A rendszerváltás harminc éve

2019.09.05.
A rendszerváltás harminc éve
Harminc éve, 1989 júniusában kezdődtek meg hazánkban az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai, amelyek eredményeképpen 1990-ben szabad parlamenti választásokra került sor.

A '89-es események óta eltelt idő lehetőséget kínál számunkra, hogy megvizsgáljuk, sikeres volt-e a rendszerváltás hazánkban, illetve az akkori események, folyamatok hogyan befolyásolták az azóta eltelt harminc év jogalkotási és politikai történéseit. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 2019. október 9-én tudományos konferenciát szervez a rendszerváltás 30. évfordulójának tiszteletére. A konferenciát Bódiné Beliznai Kinga és Gosztonyi Gergely szervezik.

A konferencia Facebook eseménye

A teljes program

08:40–09:00 Regisztráció
09.00-09.10 Dékáni köszöntő - DR. SONNEVEND PÁL egyetemi tanár, dékán (ELTE ÁJK)

Délelőtti szekció levezető elnök - DR. MEZEY BARNA egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

09.10-09.20 Levezető elnöki köszöntő
09.20-10.10 Az alkotmányosság újrateremtése Magyarországon – remények, eredmények és következmények - DR. TÖLGYESSY PÉTER tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
10.15-10.30 A sajtó privatizációja a rendszerváltozás időszakában - DR. HORVÁTH ATTILA egyetemi tanár (NKE ÁKK)
10.35-10.50 Az országos népszavazás metamorfózisai 1989-2019: tévutak és kiútlehetőségek - DR. KOMÁROMI LÁSZLÓ egyetemi docens, dékánhelyettes (PPKE JÁK)

10.50-11.00 Kávészünet

11.00-11.15 Az első két semmisségi törvény, és ami utána következett... - DR. ZINNER TIBOR tudományos tanácsadó (Milton Friedman Egyetem MZSTI)
11.20-11.35 A magyar állampolgárság szabályozása az elmúlt 30 évben, különös tekintettel a 2010. évi változásokra - DR. KÉPESSY IMRE tanársegéd (ELTE ÁJK)

11.40-11.55 A rendszerváltás, mint politikai kompromisszum? - DR. PAPP LÁSZLÓ adjunktus (DE ÁJK)
12.00-12.15 A rendszerváltás a sajtómegjelenések tükrében - DR. GOSZTONYI GERGELY adjunktus (ELTE ÁJK)

12.15-13.30 Ebédszünet

Délutáni szekció levezető elnök - DR. MÁTHÉ GÁBOR professor emeritus (NKE ÁKK)

13.30-13.40 Levezető elnöki köszöntő
13.45-14.00 „Jog vita nélkül” – A közjegyzőség szerepének változása a rendszerváltást követően - DR. LOSONCZI ESZTER adatvédelmi tisztviselő (MOKK, ELTE ÁJK)
14.05-14.20 Egyetemi autonómia szabályai 1989-2019 - DR. RIGÓ KINGA doktorjelölt (ELTE ÁJK)
14.25-14.40 Rendszerváltás és nemzetiségi jogok – változások és tanulságok a magyarországi németség helyzete tükrében - DR. FREY DÓRA tudományos munkatárs (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem)

14.40-14.55 Kávészünet

14.55-15.10 Antiszemita mítoszok (újra)megjelenése a rendszerváltás után - KISS MÁTÉ doktorandusz (ELTE TáTK)
15.15-15.30 A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény keletkezési körülményei és gyakorlati alkalmazhatósága - DR. VÖLGYESI LEVENTE habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)

15:30–16:00 Hozzászólások és zárás