Oktatók

BELIZNAI Kinga Ph.D.

BELIZNAI Kinga Ph.D.

Telefon: 411-6518
E-mail: beliznai.kinga@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

TANULMÁNYOK

 • 1997–2000 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgató egyéni képzés keretében
 • 1984–1989 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Diploma summa cum laude fokozattal (Szakdolgozat: Az Erdélyi Fejedelemség büntetőjoga)
 • 1980–1984 Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely

MUNKAHELY

 • 1989- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
  Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  Egyetemi docens (2019- )
 • 1991-1992 Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
  Joggyakornok
 • 1992-1994 Studio Italia Olasz Nyelviskola
  Olasz nyelvtanítás (általános és jogi szaknyelv kezdőtől haladóig)
 • 1995-2000 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Oktatási Intézete, Győr (Széchenyi István Főiskola)
 • 1995-2005 Rybeck Research AB (Stockholm / Budapest)
  Kutatásfejlesztési projektek koordinálása
 • 1998-2012 Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) Vezérigazgatóság
  külkapcsolati menedzser - kapcsolattartás szakmai szervezetekkel
 • 2000-2008 Complex Kiadó (KJK-Kerszöv) Kft.
  topic map projektvezető, szerkesztő
 • 2001-2007 MagyarCom Services Kft. / Deutsche Telekom
  tanácsadó (szponzorálás, HR, rendezvényszervezés)
 • 2012-2018 Kúria
  Bíróságtörténeti projektek
 • 2014- HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
  A Kúriai Döntések és az Ítélőtáblai Határozatok borítójának tervezője; a borítóoldal rövid tudományos közleményeinek szerzője
 • 2021- A Kúria főtanácsadója

EGYETEMI OKTATÁS (SAJÁT ÉS OKTATOTT KURZUSOK)

 • Magyar alkotmánytörténet (előadás és szeminárium) 
 • Magyar jogtörténet (előadás és szeminárium) 
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet (kurzusfelelős, előadás) 
 • Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet (előadás)
 • A magyar büntetőjogi kodifikáció története (differenciált alternatív kurzus, kurzusfelelős, előadás) 
 • Hagyományok és szimbólumok a jogtörténetben (fakultatív saját kurzus, előadás) 
 • Német–magyar büntetőjog-történeti szeminárium német nyelven (együttműködő partnerek: Universität Augsburg, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Risiko- und Präventionsstrafrecht sowie Juristische Zeitgeschichte / Mittelalterliches Kriminalmuseum, Rothenburg ob der Tauber)
  Hallgatói referátumok tartalmi, szakmai és német nyelvi lektorálása, a hallgatók felkészítése a szóbeli előadás megtartására
 • Horvát–magyar jogtörténeti szeminárium angol nyelven (együttműködő partner: University of Zagreb, Faculty of Law)
  Hallgatói referátumok tartalmi, szakmai és angol nyelvi lektorálása, a hallgatók felkészítése a szóbeli előadás megtartására
 • Előadások a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörében

OTDK-DOLGOZATOK TÉMAVEZETÉSE

 • XXXV. OTDK 2021
  Szelicsán-Szajáni Laura: A szükséges tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartása
  Garzsik Réka: A nők jogállása a 18–20. századi Magyarországon
 • XXXIV. OTDK 2019
  Kovács Ákos Tibor: A párbaj története Magyarországon 1867 és 1914 között, különös tekintettel a párbaj társadalmi vonatkozásaira. A Honvédelmi Minisztérium különdíja.
 • XXXIII. OTDK 2017
  Gerencsér Anna: Boszorkányüldözés Magyarországon. A kari fordulóba jutott.
 • XXXII. OTDK 2015
  Szeredi Kristóf: Büntetések és büntetés-végrehajtás az Erdélyi Fejedelemségben. Döntőbe jutott.
 • XXIX. OTDK 2009
  Rubi Zsófia: A Tokaj-hegyaljai borvidék eredetvédelmi szabályozásának fejlődéstörténete. Döntőbe jutott.

