Demonstrátor és perbeszédversenyes hallgatóink a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj nyertesei között

2019.07.09.
Demonstrátor és perbeszédversenyes hallgatóink a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj nyertesei között
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban (korábban Köztársasági Ösztöndíj) azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban azok az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik az előző két szemeszterben együttesen legalább 4,51-es ösztöndíjindexet értek el, és pályázatukat oktató támogatja.

A 2019/2020-as tanévre az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara összesen hét Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozására tehetett javaslatot, és ebbe a hét főbe hat jogász- és egy politológus hallgató került. A hat joghallgató közül ketten, Kárász Marcell István és Gera Anna tanszékünk demonstrátorai, míg Mező Médea Emese a Monroe E. Price nemzetközi médiajogi perbeszédmondó versenyen volt az ELTE 2018/2019-es csapatának tagja.

Az ösztöndíj elnyeréséhez minden hallgatónak gratulálunk!