Könyvbemutató a Kúrián

2020.02.12.
Könyvbemutató a Kúrián
2020. február 10-én tartotta évnyitó teljes ülését a Kúria. A tanácskozáson került sor "A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk megalkotásának 150. évfordulója" című kötet bemutatására.

A Kúria 2019. április 24-i ünnepi konferenciájának előadásait is tartalmazó könyvet Döme Attila kúriai bíró, a Polgári Kollégium mb. tanácselnöke méltatta. Kiemelte, hogy a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztását, valamint a bírói függetlenséget deklaráló törvényre emlékező kötet, nem pusztán a konferencián elhangzott előadások bővített és szerkesztett írásos gyűjteménye, hanem a szerzők esetenként a 150. évfordulóhoz szorosan kötődő új témákat is feldolgoztak.

Az ünnepi kötetben olvasható Máthé Gábor "A bírói hatalom gyakorlásáról - az 1869. évi IV. törvény megalkotása", Bódiné Beliznai Kinga "A bírói felelősség szabályozása a kiegyezést követő években", Béli Gábor (PTE ÁJK) a "Bírói hatalom az 1869. évi IV. törvénycikk megszületése előtt", továbbá Barna Attila (SZE ÁJK) "Messzeható gyökeres reform - a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény vitája az országgyűlésben (1869)" című tanulmánya. A kötetben helyet kapott még Marosi Ildikó alkotmánybíró, Patyi András kúriai tanácselnök, Osztovits András kúriai bíró, Koltay András rektor (NKE), valamint Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesének írása.