A tanszék volt professzorai

Timon Ákos

Timon Ákos

Timon Ákos (Eger, 1850. aug. 27. – Bp., 1925. ápr. 7.): jogász, egyetemi tanár. Hazai és külföldi jogi tanulmányok után 1877 – 89 között a győri jogak.-n tanár (egyházjog, jogtörténet). Közben bp.-i egy.-i magántanár (1878-ban egyetemes európai jogtörténet, 1886-ban egyházjog). 1891 – 1925 között a bp.-i egy.-en a m. alkotmány- és jogtörténet tanára. Mint jogtörténész a történeti jogi iskolához tartozott, a „nemzeti”-nek hitt, valójában lényegében feudális és félfeudális intézmények kutatója és védelmezője, aki úgyszólván teljesen figyelmen kívül hagyta az újabb kutatások eredményeit. Sokat vitázott a párbajkérdésben Kováts Gyulával. – F. m. A germán ősalkotmány (Bp., 1881); A városi kegyuraság Magyarországon (Bp., 1889); A párbér Magyarországon (Bp., 1902); Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok fejlődésére (Bp., 1916; németül: Schiller Bódog fordításában, 1 -2. kiad. Berlin, 1904 – 1909); A Szent korona és a koronázás jelentősége (Bp., 1907). – Irod. Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története (Bp., 1936).

Forrás:
Életrajzi lexikon

Publikációs lista

 1. A Szent Korona elmélete Bp., 2000. Osiris 70 p.
 2. Az alkotmány- és jogtörténet tanítása Magyarországon Bp., 1904. Jogállam, Frankiln ny. 15 p.
 3. Die Entwicklung und Bedeutung des öffentlichen Begriffe der Heilihen Krone in der ungarischen Verfassung Weimar, 1910. Böhlaus Nachfolg. 309-338. p In: Heinrich Brunner zum 70. Geburtstag von Schülern und Verehrern dargebrachten Festschrift
 4. A germán ősalkotmány. Bevezető tanulmány az európai alkotmány történethez, Bp., 1881. Eggenberger biz., Franklin ny 98 p.
 5. A magyar alkotmány és jogtörténet – előadásai után jegyezte Török M. az 1895-1896. tanévben Bp., 1896. ny. n. 624 p.
 6. A magyar alkotmány és jogtörténet – előadásai után jegyezte Török M. az 1895-1896. tanévben Bp., 1899. (jav. kiad.) Politzer, Blau ny. 92 p.
 7. Magyar alkotmány- és jogtörténet Bp., 1902. Politzer, Révai-Salamon ny. 676 p.
 8. Magyar alkotmány- és jogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére
  2. bőv. kiad. Bp., 1903. Hornyánszky ny. 724 p.
 9. Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére 3. bőv. kiad. Bp., 1906. Hornyánszky ny. 769 p.
 10. Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére 4. bőv. kiad. Bp., 1910. Hornyánszky ny. 807 p.
 11. Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére 5. bőv. kiad. Bp., 1917. Hornyánszky ny. 823 p.
 12. Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére 6. bőv. kiad. Bp., 1919. Grill 842 p.
 13. A magyar polgári törvénykönyv megalkotásának feladata, Bp., 1914. Pesti könyvny. 5 p.
 14. Még néhány szó az alkotmány- és jogtörténet tanításáról, Bp., 1905. Jogállam kiadóhivatala, Franklin ny. 30 p. különlenyomat a Jogállamból
 15. A párbér a katolikus egyházjogban (Jogtörténeti tanulmány), Bp., 1882. különlenyomat a Magyar Igazságügyből
 16. A párbér jogi természete. Válaszul Kováts Gyula bírálatára, Bp., 1885. Eggenberger, Pesti ny. 32. p
 17. A párbér Magyarországon, jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint, Bp., 1885. Pallas ny. 103 p.
 18. A párbér Magyarországon, jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint
  2. bőv. kiad. Bp., 1908. Pallas ny. 140 p.
 19. Pázmány Péter a jog és igazság védelmében, Bp., 1920. Egyetemi ny. 41 p.
 20. A protestánsok viszonya a párbérhez az 1790/91. évi törvényhozásig (Jogtörténeti tanulmány) Bp., 1884. Pesti könyvny. 32 p. különlenyomat a Magyar igazságügyből
 21. Das städtische Patronat in Ungarn, Rechtshistorische Studie Leipzig – Bp., 1889. Köhler-Pallas 95 p.
 22. A szent korona elmélete és a koronázás Bp., 1916. Hornyánszky ny. 37 p.
 23. A szent korona elmélete és a koronázás 2. bőv. kiad. Bp., 1920. Stephaneum ny. 42 p.
 24. A szent korona és a koronázás közjogi jelentősége, Bp., 1907. Pesti Hírlap 14 p.
 25. Die Theorie der heiligen ungarischen Krone und die Krönung Breslau, 1917. Schlesische Buchdruch 17 p.
 26. Ungarische Verfassung und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung des wesentlichen Staaten (ford.: Felix Schiller)
  Berlin, 1904. Putthammer-Mülbrecht 789 p.
 27. Ungarische Verfassung und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung des wesentlichen Staaten (ford.: Felix Schiller)
  2. vermehrte Aufl. Berlin, 1909. Putthammer-Mülbrecht 835 p.
 28. A városi kegyuraság Magyarországon (Jogtörténeti tanulmány), Bp., 1889. Pallas, Atheneum ny. 154 p.
 29. Zárszó a párbér vitához, Bp., 1886. Pallas 57 p.