TUTORÁLÁS. MAKOVECZ HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 2019

 • Kovács Bence Zsolt (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Állatperek az európai jogtörténetben

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM 2020/2021. TEHETSÉGGEL FEL! ÖSZTÖNDÍJ

 • Témavezető: Kölcsei Viktória: Az erdélyi fejedelmi helytartók és gubernátorok kormányzati szerepe és jogköre

ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

 • Témavezető: Kádár Éva: Péter Gábor és társainak pere (2023/8)
 • Témakiíró az alábbi témakörökben:
  • A családjogi intézmények fejlődése a kezdetektől 1952-ig
  • A magyar igazságszolgáltatási szervezet fejlődése 1723 és 1944 között
  • A Kúria működésének jogszabályi és gyakorlati változásai 1723 és 1944 között
  • Ítélkezési jelképek és szertartások az európai jogi kultúrtörténetben

TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE

 • Bizottsági tag (2020): A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből (Ámán Ildikó, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
 • Szigorlati bizottsági tag (2019): A gyermekekre vonatkozó jogi szabályozás története a 19. századi spanyol jogszokáskutatás tükrében (Matla Gabriella, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
 • Opponens (2017): A clausula rebus sic stantibus jogelv továbbélése, különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre (Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
 • Társkonzulens (2016–2018): A házassági jog szabályozása a Magyar és a Cseh Királyságban (Ingrid Lanczova doktorandusz, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Členovia katedry) 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE

 • 2011 PhD (Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, ÖSZTÖNDÍJAK

 • 1989. augusztus 5–20. Universität Wien, Juridicum
  Geschichte des Presserechts in Österreich im 19. Jahrhundert
 • 1990. június 9–30. Regent’s College, London 
  Comparative Law Studies: Anglo-Saxon and American Law
 • 1990. augusztus 1.–december 31. Deutscher Bundestag, Bonn
  Praktikantin, Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
 • 1991. május 15.–július 31. William Mitchell College of Law, St. Paul, Minnesota, USA
  Summer School: Constitutional Law, First Amendment, Penal Law
 • 1991. augusztus 1–31. University of Lancaster, UK
  History of Criminal Law in England and Scotland
 • 1992. április 1.–augusztus 31. Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
  Codificazione del diritto penale nel 19imo secolo in Italia
 • 1992. október Council of Europe, Strasbourg
  Stagiaire (Directorate of Legal Affairs)
 • 1993. június 1.–augusztus 31. Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 
  Codificazione del diritto penale nel 19imo secolo in Italia (Codice Leopoldino, 1786)
 • 1994. július 1.–augusztus 15. Università degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza 
  Codificazione del diritto penale nel 19imo secolo in Italia (Progetto di legge di Zanardelli)
 • 1994. augusztus 20.–szeptember 30. Karl-Franzens-Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät
  Institut für Österreichische Rechtsgeschichte und Europäische Rechtsentwicklung 
  Rechtsgeschichtliche Symbole und Rituale des Mittelalters
 • 1994. december Universität Hamburg, Seminar für Strafrecht und Kriminologie
 • 1995. április Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence
  Études post universitaires et formation professionnelle en France
 • 1995. május Deutsch-österreichisch-niederländisch-ungarische Rechtshistorische Konferenz, Universität Göttingen
  Entwurf des ersten ungarischen Strafgesetzbuches von 1795 (Vortrag)
 • 1995. június 15.–július 31. Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 
  Codificazione del diritto penale nel 19imo secolo in Italia
 • 1995. december Universität Hamburg, Seminar für Strafrecht und Kriminologie 
  Strafrechtliche Verantwortlichkeit im ungarischen Strafrecht im 18. und 19. Jahrhundert
 • 1996. október Universität Heidelberg, Institut für deutsche Rechtsgeschichte
  Strafrechtssymbole im Mittelalter

