A bírói függetlenség intézményes garanciái

2022.10.22.
A bírói függetlenség intézményes garanciái
A Kúria kiemelt figyelmet fordít a bírói függetlenség és az igazságszolgáltatás függetlensége elemeinek, tradícióinak, illetve kihívásainak feltárására. 2022 áprilisában önálló kutatás indult e témakörben a Kúria Werbőczy Kutatóintézetének közreműködésével.

"Az igazságszolgáltatás függetlenségének komplex, történeti, társadalomtudományi, jogösszehasonlító vizsgálata" című kutatás célja egyfelől annak igazolása, hogy a bírói függetlenség iránti igény már a korai századokban is megjelent a magyar igazságszolgáltatásban, másfelől annak a több évszázados jogszabályi háttérnek a feltárása, amely elvezet az Alaptörvényben rögzített rendelkezésekhez. Ennek egyik pillére "A bírói függetlenség intézményes garanciái" című részkutatás, amelynek eddigi eredményeit 2022. október 11-én ismertették a kutatás résztvevői. Bódiné Beliznai Kinga tanszékvezető egyetemi docens a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. bírói függetlenséget deklaráló rendelkezéseit mutatta be (az előadás az alábbi linken megnézhető).