XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció

2020.09.12.
XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció
Felhívás a 2020/2021. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatában való részvételre

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 1-3.
A rendezvény várható időpontja: 2020. november 4. (szerda)

A járványügyi helyzettől függően az időpont és a lebonyolítás módja (online konferencia) változhat.

I. A részvétel feltételei

A kari tudományos diákköri konferencián, majd sikeres szereplés esetén a XXXV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében: http://otdk.hu/media/uploads/35_2szamumelleklet.pdf)

A tavaszi veszélyhelyzetre tekintettel ezen a konferencián azok a hallgatók is részt vehetnek, akik a 2019/2020-as tanév második félévében szereztek abszolutóriumot!

II. A jelentkezés és a részvétel menete

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatába a majttdk@icloud.com címre küldött e-mailben lehet jelentkezni 2020. szeptember 29. 23:59-ig. 

Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség!

Az e-mailben az alábbi adatokat kell megadni:

 • Szerző neve
 • Szak
 • Tagozat
 • Eddigi aktív félévek száma
 • Szerző e-mail címe
 • Melyik TDK keretein belül kíván indulni a kari TDK konferencián?
 • A kari TDK konferenciára nevezni szándékozott pályamunka címe
 • A témavezető neve
 • A témavezető beosztása
 • Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK szabályzat 28. §-a alapján később mint szakdolgozat elfogadtatni?

A pályamunkát és a rezümét 2020. október 31. 23:59-ig kell elküldeni .pdf formában a majttdk@icloud.com címre.

III. A pályamunka és a rezümé formai és tartalmi feltételei

A kari TDK konferencián olyan pályamunkával és rezümével lehet csak részt venni, amely megfelel XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának: 

http://otdk.hu/media/uploads/35allamszekcio.pdf
http://otdk.hu/media/uploads/35allam1melleklet.pdf
http://otdk.hu/media/uploads/35allam2melleklet.pdf

A dolgozatot és a rezümét a kari konferencián való részvételhez a szerző nevének feltüntetésével kell elküldeni a majttdk@icloud.com címre. A kari konferenciáról továbbjutók a szekciófelhívásoknak megfelelően név nélküli, jeligével ellátott dolgozatot és rezümét kell, hogy feltöltsenek az OTDT online rendszerébe.

IV. A bírálat rendje

A pályamunkákat és a versenyzők nyilvános védésen nyújtott teljesítményét minden Tagozatban három oktatóból álló zsűri bírálja el. A zsűri legalább egy tagja minősített oktató. Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat témavezetője. A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, a hallgatói opponensek általi véleményezésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. Nem lehet opponens a pályamunka szerzője. A tagozatban nevezett összes dolgozat bemutatását és vitáját követően a bíráló bizottság zárt ülésen dönt a diákköri dolgozatok és előadások értékeléséről, megállapítja a helyezéseket, és dönt az OTDK-ra nevezés lehetőségéről. Az értékelést úgy kell elvégezni, hogy a bemutatott dolgozatok rangsora egyértelmű legyen. A nyilvános védés során a zsűri az előadás és az érvelés színvonalát egyaránt értékeli. A bíráló bizottság 100 pontos bírálati rendszer keretében a diákköri dolgozat tartalmi és formai jellemzőit 60%-os, az előadás, illetve a vitában elhangzó érvelés minőségét 40%-os arányban veszi figyelembe.

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának felhívása alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40 dolgozatot nevezhet a XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába. Erre tekintettel tényleges indulási jog két módon szerezhető: 

 • az egyes tagozatokból közvetlenül (ez várhatóan kb. 30 hely lesz a korábbi tapasztalatok alapján) 
 • vagy központi kvóta alapján, amelyet azok a szerzők kaphatnak, akik nem szereztek közvetlenül indulási jogot a tagozatukban, de a zsűri OTDK-n való indulásra alkalmasnak minősítette a pályamunkájukat (ez várhatóan kb. 10 hely lesz a korábbi tapasztalatok alapján). 

V. Egyebek

A jelen Felhívásban nem részletezett kérdésekben a 2008. szeptember 23-án elfogadott kari Tudományos Diákköri Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

További információért forduljanak Tőkey Balázshoz, a kari TDT titkárhoz: tokeybalazs@ajk.elte.hu