HIVATALOS SZAKÉRTŐI MUNKA

 • 1997 A Department of Justice, Crimes against Humanity and War Crimes Section (Canada) felkérésére szakértői vélemény készítése a „The Minister of Citizenship and Immigration v. Csizsik-Csatáry” ügyben az 1920 és 1945 közötti magyar jogrendszerről és jogalkotásról
 • 2005 A Legfőbb Ügyészség felkérésére a Markó utcai igazságügyi épület ítélkezési jelképeinek értelmezése, szakértői anyag összeállítása
 • 2021 A Kúria felkérésére szakértői vélemény készítése a Kúria alapításának évéről

TUDOMÁNYOS (KONFERENCIA-) ELŐADÁSOK

2021
2021. január 27.    Az Országbírói Értekezlet 160. évfordulója, Konferencia-beszélgetés dr. Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével, Kúria

2020
2020. szeptember    Gerichtsdolmetscher in Ungarn, 100 Jahre des Österreichischen Verbands der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, Az ÖVGD és a Juridicum felkért előadója. (A járványhelyzetre tekintettel a szervező ÖVGD és a Juridicum 2021 őszére halasztotta a konferenciát).
2020. április        Legal position of women in Hungary, Models and experiences of intellectual transfer in the period of (proto)modernization. Legislative frame of changes in the legal position of women in the Croatian surroundings: Austria and Hungary (Project: European Origins of Modern Croatia: Transfer of Ideas in Political and Cultural Fields in the 18th and 19th Centuries), Croatian Institute of History (Zagreb), A University of Zagreb, Faculty of Law felkért előadója. (A járványhelyzetre tekintettel a szervező intézet és a jogtudományi kar 2021 őszére halasztotta a konferenciát).
2020. március 2.    Az angol parlament furcsaságai (meghívott előadó; tudománynépszerűsítés), Fazekas+ Fesztivál, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2020. január 9.    Wlassics Gyula a Közigazgatási Bíróság élén (meghívott előadó), Közigazgatási bírók szakmai napja, Kúria / Országos Bírósági Hivatal

