Képessy Imre PhD munkahelyi vitája

2023.03.30.
Képessy Imre PhD munkahelyi vitája
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket dr. Képessy Imre „Az 1861. évi országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában” című PhD-értekezésének kutatóhelyi vitájára (témavezető: Prof. Dr. Mezey Barna, egyetemi tanár).

A kutatóhelyi vita felkért hozzászólói Prof. Dr. Stipta István DSc professor emeritus (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék) és Prof. Dr. Révész T. Mihály CSc címzetes egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék).

A kutatóhelyi vita időpontja: 2023. április 24., 14.00
A kutatóhelyi vita helyszíne: ELTE ÁJK A/1. gyakorló

A kutatóhelyi vita személyes jelenléttel folyik, de online hozzáférést is biztosítunk a Microsoft Teams felületén azok számára, akik nem tudnak személyesen részt venni. Kérem, hogy online formában történő részvételi szándékát 2023. április 21. napjáig szíveskedjen jelezni a meheszkrisztina@ajk.elte.hu e-mail címen.

A munkahelyi vita meghívója