Képessy Imre PhD-értekezésének nyilvános vitája

2023.06.06.
Képessy Imre PhD-értekezésének nyilvános vitája

MEGHÍVÓ

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája
tisztelettel meghívja Önt

Dr. Képessy Imre
Az Országbírói Értekezlet története és öröksége
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára


A védés ideje:
2023. június 29. (csütörtök) 14:00 óra

A védés helye:
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt. 12. Kari Tanácsterem

A jelölt témavezetője:
Prof. Dr. Mezey Barna DSc egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

A bíráló bizottság elnöke:
Prof. Dr. Földi András, az MTA levelező tagja, professor emeritus (ELTE ÁJK)

A bíráló bizottság tagjai:
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária PhD tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK)
Dr. Bathó Gábor PhD egyetemi adjunktus (NKE ÁNTK)

A disszertáció hivatalos bírálói:
Prof. Dr. Stipta István DSc professor emeritus (KRE ÁJK)
Prof. Dr. Révész T. Mihály CSc címzetes egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

A disszertáció megtekinthető az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Titkárságán:
1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12. I. em. 103. szoba.

Tézisek