Elhunyt Horváth Pál

2021.09.12.
Elhunyt Horváth Pál
2021. augusztus 20-án, életnek 93. évében elhunyt Horváth Pál professor emeritus, az Állam- és Jogtudományi Kar egykori tanszékvezető egyetemi tanára.

Jogi tanulmányainak befejezését követően Horváth Pál a Bolgár Elek akadémikus által megalapított Általános jogtörténeti tanszékre került tanársegédként. 1958-ban védte meg kandidátusi értekezését, amely „A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai” címmel 1960-ban az Akadémiai Kiadónál könyv alakban is megjelent. Ebben a ma is becses, sok tekintetben eredeti munkájában már megmutatkozott az összehasonlító jogtörténeti kutató módszer iránti érdeklődése, amelyet későbbi munkásságában is sikeresen alkalmazott.

A kandidátusi fokozat megszerzését követően 1959-ben egyetemi docensi kinevezést kapott, majd 1961-ben átvette – az 1950-es évek közepétől már Egyetemes jogtörténeti tanszék néven ismert – tanszék vezetését a nem sokkal később nyugdíjba vonult Sarlós Mártontól. 1966-ban lett egyetemi tanár. 1968-ban szerezte meg az akadémiai doktori fokozatot „A kelet-közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai” címmel megvédett disszertációjával, amely ugyanabban az évben a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál könyv alakban is megjelent.

Gyászjelentés