A magyar liberalizmus gyökerei és a rendszeres bizottsági munkálatok

2022.02.02.
A magyar liberalizmus gyökerei és a rendszeres bizottsági munkálatok
Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék (ELTE ÁJK MÁJT) tudományos konferenciát szervez.

Az esemény helyszíne és időpontja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme, 2022. február 16.

A konferencia programja letölthető innen.
 
A konferencia programja:

10.00-10.05: A résztvevők köszöntése:
Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék; az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője

10.05–10.45: Nyitóelőadás: A rendszeres országgyűlési bizottsági munkálatok hazai valamint nemzetközi kontextusa
Dr. Erdődy Gábor, professor emeritus, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Levezető elnök: Dr. Képes György habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

10.45–11.05: Az operátumok hatása az országgyűlés munkájára (1790–1848)
Dr. Dobszay Tamás, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

11.05–11.25: Rendi vagy politikai érdek? A közpolitikai munkálat és a felsőtábla
Dr. Melkovics Tamás, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

11.25–11.45: Eötvös és a centralisták
Dr. Karácsony András, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék; tudományos főmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

11.45–12.05: A rendszeres bizottsági munkálatok az 1832/36. évi országgyűlés napirendjén
Dr. Völgyesi Orsolya, tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, XIX. Századi Témacsoport

12.05–12.25: Vita 12.25–12.40: Kávészünet

Levezető elnök: Bódiné Dr. Beliznai Kinga habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

12.40–13.00: Progresszív elemek az 1830. évi büntetőjogi operátumban
Dr. Balogh Elemér, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék

13.00–13.20: Az 1843-as büntetőjogi javaslatok a folytonosság csomópontjában
Dr. Mezey Barna, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék; kutatócsoport vezető, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

13.20–13.40: Hűtlenség tényállásának szabályozása a büntetőjogi tervezetekben Dr. Barna Attila, tanszékvezető egyetemi docens, SZE DF ÁJK Jogtörténeti Tanszék

13.40-14.00: Vita 14.00-14.15: Kávészünet

Levezető elnök: Dr. Máthé Gábor professor emeritus, NKE ÁNTK

14.15–14.35: A rendszeres bizottsági munkákra adott megyei válaszok. Különös tekintettel a magánjogi és az úrbéri operátumokra
Dr. Homoki-Nagy Mária, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék

14.35–14.55: Zala vármegye jogügyi munkálatai (1832)
Dr. Béli Gábor, egyetemi docens, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék

14.55–15.15: Az ún. folytonossági vita az operátumok tükrében
Dr. Heil Kristóf Mihály, tudományos segédmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)