Felhívás - 37. OTDK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ - MÁJT

2024.07.01.
Felhívás - 37. OTDK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ - MÁJT

Felhívás a 2020/2021. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatában való részvételre

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 1-3.

A rendezvény tervezett időpontja: 2024. november 6. (szerda)

I. A részvétel feltételei

A kari tudományos diákköri konferencián, majd sikeres szereplés esetén a 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében)

II. A jelentkezés és a részvétel menete

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatába az elte.majt.hu@gmail.com címre küldött e-mailben lehet 2024. szeptember 30. 12:00-ig. Utólagos jelentkezésre lehetőség nincs!

Az e-mailben az alábbi adatokat kell megadni:

 • Szerző neve
 • Szak
 • Tagozat
 • Eddigi aktív félévek száma
 • Szerző e-mail címe
 • Melyik TDK keretein belül kíván indulni a kari TDK Konferencián?
 • A kari TDK Konferenciára nevezni szándékozott pályamunka címe
 • A témvezető neve
 • A témavezető beosztása
 • Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK Szabályzat 28. §-a alapján később szakdolgozatként elfogadtatni?

A pályamunkát és a rezümét 2024. október 31. 23:59-ig elküldeni pdf formátumban az elte.majt.tdk@gmail.com e-mail címre.

III. A pályamunka és a rezümé formai és tartalmi feltételei

A kari TDK konferencián olyan pályamunkával és rezümével lehet csak részt venni, amely megfelel 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának: 

https://otdk.hu//storage/37OTDK/37OTDK_AllamEsJogtudomany_felhivas.pdf
https://otdk.hu//storage/37OTDK/37OTDK_AllamEsJogtudomany_1_sz_melleklet.pdf
https://otdk.hu//storage/37OTDK/37OTDK_AllamEsJogtudomany_2_sz_melleklet.pdf 
https://otdk.hu//storage/37OTDK/37OTDK_AllamEsJogtudomany_3_sz_melleklet.pdf 

A dolgozatot és a rezümét a kari konferencián való részvételhez a szerző nevének feltüntetésével kell elküldeni az adott tagozatért felelős TDK titkár részére. A kari konferenciáról továbbjutók azonban a szekciófelhívásoknak megfelelően név nélküli, jeligével ellátott dolgozatot és rezümét kell, hogy feltöltsenek az OTDT online rendszerébe.

IV. Tagozatok

A kari konferencián ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2023/2024. évi tanévben aktívan működő kari tudományos diákkörök (https://www.ajk.elte.hu/tdk) szervezhetnek az adott tudományterülethez kapcsolódó önálló tagozatot. Önálló tagozat szervezéséhez legalább három pályamunka szükséges, ennek hiányában az adott tagozatnak egy másikhoz kell csatlakoznia, és közösen kell megszervezni a kari TDK konferenciát.

V. A bírálat rendje

A pályamunkákat és a versenyzők nyilvános védésen nyújtott teljesítményét minden Tagozatban három oktatóból álló zsűri bírálja el. A zsűri legalább egy tagja minősített oktató. 
Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat témavezetője. A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, az egyes TDK-k döntése alapján a hallgatói opponensek általi véleményezésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. Nem lehet opponens a pályamunka szerzője. A tagozatban nevezett összes dolgozat bemutatását és vitáját követően a bíráló bizottság zárt ülésen dönt a diákköri dolgozatok és előadások értékeléséről, megállapítja a helyezéseket, és dönt az OTDK-ra nevezés lehetőségéről. Az értékelést úgy kell elvégezni, hogy a bemutatott dolgozatok rangsora egyértelmű legyen. A nyilvános védés során a zsűri az előadás és az érvelés színvonalát egyaránt értékeli. A bíráló bizottság 100 pontos bírálati rendszer keretében a diákköri dolgozat tartalmi és formai jellemzőit 60%-os, az előadás, illetve a vitában elhangzó érvelés minőségét 40%-os arányban veszi figyelembe.

A 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának felhívása alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40 dolgozatot nevezhet a 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába. Erre tekintettel tényleges indulási jog két módon szerezhető:

 • az egyes tagozatokból közvetlenül (ez várhatóan kb. 28 hely lesz a korábbi tapasztalatok alapján) 
 • vagy központi kvóta alapján, amelyet azok a szerzők kaphatnak, akik nem szereztek közvetlenül indulási jogot a tagozatukban, de a zsűri OTDK-n való indulásra alkalmasnak minősítette a pályamunkájukat (ez várhatóan kb. 12 hely lesz a korábbi tapasztalatok alapján).

VI. Egyebek

A jelen Felhívásban nem részletezett kérdésekben a 2008. szeptember 23-án elfogadott kari Tudományos Diákköri Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

További információért keressenek bennünket az elte.majt.tdk@gmail.com e-mail címen.