2019
2019. november 29.    „Szegény a koldus, ha király is neve.” Koldulás és bírói gyakorlata a Kbtk. tükrében (meghívott előadó), 140 éves a kihágási büntetőtörvénykönyv, NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
2019. november 26.    A bírói felelősség szabályozása a kiegyezést követő években (meghívott előadó), Bírói hatalom és közigazgatás Magyarországon a dualizmus idején, MNL Országos Levéltára
2019. november 21.    „A sérthetetlen palást oltalma alatt.” Bíró a tárgyalóteremben (meghívott előadó), Consilium Peritorum Localis, Kecskeméti Törvényszék
2019. november 13.    A bírói fegyelmi felelősség Ausztriában és Magyarországon a XIX. század második felében, IX. Szegedi Jogtörténeti Napok, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottsága / Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék
2019. november 8.    A jogszolgáltatás története Hajdúszoboszlón. Könyvbemutató (meghívott előadó), Debreceni Törvényszék / Hajdúszoboszlói Járásbíróság
2019. október 11.    Mérleg, pálca, talár. Jelképek az igazságszolgáltatásban (meghívott előadó), Újpesti Közművelődési Kör
2019. szeptember 25.    Materielle Unabhängigkeit und Besoldung der Richter in Ungarn, Mittel- und osteuropäische rechtshistorische Konferenz Wien 2019 / Central and Eastern European Legal History Conference Vienna 2019, Universität Wien, Juridicum
2019. szeptember 6.    A bírói tekintély szimbóluma: a bírói talár (meghívott előadó), Részletek az ítélkezési tevékenység történetéből, különös tekintettel a Békés megyei vonatkozásokra, Gyulai Törvényszék
2019. július 16.    The Gown. Insignia of the Judicial Authority, Development and Progress of the Civil Law’s Institutions, University of Zagreb, Faculty of Law
2019. július 8.        Bíró és műgyűjtő. Ráth György élete és munkássága (meghívott előadó), „Az emlékezés erejével…” Bíróságtörténeti konferencia, Fővárosi Ítélőtábla
2019. április 24.    Az 1869. évi IV. törvénycikk megalkotásáról és jelentőségéről (meghívott előadó, kerekasztal-résztvevő), A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. megalkotásának 150. évfordulója, Kúria / Magyar Országgyűlés
2019. április 4.    „Adj a bírónak aranyat, tied az igazság!” A bírók anyagi függetlensége (meghívott előadó), 150 éves az 1869. évi IV. tc., Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2018
2018. december 5.    Az igazságügyi szervezet és az ügyvitel változásai 1918-ban, Centenaria 1918. A hosszú 19. század vége, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
2018. október 8.    65 éves a BH. A Bírósági Határozatok szerepe az országos ítélkezés irányításában (meghívott előadó), 65 éves a Bírósági Határozatok, Kúria
2018. szeptember 14.    A jogszolgáltatás története Hajdúböszörményben. Könyvbemutató (meghívott előadó), A totális diktatúra kiépítése a Hajdúságban, Debreceni Törvényszék / Hajdúböszörményi Járásbíróság
2018. szeptember 10.    Erinnerungen aus der Geschichte des Stenographenbüros des ungarischen Parlaments, 70th Conference of ICHRPI (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions), ICHRPI / Universität Wien, Juridicum
2018. február 16.    „Többet ésszel, mint kézzel.” O’sváth Pál, a sárréti csendbiztos (meghívott előadó), 100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell? XVIII. Magyar Közbiztonság-történeti Szimpózium, Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság / ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

2017
2017. november 3.    Az ági öröklés múltja és jelene, Tradicionális jog – modern jogalkotás. ELTE ÁJK Jubileumi Konferenciák, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
2017. szeptember 4.    Materielle Unabhängigkeit der Richter in Ungarn zwischen den zwei Weltkriegen (meghívott előadó), Nation/State/Diversity in the Danube Region, 1918–1948
Summer Academy, ELTE – Universität Tübingen – Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2017. július 14.    Sind Richter bestechlich? Materielle Unabhängigkeit der Richter in Ungarn (1870–1920), 17. Deutsch-Ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Seminar der Universität Augsburg, der ELTE Eötvös-Loránd-Universität und des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber, ELTE Savaria Universitätszentrum (Szombathely)
2017. június 1.    Megvesztegethetők-e a bírák? A bírák anyagi függetlenségének szabályozása (1870–1920), Scire Leges Per Historiam – A polgári társadalmi jogrend alapjainak lerakása Magyarországon, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
2017. május 16.    A bírói felelősség szabályozása a XIX–XX. században. Bírók a fegyelmi bíróság előtt (meghívott előadó), Komplex kompetenciafejlesztő vezetői tréning, Országos Bírósági Hivatal
2017. május 15.    A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Könyvbemutató (meghívott előadó), Debreceni Törvényszék / Berettyóújfalui Járásbíróság
2017. március 28.    A bírói függetlenség szabályozásának alakulása Magyarországon a XIX–XX. században (meghívott előadó), Komplex kompetenciafejlesztő vezetői tréning, Országos Bírósági Hivatal

