Képessy Imre doktori értekezésének kutatóhelyi vitája

2023.04.27.
Képessy Imre doktori értekezésének kutatóhelyi vitája
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2023. április 24-én került sor Képessy Imre „Az 1861. évi Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában” című doktori értekezésének kutatóhelyi vitájára.

A nagy érdeklődés mellett megtartott szimpóziumot Bódiné Beliznai Kinga tanszékvezető asszony nyitotta meg, akinek a köszöntőjét követően a szerző röviden ismertette értekezése legfontosabb tudományos eredményeit, majd az előzetesen felkért hozzászólok, Stipta István professor emeritus (KRE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék) és Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék) méltatták a disszertációt. Mind ők, mind a megjelent jogtörténészek kivétel nélkül elismerően nyilatkoztak a dolgozat témájának hiánypótló jellegéről és tudományos jelentőségéről, a kutató felkészültségéről, valamint támogatták a PhD-értekezés nyilvános vitára bocsátását.