Oktatók

Oktatók

A tanszék oktatói

A tanszék oktatóinak fogadóórái a 2018/2019-es tanév II. félévében

  • Bódiné Beliznai Kinga egyetemi docens: kedd 10.00-12.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Gosztonyi Gergely adjunktus: csütörtök 10.00-12.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Képes György adjunktus: csütörtök 10.00-12.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Képessy Imre tanársegéd: kedd 12.00-14.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár: kedd 16.00-18.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Völgyesi Levente habil. egyetemi docens: csütörtök 10.00-12.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Horváth Attila egyetemi magántanár: csütörtök 10.00-12.00 óra, előzetes egyeztetést követően
  • Máthé Gábor professor emeritus: előzetes egyeztetést követően
  • Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár: kedd 14.00-15.00, előzetes egyeztetést követően
A tanszék az évfolyam- és záródolgozat előfeltételéül határozza meg az évfolyam- és záródolgozati konzultációra való NEPTUN-jelentkezést. Kérjük, a fogadóórán való megjelenés előtt elektronikusan időpontot egyeztetni szíveskedjenek.