Jogtörténeti Bibliográfiák

Jogtörténeti Bibliográfiák

Jogtörténeti Bibliográfiák

Szerkeszti: Mezey Barna

A Jogtörténeti Bibliográfiák számai teljes egészükben letölthetők honlapunkról (.pdf formátumban) az adott szám mögött található feliratra kattintva. Ha gondja van a .pdf file-ok olvasásával, töltse le az ingyenes Adobe Olvasót.

 1. Pál Lajos: Állam- és jogtörténeti tárgyú tanulmányok a magyar jogi folyóiratokban 1945-1979, Budapest, 1981. 26 o. (pdf)
 2. Király Miklós: A Rákóczi szabadságharcra vonatkozó közlemények három történettudományi folyóiratban, Budapest, 1982. 10 o. (pdf)
 3. Illés Krisztina - Pomogyi László: A “Századok” című folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája (1867-1981), Budapest, 1982. 56 o. (pdf)
 4. Pandula Attila: Múzeumi évkönyvek állam- és jogtörténeti bibliográfiája (1945-1981), Budapest, 1982. 35 o. (pdf)
 5. Pomogyi László: A magyarországi cigányság történetének válogatott bibliográfiája, Budapest, 1983. 16 o. (pdf)
 6. Antall György András: A Levéltári Híradó, Levéltári Szemle és a Levéltári Közlemények állam és jogtörténeti tárgyú cikkei és tanulmányai, Budapest, 1983. 18 o. (pdf)
 7. Horváth Béla: A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó források a Századok című folyóiratban, Budapest, 1983. 19 o. (pdf)
 8. Ökrös Edit: A tudományegyetemek jogtörténeti kutatóinak és oktatóinak publikációs tevékenysége az egyetemi és kari kiadványok tükrében (1945-1983), Budapest, 1983. 40 o. (pdf)
 9. Földi András - Szájer József: A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945-1984 (szerk.: Hamza Gábor) Budapest, 1984. 86 o. (pdf)
 10. Szabó Mária: A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Történelmi Szemle (1912-1930) jogtörténeti bibliográfiája, Budapest, 1984. 61 o. (pdf)
 11. Horváth Attila: A Magyar Jogászegyleti Értekezések bibliográfiája (1881-1943), Budapest, 1984. 44 o. (pdf)
 12. Földi András - Szájer József - Fekete Orsolya: A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945-1985, Budapest, 1986. 101 o. (pdf)
 13. Stauber Péter: Bónis György jogtörténeti munkássága, Budapest, 2001. 20 o. (pdf)
 14. Tala Péterné - Davidovics Krisztina: Degré Alajos jogtörténeti munkássága, Budapest, 2001. 15 o. (pdf)
 15. Mezey Barna - Tala Péterné-Tálas József: Eckhart Ferenc jogtörténeti munkássága, Budapest, 2001. 27 o. (pdf)
 16. Losonczi Eszter: Balogh Jenő (1864-1953) szakirodalmi munkássága, Budapest, 2015, 32 o. (pdf)
 17. Bathó Gábor - Losonczi Eszter: A magyar jogtörténet válogatott bibliográfiája (1560-1860), Budapest, 2016, 144 o. (pdf)