2016
2016. december 15.    120 éves az Igazságügyi Palota (meghívott előadó), Bíróságtörténeti konferencia, Országos Bírósági Hivatal
2016. december 8.    Ítélkezési jelképek (meghívott előadó), Consilium Peritorum, Országos Bírósági Hivatal
2016. november 16.    Koronázási jelvények, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör 
2016. október 26.    Talárviselet a magyar bíróságokon (meghívott előadó), Országos Bírósági Hivatal 
2016. október 5.    „Az igazság új otthona” (meghívott előadó), 120 éves az Igazságügyi Palota. Konferencia és könyvbemutató, Kúria / Néprajzi Múzeum
2016. október 5.    Bírói arcélek ’56 (meghívott előadó), Emlékezés és emlékeztetés II., Kúria / Nemzeti Emlékezet Bizottság
2016. szeptember 16.    Bíróságtörténeti kutatások a Kúrián (meghívott előadó), Országos Bírósági Hivatal 
2016. szeptember 12.    Talár vagy díszmagyar? (meghívott előadó), Országos Bírósági Hivatal / Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
2016. augusztus 22.    A főispáni beiktatás díszes külsőségei, VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs), Pécsi Tudományegyetem / Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
2016. február 23.    Az ági öröklés intézményének szabályozása a XIX–XX. században, ELTE ÁJK Joghallgatók Önképző Szervezete 
2016. január 18.    Csemegi Károly, a jogtudós (meghívott előadó), Kúria, évnyitó teljes ülés 

2015
2015. november 19.    Balogh Jenő életútja, Válság és reformok a büntetőjogban. Balogh Jenő és a magyar büntetőjog megújítása a 19–20. század fordulóján, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
2015. október 13.    Jogszolgáltatás Debrecenben. Könyvbemutató (meghívott előadó), Debreceni Törvényszék 
2015. október 7.    Tőry Gusztáv – Kodifikátor és kúriai elnök (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (ötödik szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára
2015. október 7.    Osvald István, a Kúria „derűs” elnöke (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (ötödik szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára
2015. április 8.    Az angol parlament furcsaságai, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör 
2015. március 25.    „Modern fej és hihetetlenül nagy, korszerű tudás”. Oberschall Adolf életútja (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (negyedik szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára
2015. március 25.    Günther Antal, a „szürke ember”? (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (negyedik szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára

2014
2014. december 14.    A tárgyalások szimbolikája, az ítélkezés jelképei (meghívott előadó), Rubicon Mesterkurzus 
2014. november 5.    A bírói függetlenség alapvetése a Hármaskönyvben, 500 éves a Hármaskönyv, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar / MNL Országos Levéltára
2014. október 8.    150 éve született Juhász Andor (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (harmadik szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára
2014. október 3.    Talár vagy díszmagyar? – Adalékok a bírói uniformis történetéhez, Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia (Szekszárd)
2014. február 20.    „Mindnyájunk feladata a jogszolgáltatás”. Perczel Béla és Szabó Miklós kúriai elnökök (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (második szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára

2013
2013. október 18.    A felsőbíráskodás története, a Kúria szervezeti változásai, Kúria, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium látogatása 
2013. október 16.    Ítélkezési jelképek, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör 
2013. szeptember 27.    Az Igazságügyi Palotától a Néprajzi Múzeumig , Kutatók Éjszakája, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
2013. június 27.    „Római fő Justitia székében”. Székhelyi (ifj.) Majláth György pályája (meghívott előadó), Életutak – pályaképek. Kúriai elnökök Magyarországon (első szakmai tanácskozás), Kúria / MNL Országos Levéltára

2012
2012. március 24.    Ítélkezési jelképek (meghívott előadó), Bács-Kiskun-megyei Főügyészség (Kecskemét) 

2011
2011. március 16.    „A fajdkakas polgári házasságban él”, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör 

