Bemutatták „A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban” című kötetet

2017.05.17.
Bemutatták „A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban” című kötetet
A kiadványok az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által meghirdetett Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat segítségével, a Debreceni Ítélőtábla, illetve a Debreceni Törvényszék és a Berettyóújfalui Járásbíróság gondozásában készültek. A könyvbemutatót 2017. május 15-én tartották a Berettyóújfalui Járásbíróságon.

A könyvbemutatót dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke és dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke nyitotta meg. A „Naplójegyzetek – dr. Réczei Sándor ítélőtáblai bíró naplója” című kötetet dr. Handó Tünde, az OBH elnöke méltatta. A kiadvány lapjain 1919 áprilisától 1920 márciusáig követhetjük végig Debrecen történetét. Az írás különlegessége, hogy az egykori Debreceni Királyi Ítélőtábla bírája nem csak a város és a polgárok helyzetét mutatja be, hanem az ítélőtábla szerepét, a bíróság működését, a bírák munkáját is ábrázolja. A napló egyben egy korrajz arról, hogy bíróként hogyan élte meg a történelem viharait a mindennapokban.
 
Dr. Réczei Sándor így ír művében: „Elhatározásom irányító gondolata az volt, hogy a megszállás hatalmi nyomása alatt szükségképpen lefojtott gondolatszabadság és sajtónyilvánosság fogyatékát lehetőleg pótolni tudjam. Nagyobbára fél értesültségek és gyarló szubjektivitások, amiket papírra vetettem, de hiszen én a benne élő s érző egyén, a történéseknek csak azokat a mozzanatait érzékelhettem és preparálhattam lelki világomban, amelyek bennem s általam rögzítődtek meg. Lehetnek ez észlelések és reprodukálások hiányosak is, egyoldalúak is (aminthogy valóban azok!) ám az események és gondolatok ilyetén megrögzítésén át minden esetre keresztülszűrődik a kor képének és gondolat- s érzésvilágának az a perspektívája, amelyből az utókor higgadt történésze objektív anyagot meríthet.”

„A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban” című kötetet Bódiné dr. Beliznai Kinga, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa és Korompainé Mocsnik Marianna etnográfus, a Bihari Múzeum vezetője mutatta be.

Az OBH a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat kiírásával támogatja a bíróságok történetiségével és hagyományőrzésével kapcsolatos tevékenységét. A névadó Ráth György saját korának egyik legműveltebb jogásza, bíró, aki sokat tett a hazai képzőművészet és iparművészet támogatásáért.