Jogtörténész PhD hallgatók seregszemléje az MTA-n

2022.07.05.
Jogtörténész PhD hallgatók seregszemléje az MTA-n
Tudományos seregszemlét tartottak az MTA Jogtörténeti Albizottság és MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport szervezésében és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával 2022. június 17-én a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében.

A Magyar Jogtörténészek PhD Konferenciája lehetőséget biztosított a tudományos eredményei bemutatására minden magyar felsőoktatási intézmény doktori iskolájában jogtörténeti tárgyú doktori képzést folytató, a tudományos fokozatát még meg nem szerzett PhD hallgatónak. A konferencián nyolc egyetem tizenhat doktorandája és doktorandusza vett részt, akik négy szekcióban tartották meg felszólalásaikat. A rendezvényt Mezey Barna, az ELTE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg. A délelőtti első szekció levezető elnöke Szabó István (egyetemi tanár, PPKE JÁK), a második tagozaté pedig Stipta István (egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem) voltak. A délutáni első szekciót Máthé Gábor (professor emeritus, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) vezette, majd a negyedik-, zárórészen Homoki-Nagy Mária (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem) elnökölt.

A konferencia részletes programja elérhető honlapunkon.