A Tanszék története

A Tanszék története

Jogtörténeti tankönyvek és szöveggyűjtemények a karon

Jogtörténeti tankönyvek és szöveggyűjtemények a karon
 • A magyar jogtörténet forrásai. Szerk.: Mezey B. Budapest, 2003.
 • Általános jogtörténet II. (A jogállamiság útvesztései.) Szerk.: Horváth P. Budapest, 1993.
 • Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth P. Budapest, 1991.
 • Bónis Gy – Sarlós M.: Egyetemes jogtörténet. Budapest., 1956.
 • Bónis Gy. – Degré A. – Holub J. – Sarlós M.: Állam- és jogtörténet. Budapest 1952., 
 • Brósz R. – Pólay E.: Római jog. Budapest, 1974. 
 • Brósz R. – Pólay E. – Földi A. – Hamza G.: A római jog története és instituciói: Budapest, 1996.
 • Csizmadia A. – Kovács K. – Asztalos L.: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1972.
 • Csizmadia A. – Kovács K. – Maday P.: Magyar állam- és jogtörténet I. Budapest, 1968.
 • Csizmadia A. – Maday P. – Buzás J.: Magyar állam- és jogtörténet II. Budapest, 1967.
 • Eckhart F. – Bónis Gy. – Degré A.: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1951. 
 • Eckhart F. – Bónis Gy.: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1956., Egyetemes állam- és jogtörténet I-II. Szerk.: Horváth P. Budapest, 1967.
 • Eckhart F. – Degré A.: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1953.
 • Eckhart F.: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, 1946.
 • Eckhart F.: Magyar alkotmánytörténeti előadások. Budapest, [én.] 
 • Eckhart F: Magyar alkotmány-és jogtörténet. Sajtó alá rendezte: Mezey B. Budapest, 2000.
 • Egyetemes állam- és jogtörténet I-II. Szerk.: Horváth P. Budapest, 1984.
 • Egyetemes állam- és jogtörténet. I. Szerk.: Rácz L. Budapest, 1998.
 • Egyetemes állam- és jogtörténet. II. Szerk.: Rácz L. Budapest, 2002.
 • Hajnik I: Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténelembe. Pest, 1869. 21.
 • Hajnik I.: Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétõl a franczia forradalomig. Középkor. Budapest, 1896.
 • Hajnik I.: Magyar alkotmány- és jogtörténelem Pest, 1872.
 • Hajnik I: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Pest, 1872.
 • Henfner J.: Római magánjog. Pest, 1855-1856.
 • Herczegh M: Magyar jogtörténet kapcsolatosan az európai jogtörténettel. Budapest, 1902.
 • Hoffmann P.: A római jog történelem és Institutioi. Pest, 1860, 1871. 
 • Illés J.: Bevezetés a magyar jog történetébe. Budapest, 1910.
 • Király J.: Magyar alkotmány és jogtörténet különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre. Budapest, 1908. 
 • Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey B. Budapest, 2002. 
 • Magyar jogtörténet. Szerk.: Mezey B. Budapest, 2003.
 • Marton G.: A római magánjog elemeinek tankönyve. Isntituciók. Budapest, 1937.
 • Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Budapest, 2003.
 • Sarlós M. – Bónis Gy. – Degré A.: Egyetemes állam- és jogtörténet. Budapest, 1953.
 • Székely Gy. – Csizmadia A. – Sarlós M.: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 1961. 
 • Szentmiklósi M.: A római jog institutioi. Budapest, 1929.
 • Szibenliszt M.: Institutiones iuris privati Romani. Pestini, 1829.
 • Timon Á.: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Budapest, 1902. [6. kiadás 1923.]
 • Vécsey T.: A római jog institutioi jogtörténeti bevezetéssel a forrásokba. Budapest, 1907.
 • Wenzel G: Egyetemes európai jogtörténet Buda, 1870.
 • Wenzel G.: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Pest, 1872.