Jogtörténeti Parerga 2.

2018.05.25.
Jogtörténeti Parerga 2.
Mezey Barna hatvanöt éves lett, öt év telt el a szakmai munkássága előtt tisztelgő első kötet (Jogtörténeti Parerga) megjelentetése óta. Az olvasó így most a második kötetet tarthatja kezében, amelyben kollégái, barátai és tanítványai köszöntik a jeles évforduló okán az Ünnepeltet!

A kötetben megjelent tanulmányok:

 • Antal Tamás - Városi és királyi bíróságok Debrecenben a „tiszta népképviselet” korában
 • Balogh Elemér - Gondolatok a szabadságvesztésről első büntetőjogi operátumaink tükrében
 • Balogh Judit - Nizsalovszky Endre habilitációja a Debreceni Tudományegyetemen (1929)
 • Beke-Martos Judit - Hagyomány – H. Patrick Glenn nyomán
 • Bódiné Beliznai Kinga - Történetek a bírói felelősség köréből
 • Béli Gábor - Eljárás hatalmaskodási ügyekben a nádor törvényszékén az Ars Notaria szerint
 • Blazovich László - Raymundus Parthenopeis
 • Földi András - A mors servorum néhány kérdése a római jogban, különös tekintettel annak büntetőjogi vonatkozásaira
 • Gedeon Magdolna - A bányaregálé szerepe a magyar uralkodók kölcsönügyleteiben
 • Gosztonyi Gergely - Börtönrádiók a reszocializáció szolgálatában
 • Herger Csabáné - A szerzeményi közösség történeti gyökerei a német jogfejlődésben
 • Horváth Attila - "Ebből ered a haza becsülete!"
 • Izsák Lajos - Az 1945. évi nemzetgyűlési választások
 • Karácsony András - Franz Kafka tudósítása a kínzás és az ítélet-végrehajtás egységéről
 • Kelemen Roland - Egy elhúzódó harc margójára – Az ítélkezési nyelv kérdése az 1912. évi közös katonai bűnvádi eljárás kodifikációja során
 • Képes György - A középkori Dán Királyság létrejötte
 • Képessy Imre - A büntetőjog fejlődésének tendenciái a két világháború közötti Csehszlovák Köztársaságban
 • Korsósné Delacasse Krisztina - A csalás törvényi tényállásának és jogi tárgyának változása a magyar büntetőjog történetében
 • Kukorelli István - Az 1994–1998 közötti korszak alkotmányozása
 • Lehotay Veronika - Változások a büntetőjogban a két világháború közötti Magyarországon
 • Lőrincz József - A börtönbiztonság fejlődésvázlata hazánkban a 20. században
 • Máthé Gábor - A bírói hatalom két alapelvi törvénye
 • Megyeri-Pálffi Zoltán - Wágner Gyula törvényszéki fogházai
 • Nagy Janka Teodóra - A 'khodü': egy 19. századi oszét közvéleménybüntetés
 • P. Szabó Béla - A századforduló jelentős osztrák magánjogászának, Leopold Pfaffnak nagyszebeni professzorsága (1861–1868)
 • Papp László - Az Ordo Judiciarius jogorvoslati reformjai
 • Peres Zsuzsanna - Arisztokrata gyámnők és kötelezettségeik a 16–17. századi Magyarországon
 • Révész T. Mihály - Népbíráskodás "az esküdtbíróságnak törvényhozás útján való visszaállításáig"?
 • Stipta István - Ludvigh János, a pénzügyi közigazgatási bíróság második elnöke
 • Szabó István - Decentralizált egységállam – szövetségi állam – államszövetség
 • Újvári Emese - Egy talányos kereset a római jogban: az actio subsidiaria a gyámolt érdekeinek védelmében
 • Valki László - A felsőoktatási törvény módosítása
 • Vékás Lajos - Az osztrák polgári törvénykönyv (Optk.) utóélete a magyar magánjogban
 • Völgyesi Levente - A műemlékvédelmi jog polgári kori története Magyarországon (1841–1949)