XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció

2018.09.24.
XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció
Felhívás a 2018/2019. évi tanév őszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatában való részvételre.

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 1-3.
A rendezvény időpontja: 2018. november 9. (péntek)
 
I. A részvétel feltételei
 
A kari tudományos diákköri konferencián, majd sikeres szereplés esetén a XXXIV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében):
http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdf
 
II. A jelentkezés és a részvétel menete
 
A kari tudományos diákköri konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatába a majttdk@icloud.com címre küldött e-mailben lehet jelentkezni 2018. szeptember 30. 23:59-ig. Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség. Az e-mailben az alábbi adatokat kell megadni:
 
-       Szerző neve
-       Szak
-       Tagozat
-       Eddigi aktív félévek száma
-       Szerző e-mail címe
-       Melyik TDK keretein belül kíván indulni a Kari TDK Konferencián?
-       A Kari TDK Konferenciára nevezni szándékozott pályamunka címe
-       A témavezető neve
-       A témavezető beosztása
-       Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK Szabályzat 28. §-a alapján később mint szakdolgozat elfogadtatni?
 
A pályamunkát és a rezümét 2018. október 31. 23:59-ig kell elküldeni pdf formában a majttdk@icloud.com címre.
 
III. A pályamunka és a rezümé formai és tartalmi feltételei
 
A kari TDK konferencián olyan pályamunkával és rezümével lehet csak részt venni, amely megfelel XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának:
http://otdk.hu/media/uploads/allam1melleklet.pdf
 
IV. A bírálat rendje
 
Lásd a kari felhívás V. pontját:
https://www.ajk.elte.hu/content/felhivas-kari-tdk-n-valo-reszvetelre.t.4482való részvételre