Az "Aranybulla 800" című pályázat ünnepélyes eredményhirdetése

2023.04.26.
Az
2023. április 25-én került sor az "Aranybulla 800" című pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére az Országházban. A pályázatok értékelését a Horváth Attila, Mezey Barna és Zsoldos Attila alkotta bíráló bizottság végezte el.

Mezey Barna, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a bírálóbizottság tagja az ünnepségen kiemelte, hogy az Aranybulla megítélésében nagy változások történtek az utóbbi években. II. András egyszerűen egy politikai szituációt kezelt, ráadásul hasonló szabadságjogok már Szent István korában is voltak, és akkoriban százas nagyságrendben bocsátottak ki hasonló chartákat Európában. Hozzátette: az Aranybulla egy volt a sok privilégiumlevél közül, azonban a későbbi korszakokban megerősítették, alkotmányos jelentőséget adtak neki, Werbőczy István Hármaskönyve pedig "valódi unicummá tette az Aranybullát, hivatkozási alap lett, dicsfényt kapott" - mondta el Mezey Barna. Megemlítette, hogy az ellenállási jog alkalmazására nem volt példa a középkorban, csak később, a Habsburgokkal szemben. "Ezért lehetett piedesztálra emelni, hivatkozási alappá vált, beleszervesült az alkotmányba, függetlenül a király eredeti szándékától, és végigkísérte a magyar történelmet" - értékelt a kutató. Kitért arra, hogy a pályázat kiírásakor attól tartottak, vegyes lesz az eredmény, hiszen "annyifajta tudományos megközelítés él az Aranybulláról", ám örömmel látták, hogy "megvan a tudományos utánpótlás".

A pályázatra 14 munka érkezett be, és végül nem három, hanem négy díjazottat választott ki a szakmai zsűri.