2005–1995
2005. december    Egyházpolitikai törvényhozás Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján (meghívott előadó), Rubicon Mesterkurzus 
2003. május 8–10.    „Social Dialogue: a key factor for success in restructing of European telecommunications companies”, ETNO – EIAB – UNI Europa Telecom konferencia (Larnaca) 
Involved in the Working Group dealing with „Social Dialogue in the context of re-skilling and retraining”, presentation on this topic 
2001. május 5–8.    Topic Map Workshop. Structure and significant rules of the Hungarian Labour Code, Topic Map lecturer. Improving research facilities of legal information online 
Wolters Kluwer Norstedts Juridik (Göteborg) 
2000. október 24.    Angestellten im Öffentlichen Dienst. Regelungen des ungarischen Arbeitsrechts (Topic-Map-Modell), Wolters Kluwer Deutschland (Neuwied) 
2000. augusztus 3–6.    Topic Map Workshop. Employer – employee relationship in the Hungarian Labour Law, Topic Map lecturer. Improving research facilities of legal information online, Wolters Kluwer Norstedts Juridik (Stockholm) 
1999. május        Horváth Boldizsár és a bírákra vonatkozó jogalkotás, Horváth Boldizsár emlékezete konferencia, Vas Megyei Levéltár (Szombathely) 
1995. május        Entwurf des ersten ungarischen Strafgesetzbuches von 1795, Deutsch-österreichisch-niederländisch-ungarische Rechtshistorische Konferenz, Universität Göttingen

KONFERENCIASZERVEZÉS

2019. október 3.        A rendszerváltás 30 éve, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
2014. november 5.    500 éves a Hármaskönyv, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar és a MNL Országos Levéltára közös konferenciája, A szervezőbizottság titkára 
2003. szeptember     „Living Diversity” konferencia és kerekasztal-beszélgetés főszervezője (Magyar Telekom Nyrt.)
1996 és 1997            Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nyári Egyetem szervezője

EGYÉB EGYETEMI MEGBÍZATÁS

 • 1999–  A nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának lebonyolításáért felelős oktató 
 • 1997–1999, 2003–2005, 2010–2012, 2013–2015 A Kari Tanács tagja
 • 1996 és 1997 Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nyári Egyetem szervezője és előadója 
 • 1993 Angol nyelvű jogászképzés szervezése és jogtörténeti előadások tartása angol nyelven, tananyagok írása (History of the Hungarian Law in the 19th Century; Textbook of the Sources of Hungarian Legal History) 
 • 1992–1993 Kari TEMPUS-koordinátor 

NEMZETKÖZI TESTÜLETI TAGSÁG

 • 2019– The European Society for the History of Law
 • 2018– International Comission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI)

EGYÉB MEGBÍZATÁS

 • 2017–2018 A „Kúria Látogatóközpont” projekt vezető jogtörténész szakértője
 • 2016–2017 Az Országos Bírósági Hivatal által felállított Talár Bizottság tagja
 • 2012–2018 A Kúria Elnöki Tanácsadó Testületének tagja

TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 • 2019– Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport közreműködő tagja
 • 2018– A Jogtörténeti Szemle szerkesztője
 • 2014– A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagja
 • 2012– A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja 

EGYÉB TANULMÁNYOK, TANFOLYAMOK

 • 2003. november 7–8. Kundenbeziehungstraining (Demmler & Partner GmbH) Stärkung der Expertenposition durch Kundenorientierung und bewußte Kommunikation
 • 2002. május 15–17. Projektmanagement Training (Next Level Consulting GmbH) 
 • 2001 Prince2 Project Management Training (PinkRoccade Educational Services, Nederland) 
 • 1993 Introduction to Radio Journalism (American Journalism Center / University of Maryland, Budapest) 

ELISMERÉS

 • 2016 ELTE Rektori Kiválósági Különdíj 
 • 2006 „Mehr-Werte schaffen”. Diversity Award / Preis für Chancengleichheit 2006 (Deutsche Telekom Group) Az I. helyezett csapat tagja
 • 2005 Ezüst Eötvös Emlékérem (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)
 • 2004 „Living Diversity”. Diversity Award / Preis für Chancengleichheit 2004 (Deutsche Telekom Group) A II. helyezett csapat tagja

NYELVTUDÁS

 • Angol (középfok), német (középfok), francia (középfok), olasz (középfok), orosz (alapfok), latin (alapfok)