Kelemen Roland PhD védése

2022.03.01.
Kelemen Roland PhD védése
A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 2022. február 22-én nyilvános vita keretei között Kelemen Roland egyetemi tanársegéd sikerrel védte meg "Kivételes hatalom elméleti és történeti rendszere, valamint gyakorlati megvalósulása az 1914 és 1922 közötti sajtószabályozás és sajtórendészet tükrében" című doktori értekezését (témavezetők: Kukorelli István egyetemi tanár és Révész T. Mihály egyetemi tanár).

A disszertáció bírálói Farkas Ádám tudományos munkatárs (NKE HHK) és Gosztonyi Gergely egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) voltak.