OTDT ülés

2024.04.18.
OTDT ülés
2024. április 9-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magnájában tartotta ülését az Országos Tudományos Diákköri Tanács, melyen sor került a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásának és mellékleteinek, valamint szekciófelhívásoknak elfogadására.

A Tanács jóváhagyta az OTDT 2023. évi beszámolóját. Ez alkalommal adták át a szakbizottságok elnökségeinek (köztük az Állam- és Jogtudományi Bizottság tisztségviselőinek), valamint a következő országos konferencia szekciószervezőinek megbízólevelét. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, tanszékünk professor emeritusa, Mezey Barna az ülésen összefoglalta az ellenőrzése mellett működő szakbizottságok tisztújításaival, illetve az ügyvezetések létrehozásával kapcsolatos információkat. Az Állam-és Jogtudományi Bizottság elnöke ismét Balogh Judit lett, alelnöki teendőinek ellátására továbbra is tanszékünk habilitált egyetemi docense, Gosztonyi Gergely kapott megbízást.