Sikerrel zajlott le Rigó Kinga kutatóhelyi vitája

2019.06.24.
Sikerrel zajlott le Rigó Kinga kutatóhelyi vitája
Újabb PhD értekezés van készülőben a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken.

"A magyar felsőoktatási jog története" című dolgozat mind történeti jogi szempontból, mind pedig intézménytörténeti szempontból szervesen kapcsolódik a tanszék kutatási témáihoz. A kutatóhelyi vita sikerrel zajlott le 2019. június 19-én, a vita résztvevőitől a szerző, Rigó Kinga megkapta a szükséges támogatást a fokozatszerzési eljárás megindításához. A vitán számos, a jelöltet támogató, a szakmai tartalmat segítő gondolat elhangzott, azok beépítésével az értekezés akár már a következő tanévben a fokozatszerzési eljárás utolsó fázisba léphet. A dolgozat témavezetője Mezey Barna.