A tanszék volt professzorai

Király János

Király János

Király János (Kőszeg, 1858. márc. 17. – Bp., 1929. júl. 31.): jogász, egyetemi tanár. Jogi tanulmányok után ügyvéd és Pozsony város ügyésze, 1888–1896 között hadbíró. 1896-tól 1928-ig a bp.-i egy. jogi karának rk., ill. 1902-től ny. r. tanára (egyetemes és hazai jogtörténet) volt. – M. A Pozsony nagy-dunai vára- és révjog története (Pozsony, 1890, németül is); Pozsony város joga a középkorban (Bp., 1894); Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel az európai viszonyokra (Bp., 1908).

Forrás:
Életrajzi lexikon

Publikációs lista

 1. Adalékok a magyar és az európai tudományos élet kölcsönhatásához.
  Jogtörténeti részletek Bp., 1905. Franklin 17 p. különlenyomat a Jogtudományi Közlöny 1905. évfolyamából
 2. Beszéd, melylyel a budapesti kir. m. tud.-egyetemen az 1905-1906. iskolai évet megnyitotta Bp., 1905. Egyetemi ny. 32 p.
 3. Geschichte des Donau-Mauth und Urfahr-rechtes der königlichen Freistadt Pressburg Pressburg, 1890. 252 p.
 4. Magyar alkotmány- és jogtörténet. Különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre 1. kötet Bp., 1908. Grill, Hungária ny. 727 p.
 5. Pozsony város joga a középkorban, Bp., 1894. Magyar tudományos akadémia 464 p.
 6. A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története, Pozsony, 1890. dortleff 177 p.
 7. Egy ál-legenda magyar alkotmány- és jogtörténetei vonatkozásai kultúr és irodalomtörténeti kapcsolatokkal Bp., 1929. Grill 225 p.
 8. Az Árpádkorszakbeli magyar trónutódlás kérdése Bp., 1929. Grill 374 p.
 9. Fejezetek Szt. István törvényhozása köréből Bp., 1928. Grill 177 p.
 10. A király-koronázás eredete, egyházi kifejlődése és ordóbeli kialakulása, Bp., 1918. Stephaneum ny. 36 p.