150 éves a horvát-magyar kiegyezés

2018.05.09.
150 éves a horvát-magyar kiegyezés
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtörténeti Albizottsága és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténet, Római Jogi és Egyházjogi Szakosztálya szervezésében minden érdeklődőt szeretettel várunk a 150 éves a horvát-magyar kiegyezés című konferenciára.

A konferencia időpontja és helyszíne:

2018. május 25. 10:00
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanácsterem

A konferencia programja:

10:00 Ünnepélyes megnyitó, a konferenciát megnyitja: Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
10:20 A horvát kérdés a magyar polgári nemzet megteremtésének kontextusában - Erdődy Gábor egyetemi tanár (ELTE BTK)
10:40 Horvátország, mint Magyarország társországa a Szentkorona joghatósága alatt - Horváth Attila tanszékvezető egyetemi tanár (NKE ÁKK)
11:00 A horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter a magyar kormányban - Heka László egyetemi docens (SZTE ÁJK)
11:20 Horvát-Szlavónország helyzete a kiegyezések után - Gosztonyi Gergely adjunktus (ELTE ÁJK)
11:40 Szünet
12:00 Adalékok a 19. századi horvát büntetésvégrehajtás megalapozásához - Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
12:20 Kiegyezés a monarchiában – Kiegyenlítés a vármegyékben – A magyar vármegyei közigazgatás átalakítása a dualizmusban - Barna Attila tanszékvezető egyetemi docens (SZE DF ÁJK)
12:40 Saját ügyek a kiegyezésben: a horvát és a magyar magánjog érintkezési pontjai - Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK)
13:00 Belső autonómiák a dualista Monarchiában - Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK)