Beszámoló a 18. német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumról

2018.07.16.
Beszámoló a 18. német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumról
Nagy sikerrel zárult az Augsburgi Egyetem Büntetőjogi Tanszékének és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közös szervezésében megvalósuló 18. német-magyar büntetőjog-történeti csereszeminárium, amelynek idén Augsburg városa adott otthont. A hallgatói konferenciát Tordai-Lejkó Gábor, Magyarország főkonzula nyitotta meg, majd Matthias Rossi, az Augbsburgi Egyetem jogi karának dékánja köszöntötte a résztvetőket. Ezt követően Arnd Koch és Mezey Barna professzor urak üdvözölték a hallgatókat.

A másfél napos esemény alatt tanszékünk három doktorandusza (Losonczi Eszter, Mireisz Tímea és Rigó Kinga) tartotta meg előadását, míg az Augsburgi Egyetem részéről tíz, magyar részről hat hallgató (Kárász Marcell, Lehoczky Kristóf, Szabó András, Sziládi Péter, Vántus Boglárka és Vuncs Rajmund) ismertette kutatási eredményeit. A Festvortrag ebben az évben Arnd Koch részéről hangzott el, aki az esküdtbíráskodás németországi történetét ismertette.

Előadásaik témái a következők voltak:

dr. Losonczi Eszter: Die Rechte der Gefängnisinsassen in Ungarn gem. der Hausordnung von 1870
dr. Mireisz Tímea: Die Trennung des strafrechtlichen und des zivilrechtlichen Schadensersatzes in der ungarischen Rechtsgeschichte
dr. Rigó Kinga: Ein Vergissmeinnicht in der ungarischen Rechtsgeschichte – der erste Hochschulsatzungsentwurf von József Eötvös
Kárász Marcell: Das Sanktionensystem des Csemegi-Kodex
Lehocky Kristóf: Die Arbeitshäuser in Ungarn – der Weg zum Strafcharakter
Szabó András: Alternative Sanktionen in dem ungarischen Strafsystem – eine wirkliche Alternative?
Sziládi Péter: Die Arbeitsstrafen in Ungarn – eine Errungenschaft der Aufklärung?
Vántus Boglárka: Das Sanktionensystem des Strafgesetz-entwurfes von 1843
Vuncs Rajmund: Die Freiheitsstrafe in den Städten von Ungarn

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Koch professzornak a meghívásért, valamint neki és kollégáinak, Rebecca Heiß-nak és Daniel Rickernek  a kiváló szervezésért; doktoranduszainknak és hallgatóinknak az izgalmas előadásokért!


A csereszeminárium az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalát emelő programjának támogatásával valósult meg.

Beszámoló a 18. német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumról

Beszámoló a 18. német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumról

0

/

0

0

/

0