Puporka Lajos Gergely PhD védése

2022.01.06.
Puporka Lajos Gergely PhD védése
A sikeres munkahelyi vita után Puporka Lajos Gergely doktorandusz 2022. január 6-án sikerrel védte meg nyilvános vitában - a Microsoft Teams program biztosította keretek között - "Közösségi televíziózás a magyarországi média színtéren" című PhD-értekezését (témavezetője Gosztonyi Gergely egyetemi adjunktus volt).

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program által felkért bíráló bizottság az eredményes (cum laude) védés nyomán javaslatot tett a Egyetemi Doktori Tanácsnak a tudományos fokozat odaítélésére. A bizottság elnöke György Péter egyetemi tanár (ELTE BTK) volt, tagjai pedig Polyák Gábor habilitált egyetemi docens (ELTE BTK), Szőke Gergely László egyetemi adjunktus (PTE ÁJK), Velics Gabriella egyetemi docens (ELTE PPK) és Hammer Ferenc habilitált egyetemi docens (ELTE BTK). Hivatalos bírálókként közreműködött Hargitai Henrik egyetemi adjunktus (ELTE BTK) és Urbán Ágnes egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem).