Doktori értekezés nyilvános vitája Pécsett

2023.03.04.
Doktori értekezés nyilvános vitája Pécsett
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2023. március 3-án került sor László Balázs „A királyi jog mechanizmusai az Árpád-korban” című doktori értekezésének nyilvános vitájára.

A bizottság elnöke Petrétei József egyetemi tanár (PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék), tagjai Balogh Elemér tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék) és Mezey Barna DSc egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék), az értekezés felkért hivatalos bírálói Balogh Judit habilitált egyetemi docens (DE ÁJK Jogtörténeti Tanszék) és Bódiné Beliznai Kinga tanszékvezető habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) voltak. A jelölt témavezetője Béli Gábor habilitált egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék). László Balázs „summa cum laude” eredménnyel védte meg doktori értekezését. Gratulálunk!