Bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút

2019.02.11.
Bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút
"Az emlékezés erejével..." címet viselő bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút győri tanácskozására került sor 2019. február 7-én az Országos Bírósági Hivatal, a Győri Ítélőtábla és az Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának szervezésében.

„Azon munkálkodom, hogy a győri jogászképzésben a több évszázadra visszanyúló jogakadémiai hagyományok, Deák Ferenc öröksége, a Deák-i értékek tovább éljenek, és a hagyományokhoz hűen erős, és színvonalas jogi képzés legyen Győrben” – hangsúlyozta megnyitójában dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja. Rámutatott, hogy az 1776-ban alapított Győri Királyi Jogakadémia az Észak-Dunántúl egyik szellemi bölcsője volt. „Valljuk, hogy karunk küldetése csak a régió jogász hivatásrendjeivel, különösen az igazságszolgáltatás letéteményeseivel, bíróságokkal, ügyészségekkel, ügyvédi és közjegyzői kamarákkal összefogva vezethet eredményre. Köszönettel és elismeréssel mondhatom, hogy kiváló az együttműködésünk ezekkel a hivatásrendekkel” – hangsúlyozta a győri jogi kar dékánja.

A konferencia nyitóelőadását "A polgári peres eljárás kodifikációjának első fejezete – Az oktrojált normától a kodifikációig" tanszékünk vezetője, Mezey Barna tartotta. A polgári perrendtartásról szóló 1868. évi LIV. tc. alapelveit és rendszerét Barna Attila egyetemi docens tekintette át, Menyhárd Attila, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja pedig a bíró szerepéről beszélt az igazságszolgáltatásban.