Megjelent az új Magyar Alkotmánytörténet tankönyv

2020.12.15.
Megjelent az új Magyar Alkotmánytörténet tankönyv
Tanszéki kollektívánk munkájának eredményeként jelent meg az Osiris Kiadónál Mezey Barna és Gosztonyi Gergely szerkesztésében az új Magyar Alkotmánytörténet tankönyv, amelynek korábbi változata 1996-ban látott utoljára napvilágot. A tankönyv szakmai lektora Bódiné Beliznai Kinga volt. A kötet szerzői: Bódiné Beliznai Kinga, Föglein Gizella, Gosztonyi Gergely, Horváth Attila, Képes György, Képessy Imre, Máthé Gábor, Mezey Barna, Révész T. Mihály, Stipta István és Völgyesi Levente. A név- és tárgymutatót összeállította Megyeri-Pálffi Zoltán. A szerkesztők munkatársa Heil Kristóf Mihály volt.

A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megismertetése – fogalmaznak a kötet szerkesztői –, az alkotmányos alapfogalmak tisztázása, a magyar állam történetéhez kötődő, a historikus korszakokra jellemző államszervezeti modellek megvilágítása, az államszervezési megfontolások és alapelvek tárgyalása, s mindenekelőtt a történeti alkotmány értelmezése. Könyvünk további célja, hogy szisztematikus, áttekintő ismereteket szerezzenek a hallgatók és az olvasók az ezeresztendős magyar alkotmányról, hogy világos képet kapjanak a magyar alkotmánytörténet során kiépült vagy kiépíteni tervezett állammodellekről. Könyvünkben igyekszünk kiemelni az államélet történetének sajátosan magyar fejlődési motívumait, és ezzel egyidejűleg hangsúlyozni az európai hatások magyar államfejlődésre gyakorolt befolyását.

A Magyar alkotmánytörténet előző kiadása 1996-ban készült el, de a tanszék szerzői munkaközössége most úgy döntött, új tananyagot készít. A magyar alkotmánytörténet tananyaga értelemszerűen az évek múlásával sem módosul alapvetően, de az új kutatások, a jogtörténettudomány és a történettudomány eredményei folyamatosan gazdagítják ismereteinket. Az új Magyar alkotmánytörténet új módszertani megoldásokat is alkalmaz: megjelentek a fejezetösszefoglaló tézisek, az eligazodást segítő kronológia, a tudás ellenőrzésében segédkezet nyújtó kulcsszavak jegyzéke.

A tankönyv tartalomjegyzéke

 

A kötet megrendelhető:

Osiris Kiadó

Antikvarium.hu

Bookline.hu

Libri.hu