Az Aranybulla a joghistóriában

2023.01.31.
Az Aranybulla a joghistóriában
Az Aranybulla a joghistóriában címmel megjelent Mezey Barna szerkesztésében és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet gondozásában a magyar jogtörténészek tanulmánykötete.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a függelékben  olvasható II. András Aranybullái (1222,1230) mellett a Magna Charta Libertatum (1215), a budai aranybulla (1244), első ízben magyarra fordítva a leóni dekrétum (1188) és V. Erik dán király nagy szabadságlevele (1282), valamint teljes terjedelmében a német aranybulla (1356).
 
A kötet tanulmányai:

  • Mezey Barna: A magyar jogtörténet Aranybullája (Előszó)
  • Balogh Elemér: Az európai jogtörténelem fősodrában: a magyar Aranybulla
  • Blazovich László: Pest és Buda városok egy és ugyanazon Aranybullája
  • Homoki-Nagy Mária: Magánjogi intézmények az Aranybullában
  • Horváth Attila: Az 1222. évi Aranybulla ellenállási joga mint a történeti alkotmányunk vívmánya
  • Képes György: A „Dán Aranybulla”: az V. Erik király által 1282. július 29-én aláírt håndfæstning
  • Stipta István: Az Aranybulla ellenállási záradéka és a nemesi vármegyék rendelet-félretételi (vis inertiae) jogosultsága
  • P. Szabó Béla: Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados  történetére
  • Szabó István: Két gondolat az Aranybulláról: a közvetlen demokrácia és a jogkiterjesztés elve
  • Veress Emőd: Fejedelemválasztási feltételek Erdélyben – jogtörténeti megjegyzések az uralkodói hatalom korlátozásáról