2023. szeptember 11-ig (hétfő) folyamatosan
A benyújtás módja: kinyomtatott formában az ELTE ÁJK dékánjának címezve a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken a tanszék vezetőjénél

A pályázat részét képezik az alábbiak:

  1. a honlapunkról letölthető demonstrátori pályázati űrlap,
  2. a hallgató önéletrajza,
  3. a hallgató motivációs levele (érdeklődési terület stb.),
  4. a hallgató szakmai elképzeléseinek leírása (kutatási témák stb.),
  5. a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékhez köthető esetleges korábbi kapcsolat leírása (részvétel a Tudományos Diákkör ülésein, a YOU MÁJT WIN tanulmányi versenyeken, publikációs pályázatokon perbeszédmondó versenyeken stb.),
  6. egy tanszéki oktató támogató ajánlása,
  7. a pályázat beadását megelőző összes szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló leckekönyv fénymásolata vagy NEPTUN-ból nyomtatott teljesítményigazolása,
  8. nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i),
  9. korábbi demonstrátorok esetén a demonstrátorként elvégzett szakmai munka rövid bemutatása (kutatási terv, publikációk stb.)

2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás demonstrátorok megbízásról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon